megfog szinonimái

ige
 • megszorít, megmarkol, megragad, megkap, kézbe vesz, megcsíp (bizalmas), dikol (tájnyelvi), elkap
 • elfog, elcsíp, letartóztat, nyakon csíp
 • rajtakap, rajtaér
 • megnyer, meghódít, megkaparint magának
 • lebilincsel, lenyűgöz, meghat, megkap, megejt, megérint, megindít
 • visszatart, megállít, megakaszt
 • megköt (talajt)
 • megfegyelmez, megreguláz, kordában tart
 • (tájnyelvi): gyökeret ereszt, meggyökeresedik, megered, megfakad
 • összefog, beszínez
 • (átok): beteljesedik, végbemegy, megfogan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rajz

főnév
 • ábrázolás, kép, grafika, ábra, vázlat, skicc (bizalmas), illusztráció
 • firka, ábrázolat (régies)
 • alakzat, mintázat, rajzolat, kirajzolódás, desszén (régies)
 • körvonal, kontúr, sziluett
 • leírás, elmondás, ecsetelés, előadás, elbeszélés, bemutatás, lefestés, körülírás, fejtegetés, ismertetés

lövöldöz

ige
 • lődöz, lő, tüzel, pufogtat (bizalmas), durrogtat (bizalmas), puskázik (régies), pifpafoz (régies)
 • hajigál, dobál, szór
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megfog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

matrac

főnév
 • derékalj, ágybetét, szivacs, epeda (idegen)
 • gumimatrac, úszómatrac

lecke

főnév
 • tanulnivaló, feladat, olvasmány, penzum (régies), höfö (szleng), lecaj (szleng)
 • tananyag
 • (régies): előadás, felolvasás, olvasás
 • szidás, feddés, korholás, kioktatás, leckéztetés
 • okulás, tanulság

laikus

melléknév
 • műkedvelő, amatőr
 • avatatlan, járatlan, szakképzetlen, hozzá nem értő, kontár, botcsinálta, dilettáns, tájékozatlan, tudatlan Sz: érti, mint a véneki asszony a spárgafőzést
 • világi, civil

konkoly

főnév
 • babosgabona (tájnyelvi)

megdicsőülés

főnév
 • apoteózis (idegen), felmagasztosulás, felmagasztaltatás

megtart

ige
 • elbír, megbír
 • megőriz, fenntart, rezervál, megóv, megvéd
 • magában tart, elhallgat, eltitkol
 • teljesít, végrehajt, áll, bevált, betart, alkalmazkodik
 • éltet, életben tart
 • megül, megünnepel, megemlékezik, megrendez
 • megszentel
 • elvégez, véghezvisz
 • (régies): visszatart, feltartóztat, lekötve tart

világítás

főnév
 • fény, világosság, megvilágítás
 • világítóberendezés, világítóeszköz, fényforrás, lámpa, közvilágítás

kicsorbul

ige
 • eltompul, élét veszti, csorba esik (valamin), elfitul (tájnyelvi), pofásodik (tájnyelvi)

kétséges

melléknév
 • bizonytalan, kérdéses, vitatható, megkérdőjelezhető, problematikus, valószínűtlen, határozatlan, rejtélyes, talányos, misztikus, homályos, ingatag, reménytelen
 • kétértelmű, félreérthető
 • gyanús, kétes, dubiózus (idegen), kétségbevonható, vitatott, polemikus

háborúzik

ige
 • háborút visel, hadakozik, harcol, csatározik, verekszik
 • veszekszik, perlekedik, viszálykodik

kiköszörül

ige
 • kifen, kiélesít
 • kijavít, helyrehoz, jóvátesz

megzavar

ige
 • kizökkent, megakaszt, megháborít, alterál (választékos)
 • felver, felriaszt, meghajt, megszalaszt, megfuttat
 • összezavar, elködösít, zavarba ejt, zavarba hoz, dezorientál (idegen), konfundál (választékos), megtéveszt, megkever
 • felkavar, feldúl, összedúl, szétdúl, fölizgat, fölpiszkál, felzaklat, megbolygat, deranzsál (idegen), összezilál, összekuszál, szétzilál, felforgat, (egységet) megbont, (egyezséget) megtör

móló

főnév
 • hullámtörő, kikötőgát, védőgát, cölöpgát, kőgát
 • kikötő, dokk, rakpart, kikötőhely

burkol

ige
 • betakar, takar, becsavar, csavar, begöngyöl, göngyöl, bebugyolál, bugyolál, becsomagol, beborít, befed, beköt, bepólyáz, bebéngyel (régies)
 • (választékos): álcáz, leplez, kendőz
 • kikövez, kicsempéz, bevakol, betapaszt
 • (szleng): eszik, kajál (szleng), zabál (szleng), fal, tömi a majmot (bizalmas)

pattogzik

ige
 • leválik, lepereg, leporlik, lemállik, töredezik

oklevél

főnév
 • diploma, képesítés, bizonyítvány, jeleslevél (régies), képesítőlevél (régies)
 • okirat, okmány, adománylevél (régies), pergamen (régies)
 • bulla, dekrétum

megfontolás

főnév
 • fontolgatás, körültekintés, meggondolás, mérlegelés, okoskodás, latolgatás, elmélkedés, gondolkodás, töprengés, fontolóra vétel, rágódás, kérődzés, tűnődés, spekuláció, konszideráció (idegen)

másnapos

melléknév
 • macskajajos (bizalmas), kótyagos, katzenjammeros (bizalmas), borbeteg (tájnyelvi), borverte beteg (tájnyelvi), zákányos (tájnyelvi) Sz: cérnán lógnak a szemei

megőröl

ige
 • megdarál, átdarál, szétmunkál, összemorzsol
 • elporlaszt, porhanyít

odaadó

melléknév
 • lelkes, buzgó, önfeláldozó, áldozatos, áldozatkész, rajongó, szenvedélyes, segítőkész, bőkezű, adakozó, önzetlen, ragaszkodó, hűséges, testi-lelki, megbízható, állhatatos, bizalmas

megigéz

ige
 • elvarázsol, megront, megbűvöl, megbabonáz, hatalmába ejt, hipnotizál (idegen), delejez (régies), megbűzöl (régies), babonál (régies), boszorkányol (régies), szemmel ver
 • elbűvöl, meghódít, elbájol, megszédít (bizalmas), elkápráztat, elkábít, elbódít, gyönyörködtet, lenyűgöz, elámít (választékos), rabul ejt (választékos), lebilincsel, magával ragad, elragadtat, csalogat, csábít, megbájol (régies), megköt (régies)

légies

melléknév
 • finom, könnyed, kecses, tündéri, testetlen, anyagtalan, árnyszerű, éteri, szilfid (régies), szubtilis (idegen), filigrán, pneumatikus (régies)(bizalmas)
 • súlytalan, könnyű
 • áttetsző

megsürget

ige
 • szorgalmaz, reklamál, siettet, megszorgat (tájnyelvi)

odavisz

ige
 • odaad, odajuttat, átnyújt
 • odavezet, odakísér