kocsiút szinonimái

főnév
 • úttest, pályatest, utca, út

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

túró

főnév
 • (szleng): pénz, guba (szleng), dohány (szleng)
 • (durva): semmiség, értéktelenség, nulla (bizalmas), nudli (szleng)

kegyelmed

névmás
 • (régies): kigyelmed, kelmed, kend, kéd, maga
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kocsiút szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kishitű

melléknév
 • félénk, félszeg, bátortalan, gyáva, szégyenlős, ijedős, visszariadó, nyúlszívű, pipogya, kislelkű (régies)
 • csüggeteg, hitevesztett, reményvesztett, balhitű, pesszimista, defetista (idegen)

kedvenc

melléknév
 • kedvelt, szeretett, kedves, lelkem adta (tájnyelvi), favorit, a szíve csücske (valakinek), üdvöske (választékos), cirák (régies), darling (idegen), libling (bizalmas)
 • kegyelt (régies), kegyenc

kapálódzik, kapalózi

ige
 • rugdalódzik, rúgkapál, hánykolódik, kepickél (tájnyelvi), kelebicál (tájnyelvi) Sz: hánykolódik, mint az ürge a pórázon
 • (valami ellen): tiltakozik, védekezik, ágál, berzenkedik

immunitás

főnév
 • védettség, ellenállóképesség
 • mentesség, sérthetetlenség, kiváltság, mentelmi jog

kivált2

határozószó
 • kiváltképp, főként, főképp, főleg, különösen, nevezetesen, pláne (bizalmas)

kövület

főnév
 • maradvány, fosszília (szaknyelvi)
 • (szleng): begyöpösödött ember (szleng), múzeumi példány (szleng)

táv

főnév
 • távolság, út, hosszúság, hossz

helikopter

főnév
 • szitakötő (szleng), szecskavágó (szleng), helikopáter (tájnyelvi)

hatótávolság

főnév
 • hatósugár, hatókör, hatókörzet, akciórádiusz (idegen)

évente

határozószó
 • évenként, esztendőnként

hirtelen II.

határozószó
 • rögtön, hirtelenében, gyorsan, sietősen, sietve, hamar, hamarjában, tüstént, hevenyében, ripsz-ropsz, egykettőre, egyszerre, egyszer, egyszeriben, egyszer csak
 • váratlanul, rögtönözve, elhamarkodva, meglepetésszerűen, egyik napról a másikra Sz: mint derült égből a villámcsapás; mint derült égből a lórúgás; mintha az égből esett volna; hopp hírével; hűbelebalázs módjára

közös II.

főnév
 • közvagyon, közös vagyon, köztulajdon, közös szerzemény
 • (bizalmas): termelőszövetkezet, téesz (bizalmas)

lefagy

ige
 • megdermed, meggémberedik, elfagy
 • (szaknyelvi): leáll, leblokkol, (számítóép) megáll

alélt

melléknév
 • ájult, öntudatlan, eszméletlen, kába, kábult, bódult, elkábított, elbódított, érzéketlen, élettelen, eltompult
 • lankadt, kókadt, törődött, fáradt, elpilledt, eltikkadt, kimerült
 • zsibbadt, ernyedt(bizalmas)

mézga

főnév
 • gyanta, macskaméz (tájnyelvi), kolduscsipa (régies), macskagumi (tájnyelvi), csipa (tájnyelvi), hangyaméz (tájnyelvi)

megdicsőülés

főnév
 • apoteózis (idegen), felmagasztosulás, felmagasztaltatás

koherens

melléknév
 • összefüggő, összeillő, összetartozó

kiröhög

ige
 • kinevet, kikacag, kigúnyol, kicsúfol, megguggol (régies)
 • lenéz, lekicsinyel

költség

főnév
 • kiadás, ráfordítás, kifizetés, kár (szleng, tréfás)
 • rezsi (bizalmas)
 • (tájnyelvi): költőpénz

megállapodott

melléknév
 • konszolidált, rendezett, állandó, szilárd
 • józan, komoly, kialakult, megkomolyodott, kiforrott, érett, megfontolt, higgadt, kiegyensúlyozott, nyugodt, lehiggadt, megnyugodott

konjunktúra

főnév
 • föllendülés, virágzás, prosperitás (szaknyelvi), hossz, boom (idegen)

kémiatanárnő

főnév
 • ciánanyó (szleng), klóranyó (szleng), lombikbébi (szleng), molekula (szleng)

körülír

ige
 • értelmez, meghatároz, kifejt, körvonalaz, leír, ecsetel, ábrázol, megrajzol, érzékeltet, körülhatárol

megcsal

ige
 • becsap, rászed, megkárosít, megrövidít, megtéveszt, bepaliz (bizalmas), csőbe húz (szleng), átejt (bizalmas), lóvá tesz, kijátszik, jégre visz, elhitet, orránál fogva vezet, szédít (bizalmas), felültet (bizalmas), túljár az eszén, félrevezet
 • áltat, elbolondít, elámít
 • felszarvaz, hűtlenkedik, félrelép, félredug (durva), félrebaszik (durva)