állatkert szinonimái

főnév
 • zoo, menazséria (régies), állatoskert (tájnyelvi)
 • vadaskert, vadaspark

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fotel

főnév
 • karosszék, párnásszék, fotőj (régies)

krapek

főnév
 • (szleng): ember, férfi, egyén, személy, alak (bizalmas), tag (bizalmas), fráter, fickó, pasi (bizalmas), pasas (bizalmas), pofa (szleng), hapsi (szleng), muki (szleng), muksó (szleng), pacák (szleng), manus (szleng), manusz (szleng), mókus (bizalmas), ürge (szleng), csávó (szleng), szivar (szleng), pali (szleng), ipse (bizalmas), fazon (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a állatkert szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

akasztófa

főnév
 • bitó (választékos), bitófa, törvényfa (régies), lámpavas (bizalmas), haloványfa (tájnyelvi), búfelejtő (tájnyelvi), búoszlató (tájnyelvi)

alélt

melléknév
 • ájult, öntudatlan, eszméletlen, kába, kábult, bódult, elkábított, elbódított, érzéketlen, élettelen, eltompult
 • lankadt, kókadt, törődött, fáradt, elpilledt, eltikkadt, kimerült
 • zsibbadt, ernyedt(bizalmas)

átellenben

határozószó
 • szemben, szemközt, odaát, túl, túlnan (tájnyelvi), ellenbenát (tájnyelvi), ellenbenáltal (tájnyelvi), vizaví (régies)

indiai

melléknév, főnév
 • hindu, indus (régies), ind

átrepül, átröpül

ige
 • keresztülrepül, átszáll, átszel, átvág, átvonul, áthalad, átkel, átrepdes (régies), átmegy, általéd (tájnyelvi)

beilleszkedik

ige
 • beleilleszkedik, beleillik, belesimul
 • alkalmazkodik, hozzáidomul, megszokik, megmelegszik, megmelegedik, megtalálja a helyét, feltalálja magát, akklimatizálódik

dicsőít

ige
 • magasztal
 • áld, bálványoz, istenít, glorifikál (választékos), dicshimnuszokat zeng, dicsér, tömjénez

burkol

ige
 • betakar, takar, becsavar, csavar, begöngyöl, göngyöl, bebugyolál, bugyolál, becsomagol, beborít, befed, beköt, bepólyáz, bebéngyel (régies)
 • (választékos): álcáz, leplez, kendőz
 • kikövez, kicsempéz, bevakol, betapaszt
 • (szleng): eszik, kajál (szleng), zabál (szleng), fal, tömi a majmot (bizalmas)

allergia

főnév
 • túlérzékenység

akadály

főnév
 • gát, torlasz, kordon, barikád, akadék (tájnyelvi)
 • nehézség, korlát, bökkenő, bibi (bizalmas), buktató, bonyodalom, ellenállás, fal (választékos), diffikultás (régies), aggság (tájnyelvi), béklyó (választékos)

áresés

főnév
 • árzuhanás, árcsökkenés

brigád

főnév
 • munkabrigád, munkacsapat, munkaközösség, team, gárda
 • osztag, különítmény
 • (régies): dandár

ameddig

határozószó
 • amíg, míg, meddig, amennyire, valamíg (régies)

ás

ige
 • felás, váj, kotor, túr, feltúr, kimélyít, mélyeszt (tájnyelvi), kiváj, forgat (földet), ürepít (régies)
 • kiás, bányászik, kihantol, exhumál, előkapar(régies)
 • elás, elhantol (választékos), elföldel, eltemet
 • feltár

bulvárlap

főnév
 • pletykalap