megfeneklik szinonimái

ige
 • (hajó): megsüllyed, megakad, zátonyra fut, megreked, fennakad, leszáll, elmerül
 • elakad, holtpontra jut, csődöt mond, meghiúsul, összeomlik, megbukik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

testedzés

főnév
 • testgyakorlás, sport, torna, testnevelés

lelkiismeretlen

melléknév
 • erkölcstelen, gátlástalan, aggálytalan, tisztességtelen, kétszínű, képmutató, felelőtlen, állhatatlan, hanyag, kötelességmulasztó, perfid (idegen), tág lelkiismeretű (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megfeneklik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

maszek

főnév
 • kisiparos, kiskereskedő
 • magánszektor
 • (jelzőként): magán-, privát, saját

lebbencs

főnév
 • tarhonya, lacsuha (tájnyelvi), lacsuska (tájnyelvi)

labilis

melléknév
 • dülöngélő, tántorgó, imbolygó
 • ingatag, bizonytalan, bizonytalankodó, határozatlan, döntésképtelen, tétova, tétovázó, téveteg, vacilláló, hezitáló, habozó
 • szeszélyes, változékony, kiszámíthatatlan, hullámzó
 • kétes, megtámadható

kondenzátor

főnév
 • áramsűrítő, sűrítő

megcsal

ige
 • becsap, rászed, megkárosít, megrövidít, megtéveszt, bepaliz (bizalmas), csőbe húz (szleng), átejt (bizalmas), lóvá tesz, kijátszik, jégre visz, elhitet, orránál fogva vezet, szédít (bizalmas), felültet (bizalmas), túljár az eszén, félrevezet
 • áltat, elbolondít, elámít
 • felszarvaz, hűtlenkedik, félrelép, félredug (durva), félrebaszik (durva)

megszűr

ige
 • átszűr, leszűr, átszivárogtat (régies), filtrál, megtisztít, finomít, derít (szaknyelvi)
 • válogat, megszitál, megrostál
 • átereszt, általereszt, átbocsát

vihog

ige
 • vihorászik, kuncog, kacarászik, nevetgél, hinnyog (tájnyelvi), vicsog (tájnyelvi), vinnyog (tájnyelvi), vihároz (tájnyelvi)
 • (ló): nyerít (pejoratív), felnyerít, nyihog

kicsapongás

főnév
 • élvhajhászás, élvhajhászat, dorbézolás, dőzsölés, tivornya, lumpolás (bizalmas), orgia, bacchanália (választékos), tobzódás, iszákosság, bujaság, bujálkodás, züllés, excesszus (idegen), kilengés
 • féktelenkedés, szertelenkedés, túlkapás, zabolátlankodás, mértéktelenség, szabadosság

kételkedik

ige
 • kétkedik, kételye támad, kétell, tamáskodik, hitetlenkedik, kéteskedik (tájnyelvi), kétségeskedik (régies), megkérdőjelez, vitat, kétségbe von, bizalmatlankodik, gyanakodik, gyanakszik, aggályoskodik, kötve hiszi
 • bizonytalankodik, tétovázik, ingadozik, határozatlankodik, habozik

ha

kötőszó
 • hogyha, amennyiben, hacsak, föltéve, hogy
 • amikor, valahányszor

kikeres

ige
 • megkeres, kiválaszt, kiválogat, kijelöl, különválaszt, kiböngész (bizalmas), kibolház (tájnyelvi), kifürkész (régies), kikutat, kimolyoz (régies), kikurkász (tájnyelvi), kikoboz (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (pénzt) megkeres, előteremt

megvesztegethető

melléknév
 • megvásárolható, lepénzelhető, lefizethető, korrupt, megkenhető (szleng)

módszeres

melléknév
 • rendszeres, szisztematikus, tervszerű, rendezett, szabályos, átgondolt, következetes, didaktikus, metodikus (szaknyelvi)(bizalmas)

bulvárlap

főnév
 • pletykalap

patikus

főnév
 • patikárius (régies), gyógyszerész, apotekárius (régies), patyikus (tájnyelvi, régies), pirulacsináló (régies), fűszerszámos (régies)

odavisz

ige
 • odaad, odajuttat, átnyújt
 • odavezet, odakísér

megfiatalodik

ige
 • megújul, megifjodik

másféle

melléknév
 • más, másfajta, másmilyen, másnemű, különböző, eltérő, elütő, egyébféle

megoldatlan

melléknév
 • kérdéses, kétséges, rendezetlen, tisztázatlan, vitás, polemikus, problematikus, megfejtetlen, nyitott, homályos, talányos, rejtelmes, titokzatos, eldöntetlen, meghatározatlan

obsit

főnév
 • (régies): elbocsátás, elbocsátó levél, szabaduló levél

meghízik

ige
 • kitelik, felszed magára, kigömbölyödik, pocakot ereszt, pocakosodik, elhízik, szétmegy (bizalmas), elhájasodik, hájat ereszt (pejoratív), elterebélyedik (tréfás), tekintélyt növeszt (tréfás), szétfolyik (durva), szétmállik (bizalmas), kidegeszedik (tájnyelvi), kiformálódik (tájnyelvi), megdalmahodik (tájnyelvi), megsimódik (tájnyelvi), megüdül (tájnyelvi) Sz: hájat lök a dereka

legalsó

melléknév
 • legmélyebb, legalacsonyabb
 • legrosszabb, legkisebb, legutolsó
 • minimális

megsebez

ige
 • megsért, megsebesít, sebet ejt, felsebez, felsért, megmar
 • megrongál, megcsonkít
 • megbánt, feldúl, felzaklat, fájdalmat okoz

odaszoktat

ige
 • odaédesget (bizalmas), odakapat (bizalmas), megszoktat (valahol)