kiterjeszt szinonimái

ige
 • kitár, széttár, szétnyit, szétbont, kibont, kinyújt (kart), kifeszít, szétfeszít
 • megvalósít, létrehoz, kiépít
 • kibővít, kitágít, megnövel (hatáskört), kiszélesít, elmélyít, általánosít, érvényesít, generalizál (idegen)
 • meghosszabbít, elnyújt, elhúz, prolongál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

munkálat

főnév
 • munka, művelet, operáció, elaborátum (idegen)

nektár

főnév
 • virágnedv, virágpor
 • (választékos): istenital, istenek itala
 • finom bor
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiterjeszt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kimeríthetetlen

melléknév
 • sok, rengeteg, tömérdek, regiment, roppant, végtelen, határtalan, korlátlan, mérhetetlen, elfogyhatatlan, kiapadhatatlan, végeérhetetlen
 • gazdag, bőséges

kapitális I.

főnév
 • oszlopfő
 • nagybetű
 • (régies): tőke
 • (könyvön): szegőszalag, oromszegő

jövő I.

melléknév
 • következő, leendő, jövendő, közelgő, küszöbön álló, holnapi, későbbi, majdani, azutáni

idom

főnév
 • alak, alakzat, forma, fazon, sablon, séma

kishitű

melléknév
 • félénk, félszeg, bátortalan, gyáva, szégyenlős, ijedős, visszariadó, nyúlszívű, pipogya, kislelkű (régies)
 • csüggeteg, hitevesztett, reményvesztett, balhitű, pesszimista, defetista (idegen)

könnyed

melléknév
 • könnyű, ügyes, gyors, ruganyos, fürge, fiatalos, lezser (bizalmas), hajlékony (választékos), kecses (választékos), légies, finom, elegáns
 • felszabadult, fesztelen, oldott, játékos, laza (bizalmas), szórakoztató, közvetlen, kötetlen, sima, folyékony, keresetlen, mesterkéletlen, természetes, családias, gördülékeny

tántorgó

melléknév
 • ingatag, ingó, dülöngélő, imbolygó, ingadozó, támolygó, bizonytalan, labilis

hátha

határozószó
 • talán, esetleg, meglehet

hányszor

névmás
 • hány ízben
 • milyen sokszor

értetlen

melléknév
 • nehéz felfogású, nehézfejű, lassú észjárású, fafejű, korlátolt, sötét, ostoba, oktalan, balga Sz: nem fér a tökfejébe; akár a lóval imádkozz, akár evvel beszélj
 • érzéketlen, közömbös, közönyös, apatikus, tompa
 • (régies): érthetetlen, értelmetlen

hemzseg

ige
 • nyüzsög, tolong, özönlik, rajzik, zsibong, bizseg (tájnyelvi), bozsog (tájnyelvi), pezseg (régies), pizseg (tájnyelvi)
 • bővelkedik, tele van (valamivel)(valaminek)

kötél

főnév
 • zsinór, zsineg, spárga
 • akasztás
 • drótkötél, sodrony
 • (régies): pányva, vetőhurok
 • (régies): kötelék

landol

ige
 • leszáll, földet ér, leereszkedik

akasztófa

főnév
 • bitó (választékos), bitófa, törvényfa (régies), lámpavas (bizalmas), haloványfa (tájnyelvi), búfelejtő (tájnyelvi), búoszlató (tájnyelvi)

menhely, menedékhely

főnév
 • menedék, fedezék, búvóhely, oltalom, védelem, menház (régies), födél (választékos), óvóhely, szállás
 • árvaház, gyermekotthon, nevelőotthon, nevelőintézet, lelencház (régies)
 • szeretetház (régies), szociális otthon, szegényház (régies), aggok háza, öregek háza, idősek otthona, szálló (bizalmas)

matrac

főnév
 • derékalj, ágybetét, szivacs, epeda (idegen)
 • gumimatrac, úszómatrac

kitisztít

ige
 • megtisztít, kisúrol, kisikál, kipucol (bizalmas), kiharázsol (tájnyelvi), lemos, megmos, kimos, kiöblít, kitakarít, kikefél, kifényesít, kitöröl, fertőtlenít, rendbe tesz, rendbe vág, kivesz (foltot), kikártol (régies), elgyaratol (régies)
 • kiürít, üressé tesz (gyomrot, belet), kisalakol, purgál (régies), expurgál (szaknyelvi)
 • kiseper, kikotor, eltávolít

kilégzés

főnév
 • exspiráció (szaknyelvi), kilélegzés

kópé

főnév
 • mákvirág, szélhámos, szemfényvesztő, kókler, himpellér, pernahajder, kófic, svindler (bizalmas), csirkefogó, kujon (bizalmas), selma (régies), kalefaktor (régies), góbé (tájnyelvi)
 • gézengúz, csibész, zsivány (régies), huncut, imposztor, lókötő

marionett

főnév
 • marionettbáb, báb, bábu

kívülálló

főnév
 • avatatlan, laikus, outsider (idegen)

kárpit

főnév
 • függöny, lambrina (régies), kortina (szaknyelvi)
 • előfüggöny (régies)
 • bútorhuzat, bútorszövet
 • szőnyeg
 • faliszőnyeg, gobelin (idegen)
 • (bizalmas): tapéta, falpapír

kos

főnév
 • berbécs (tájnyelvi), berbe (régies), ürü
 • (régies): sulyok, döngölő, verőkos

maszek

főnév
 • kisiparos, kiskereskedő
 • magánszektor
 • (jelzőként): magán-, privát, saját