kisegítő I. szinonimái

melléknév
 • pótló, pótlólagos, kiegészítő, komplementer (idegen), tartalék, ideiglenes, rögtönzött, járulékos, mellékes, kapcsolódó, extra
 • gyógypedagógiai

kisegítő II. szinonimái

főnév
 • helyettes, segéd, segéderő, segítőtárs, munkatárs, mindenes, alkalmazott, asszisztens, famulus (régies), subsidiarius (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

léha

melléknév
 • erkölcstelen, szemérmetlen, romlott, könnyűvérű, frivol, csapongó, ledér, feslett
 • könnyelmű, széllelbélelt, svihák (bizalmas)
 • (tájnyelvi): rest, tunya, lusta, hitvány, naplopó
 • korhely, semmittevő, semmirekellő, liflander (tájnyelvi), frecskár (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mókázó, bolondozó, tréfás kedvű, tréfálkozó

beszeg

ige
 • körülszeg, szegélyez, körültűz, szélez, karimáz, korcoz, keretez, paszományoz (régies), endliz (szaknyelvi), elvarr
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kisegítő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kihasználatlan

melléknév
 • megműveletlen, parlag, kiaknázatlan

káderez

ige
 • tudakozódik, érdeklődik

jellemtelen

melléknév
 • gerinctelen, elvtelen, tisztességtelen, becstelen, lelkiismeretlen, állhatatlan, megbízhatatlan
 • alávaló, aljas, hitvány, sunyi, csalárd, alattomos, csúszó-mászó, puhány

hunyorítás

főnév
 • pislantás, pislogás, szempillantás, szemvillantás
 • kacsintás, kacsingatás

kínlódik

ige
 • szenved, fáj (valamije), gyötrődik, vonaglik, vergődik, kínokat áll ki, emészti magát, eszi magát, nyűglődik, nyavalyog, vajúdik (régies)
 • nyomorog, tengődik, ínségben él, sínylődik, sanyarog
 • vesződik, küszködik, bajlódik, fáradozik, erőlködik, munkálkodik, törődik, gürcöl, robotol (bizalmas), cülődik (tájnyelvi)

korlátozás

főnév
 • akadályozás, fékezés, gátolás
 • mérsékelés, csökkentés, megszorítás, szabályozás, megnyirbálás, limit (idegen), restrikció (szaknyelvi), redukció

takarít

ige
 • tisztít, tisztogat, megtisztít, rendet rak, rámol, csinosít, pucol (bizalmas), pucovál (bizalmas), seper, porol
 • selejtez, kiszór, kiönt, kidob, kidobál, kihajít, kihajigál, szelektál
 • arat, begyűjt, behord, betakarít, takar (tájnyelvi)

harc

főnév
 • harcolás, összecsapás, háború, hadviselés, ütközet, csata, csatározás, tusa, viadal, viadalom (régies), baj (régies)
 • verekedés, mérkőzés, vetélkedés, dulakodás, hadakozás, viaskodás
 • civakodás, civódás, torzsalkodás, ellentét, konfliktus, viszály, perpatvar, csetepaté
 • küzdelem, küzdés, küszködés, igyekezet, erőfeszítés, erőlködés, vesződés, kínlódás

hallókészülék

főnév
 • hallásjavító, halláserősítő, hallócső (régies)

érdekfeszítő

melléknév
 • érdekes, izgalmas, lebilincselő, lenyűgöző, szenzációs (bizalmas), megkapó, figyelemfelkeltő, izgató, mozgalmas, megragadó, megejtő, elmés, ötletes, hajmeresztő

házasodik

ige
 • nősül, elvesz (valakit), házasul (régies), frigyesül (régies), házul (tájnyelvi)

költőpénz

főnév
 • zsebpénz, dugipénz (bizalmas), aprópénz (tájnyelvi), tűpénz (régies)

küllem

főnév
 • külső, exteriőr (idegen), megjelenés, kiállás, kinézet, kinézés, fizimiska

aggasztó

melléknév
 • gyötrő, kínzó, nyugtalanító, kellemetlen, izgató, nyomasztó, ijesztő, fenyegető, riasztó, rémítő, félelmetes, vészjósló, baljóslatú, balsejtelmű (választékos)

megvitat

ige
 • megbeszél, megtárgyal, meghány, meghány-vet, megtanácskozik, diszkutál (régies), megfirtat (tájnyelvi)

manifesztum

főnév
 • kiáltvány, nyilatkozat, proklamáció (idegen), szózat, ediktum (régies), dekrétum, felhívás, deklaráció

kísérleti

melléknév
 • tudományos, tapasztalati, kutatási, vizsgálati, empirikus, experimentális (idegen), teszt-, kémleleti (régies)
 • vizsgált
 • próbaképpeni, időleges, átmeneti, ideiglenes, provizórikus (idegen)

kifoszt

ige
 • kirámol, markecol, kizsákmányol, kirabol, megkopaszt (bizalmas), kiszipolyoz, kiuzsoráz, kiforgat (valamiből), kisemmiz, levetkőztet (szleng), prédál, kipakol, megfoszt, elszed, zabrál (szleng), meghámoz (szleng), kizsebel (bizalmas), mezgel (tájnyelvi)

kólint

ige
 • (fejbe kólint): fejbe üt, lecsap, somodorint (régies)
 • (fejbe kólint): meglep, megdöbbent, elképeszt

magnó

főnév
 • magnetofon
 • videómagnó

kitapasztal

ige
 • megismer, megtud, kikísérletez, kipróbál, kiismer
 • kikémlel, kipuhatol, kiderít, kitudakol, utánajár, végére jár, kiszaglász (bizalmas), kiszimatol (bizalmas), felkutat, kisüt, kitapaszt (tájnyelvi)

kancsó

főnév
 • ivóedény, korsó, köcsög, kupa, kanna, kanta (régies), bokály (régies), bagó (tájnyelvi), cepe (tájnyelvi)
 • (szleng): homoszexuális, meleg, buzeráns (durva), buzi (durva), laboráns (szleng), baboskendő (szleng), kislány (szleng)

konspirál

ige
 • összeesküszik, összejátszik, összebeszél, összeesküvést sző, szervezkedik, szövetkezik
 • titkolódzik, titkolózik

mamlasz

melléknév, főnév
 • mulya, bamba, málé, málészájú, pupák (tájnyelvi), balfék (bizalmas), balfácán (bizalmas), mafla, tehetetlen, tutyimutyi, fajankó, tökfej, tökfejű, tökfilkó, együgyű, féleszű, hólyag (bizalmas), balek, dangallóleső (tájnyelvi), szuszimuszi (tájnyelvi), lepényszájú (tájnyelvi), teddide-teddoda, nyámnyila, szerencsétlen Sz: addig járt iskolába, míg a málé kisült; árva tehén borja; az orrát sem tudja megtörölni; bamba, mint a juh; békével szenvedi a farba rúgást is; cinkét fog a feje; csak a száját tátja; dohányt lehet aprítani a hátán; egy kanál vaj nem olvad meg a szájában; fedd ki, hadd hűljön; ha fal mellett ülne, ráfutna a feje; ha taszítják, tovább megy; kevés ideig volt az anyja hasában; ki kellene tömni; ki lehet a szájából a kenyeret lopni; kukoricaföldön nőtt a feje; még az ábécén sem ment által; megállj, kenyér, megeszlek; mint a rátóti ember; nem erre a világra való; nem ver ereiben a vér; nincs semmi a padláson; nyálát se tudja lenyelni; olyan, mint ötért liptai túró; ott marad, ahová dobják; szalmatuskó a fejében; szárazvám a feje; tátott szájú; tökkel ütötték a fejét; üres a felház