kihasználatlan szinonimái

melléknév
 • megműveletlen, parlag, kiaknázatlan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fagott

főnév
 • búgósíp

kifejezés

főnév
 • fordulat, szókapcsolat, kiszólás, kitétel, közhely, szólam, frázis, sablon, klisé, frazeologizmus (idegen), frazeológiai egység, terminus, szólásmód, szólásmondás, kibeszéd (tájnyelvi)
 • megnyilvánulás, kinyilvánítás, manifesztálódás (idegen)
 • ábrázolás, megjelenítés, bemutatás, jellemzés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kihasználatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kettőz

ige
 • dupláz (idegen), kétszerez, kettősít (régies), megkétszerez
 • kettőztet
 • markot szed, kévét köt (tájnyelvi)

játékfilm

főnév
 • film, mozifilm, filmalkotás

irt

ige
 • pusztít, elpusztít, eltávolít, gyilkol, öl, megsemmisít, kiszaggat, kivág, nyes (régies), vagdal (régies)
 • megszüntet

hivalkodik

ige
 • dicsekszik, kérkedik, felvág, nagyzol, henceg, flancol (szleng), büszkélkedik, hetvenkedik, dölyfösködik, pöffeszkedik, kevélykedik, fenn hordja az orrát, fitogtat Sz: rázza a rongyot; henceg, mint árpacipó a kemencében; felvág, mint a pesti poloska
 • tetszeleg, díszeleg, cifrálkodik (tájnyelvi), páváskodik, flancol, piperézkedik (tájnyelvi), virít Sz: riszálja magát; mórikálja magát; hányja-veti a farát; feszeleg, mint a makk hetes; öli a pompa
 • (régies): lebzsel, lustálkodik

kiegyezik

ige
 • megegyezik, megállapodásra jut, megállapodik, paktál (régies), tranzigál (idegen)
 • belenyugszik, beletörődik(tájnyelvi)

kivillan

ige
 • előtűnik, kilátszik, kibukkan
 • (nap) kisüt, kiriggyen (tájnyelvi)

szórakozik

ige
 • mulat, mulatozik, vigad, mulatja magát (régies), passziózik, passzióz (tájnyelvi), kikapcsolódik
 • (valamin): mulat, nevet, derül
 • (valakivel): ugrat, tréfál, bolondozik, cukkol, heccel
 • enyeleg
 • (pejoratív): henyél, lopja a napot, lógázza a lábát

hajléktalan

főnév, melléknév
 • otthontalan, csavargó, kóborló, házatlan, tekergő, sehonnai, naplopó (szleng), csőlakó, csöves (szleng), hobó (szleng) Sz: átellenben lakik Senki Pállal; nincs hol a fejét lehajtani; csillagokkal takarózik; hátán hordja házát; bokor a szállása, harmat a takarója

gyúr

ige
 • dagaszt, tömörít, gyömöszöl, mancsol (tájnyelvi), gyomászol (tájnyelvi)
 • nyomkod, dögönyöz, masszíroz, dömöcköl (tájnyelvi)
 • birkózik, kondizik
 • gyötör, kínoz
 • rábír, megfőz (bizalmas), meggyőz, rávesz
 • (valakiből valamit): nevel, alakít, formál, farag

eltompultság

főnév
 • fásultság, közömbösség, érdektelenség, érzéketlenség, apátia, egykedvűség, életuntság

hangulat

főnév
 • kedv, kedély, kedélyállapot, lelkiállapot, hangoltság, diszpozíció (szaknyelvi)
 • jókedv, vidámság, spicc (bizalmas), eufória, egzaltáció (régies), felfokozottság
 • légkör, közvélemény, közhangulat

kombájn

főnév
 • arató-cséplő gép
 • bányakombájn

közeleg

ige
 • jön, közelít, közeledik, errefelé tart
 • készülődik, levegőben lóg, küszöbön áll, kopogtat

megpirít

ige
 • megpörköl, megsüt, megpirongat (tájnyelvi), felrőstöl (tájnyelvi)
 • megperzsel, megéget, megsüt (nap)
 • (tájnyelvi): megszégyenít, megaláz, rápirít, megpirongat

litánia

főnév
 • imádság
 • vecsernye (tájnyelvi)
 • (hosszadalmas) felsorolás, beszéd
 • panaszkodás, panaszáradat, sirám, siránkozás

kihoz

ige
 • előhoz, kivezet, kiszabadít
 • kiad, megjelentet, közzétesz, közrebocsát, nyilvánosságra hoz
 • létrehoz, kibocsát, forgalomba hoz, gyárt, termel
 • (vkiből vmit): sarkall, serkent, ösztökél, ösztönöz
 • szembetűnővé tesz, felszínre hoz

kétéltű I.

melléknév
 • kétlaki, kétéletű

kispekulál

ige
 • kieszel, kiagyal, kigondol, kitalál, kiókumlál, kifundál

létszükséglet

főnév
 • életszükséglet, létfeltétel, életfeltétel
 • életkérdés, élet-halál kérdése, kulcskérdés, kardinális kérdés, létkérdés

kilyukaszt

ige
 • átfúr, átüt, átszúr, átdöf, átszakít, kiharap, kirág, kiesz, kiéget, kidörgöl, kikoptat, kilyuggat, átváj (tájnyelvi)
 • átlő, keresztüllő
 • érvényesít, kezel (menetjegyet)

jelképes

melléknév
 • szimbolikus, példázatos, parabolikus, átvitt, emblematikus (idegen), metaforikus, allegorikus
 • névleges, képletes, eszmei, fiktív (szaknyelvi)
 • elenyésző, csekély

kitevő

főnév
 • mutató, jelző, jelzőszám, mutatószám, hatványkitevő, index, exponens (szaknyelvi)

liga

főnév
 • szövetség, unió, államszövetség, föderáció, konföderáció
 • szövetkezés, koalíció, traktátum (régies), alliance (idegen)
 • egyesület, testület, ipartestület, céh, szervezet, korporáció (régies)
 • osztály