aggasztó szinonimái

melléknév
 • gyötrő, kínzó, nyugtalanító, kellemetlen, izgató, nyomasztó, ijesztő, fenyegető, riasztó, rémítő, félelmetes, vészjósló, baljóslatú, balsejtelmű (választékos)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

énekegyüttes

főnév
 • dalegyüttes, kórus, kar, énekkar, dalárda, dalkör (régies), dalkar (régies)

revolverez

ige
 • (bizalmas): zsarol, fenyeget, sakkban tart
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a aggasztó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

alvadt

melléknév
 • sűrű, besűrűsödött, összecsomósodott, száraz, fekete (vér)

hozzákezd

ige
 • hozzáfog, hozzálát, nekigyürkőzik, nekiesik, nekifog, nekiáll, belefog, belekezd, nekirugaszkodik, nekiül, nekiveselkedik, belekap, nekilát

apelláta

főnév
 • ellenvetés, kifogás, tiltakozás
 • fellebbezés (szaknyelvi)

autonómia

főnév
 • önkormányzat, önigazgatás, önrendelkezés, önállóság, önrendelkezési jog
 • öntörvényűség

csipetnyi

melléknév
 • kevés, csekély, kicsi, kicsiny, apró, parányi, pirinyó, pindurka, picuri, picurka, morzsa, morzsányi, mákszemnyi, cseppnyi, csöppnyi, szemernyi, jottányi, fikarcnyi, szikra, szikrányi, hajszálnyi, gondolatnyi, leheletnyi

biztatás

főnév
 • bátorítás, buzdítás, lelkesítés, nógatás, noszogatás, ösztökélés, ösztönzés, sarkallás, serkentés
 • késztetés, rábeszélés, unszolás
 • kecsegtetés, ígéret

agitáció

főnév
 • agitálás, rábeszélés, meggyőzés, buzdítás, propaganda, mozgósítás
 • izgatás, lázítás, bujtogatás

alkalmaz

ige
 • használ, felhasznál, igénybe vesz, bánik (valamivel), boldogul (valamivel), él (valamivel)
 • gyakorol, űz, folytat
 • foglalkoztat, szerződtet, fogad, felfogad, fölvesz, megbíz, kenyeret ad (valakinek) (régies), fizet, bérel, felbérel, szegődtet (tájnyelvi)
 • vonatkoztat, foganatosít, átvisz, átfordít, lefordít, ráhúz (valamit valamire) (bizalmas)
 • átdolgoz, adaptál, átültet, hangszerel

bifláz, biflázik

ige
 • memorizál, tanul, emlékezetébe vés, betanul, magol, megtanul, beverkliz (bizalmas), beszajkóz, bevág (bizalmas), bebifláz (bizalmas), beemléz (régies), benyal (szleng), beseggel (durva)

akaratosság

főnév
 • makacsság, csökönyösség, konokság, önfejűség, dac, makranc (régies)

állatvilág

főnév
 • fauna (szaknyelvi), állatország

bizonyára

határozószó
 • biztosan, bizonyosan, valószínűleg, remélhetőleg, feltehetően, feltehetőleg, feltételezhetően, bizonnyal, minden bizonnyal, emberi számítás szerint, mindenesetre, bízvást, alkalmasint, alighanem, előreláthatólag, kétségkívül, okvetlenül