magnó szinonimái

főnév
 • magnetofon
 • videómagnó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szolgaság

főnév
 • szolgasor, iga, járom, rabiga (választékos), rabság, fogság
 • rabszolgaság

őszinte

melléknév
 • nyílt, nyíltszívű, egyenes, egyenes lelkű, igaz szívű (régies), szókimondó, közlékeny, igazmondó, igazszóló (régies) Sz: nem árul zsákbamacskát; nyelvén a szíve; nyitott kártyával játszik
 • igaz, valódi, átérzett, keresetlen, közvetlen, kendőzetlen, leplezetlen, mesterkéletlen, baráti, meghitt, szívbeli, szívből jövő, színezetlen (régies), színletlen (régies), spontán, bizalmas (barátság)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a magnó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

létszükséglet

főnév
 • életszükséglet, létfeltétel, életfeltétel
 • életkérdés, élet-halál kérdése, kulcskérdés, kardinális kérdés, létkérdés

közérthető

melléknév
 • világos, felfogható, érthető

körív

főnév
 • körvonal, görbület, hajlat

kinyomoz

ige
 • megtudakol, kikutat, kivizsgál, kifürkész, kiszimatol, kiszaglász, kiszagol (bizalmas), kikémlel, kipuhatol, kitapogat, kinyomász (tájnyelvi), kiderít, megtud, kibogoz, felfed, feltár, tisztáz, felgöngyölít, napfényre hoz, napvilágra hoz, fényt derít (valamire), felderít, inkvirál (idegen), kitájékoz (tájnyelvi), kitud (tájnyelvi), kitudokál (tájnyelvi)

lökhajtásos

melléknév
 • sugárhajtású, léglökéses, hőlégsugár-hajtású, gázsugármotoros (szaknyelvi), reaktív (idegen)

megfogad

ige
 • felvesz, szolgálatba fogad, felfogad (régies)
 • (tanácsot): követ, megszívlel, megtart, hallgat (valakire)
 • megígér, fogadalmat tesz, megesküszik, elhatároz, eltökél
 • fogadást köt (valamire), megtesz (bizalmas)

város

főnév
 • urbs (idegen), városhely (tájnyelvi), oppidum (idegen)
 • (bizalmas): központ, városközpont, belváros, óváros, city (idegen)

kaviár

főnév
 • halikra, ikra, hajvári (régies)

kapcsolás

főnév
 • összekötés, összefűzés, csatolás, társítás
 • asszociáció
 • összeköttetés

gerjeszt

ige
 • éleszt, szít, gyullaszt, lobbant, gyújt, táplál, lángít (régies), permeszt (tájnyelvi)
 • kelt, kivált, támaszt, ingerel (valamire), izgat, lobbant, fakaszt, ösztönöz, felvillanyoz, stimulál, buzdít, indít, okoz, készt, késztet, serkent, excitál (idegen)
 • (áramot): indukál

kereplő

főnév
 • kerepelő, kelep, csörgettyű (tájnyelvi), pörgettyű (tájnyelvi), zörgettyű (tájnyelvi), csettentyű (tájnyelvi), csörgető (tájnyelvi), sistrum (idegen)
 • (tréfás): kelepelő, fecsegő (száj)

megindító

melléknév
 • megható, érzelmes, megrendítő, megkapó, megrázó, megragadó, elérzékenyítő, hatásos, szívhez szóló, szívet tépő, szívfacsaró, szívbe markoló (választékos), szívszaggató (választékos), szívfájdító, megkönnyeztető, könnyfakasztó (választékos), megejtő, felzaklató, magával ragadó, borzongató, szózatos (régies)
 • hatásvadász, könnyfacsaró, érzelgős, csöpögős (bizalmas)

megvigasztal

ige
 • vigaszt nyújt, felszárítja a könnyeit, letörli könnyeit

bifláz, biflázik

ige
 • memorizál, tanul, emlékezetébe vés, betanul, magol, megtanul, beverkliz (bizalmas), beszajkóz, bevág (bizalmas), bebifláz (bizalmas), beemléz (régies), benyal (szleng), beseggel (durva)

összeesküvő

főnév
 • konspirátor (idegen), konspiráló (idegen), pártütő, pártos (régies)

nemzetőr

főnév
 • (régies): polgárőr, milicista (idegen)

magyal

főnév
 • téli bogyó (tájnyelvi), krisztustövis (tájnyelvi)

letapos

ige
 • letapod
 • lejár, összejár, összetapos, legázol, letipor
 • ledíbol (tájnyelvi), ledöböcskol (tájnyelvi), ledöngöl (tájnyelvi), megtipor (tájnyelvi), (véletlenül) rálép
 • (lábbeli sarkát): félretapos, lekoptat
 • (tájnyelvi): legyőz, felülmúl

megbénít

ige
 • megnyomorít, paralizál (idegen)
 • megfélemlít, tehetetlenné tesz, megbűvöl, megdermeszt, lefegyverez
 • megakaszt, akadályoz, nehezít, meggátol, megállít, gúzsba köt

négyszögletes

melléknév
 • négyszögű, tetragonális (szaknyelvi), kvadrátos (tájnyelvi), négyzetes, négyzet alakú

marasztal

ige
 • maraszt, tartóztat, visszatart, ott tart

közvetítő

főnév
 • közbenjáró, alkusz (régies), ügynök, ágens (szaknyelvi), mediátor (idegen), negociátor (régies)
 • médium (idegen), békítő, békéltető

megelégel

ige
 • megsokall, elege van (valamiből), torkig van (valamivel), eltelik, betelik
 • megun, megutál, belefárad, belefásul, megcsömörlik Sz: betelik a mérték; unja, mint vénlány a pártát; unja a banánt; tele van vele a hócipője
 • (régies): elégnek tart, beéri (valamennyivel)

nemiség

főnév
 • szexualitás (idegen), szex (bizalmas)