miskulál szinonimái

ige
 • (bizalmas): kever, kotyvaszt
 • mesterkedik, csal, fő a feje

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kapufa

főnév
 • kapufélfa, kapubálvány, kapuszobor, kapuláb
 • léc (szaknyelvi)

putri

főnév
 • kunyhó, kalyiba, vityilló, földkunyhó, kulipintyó (bizalmas), viskó, bódé, barakk, nyomortanya, kutri (tájnyelvi), kotéc (tájnyelvi), gurgying (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a miskulál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mentsvár

főnév
 • menedék, oltalom, védelem
 • menedékhely, búvóhely, rejtekhely, azílium (régies)

megboldogult

melléknév, főnév
 • elhunyt, megholt, néhai, egykori, elköltözött, boldogult, Istenben boldogult, halott, üdvözült

masamód

főnév
 • (régies): varrólány, varrónő
 • (régies): kalaposlány, divatáruslány

légitámadás

főnév
 • bombázás, repülőtámadás

miféle

névmás
 • milyenfajta, minemű
 • micsoda, milyen, mily

nedves

melléknév
 • átnedvesedett, átázott, átitatódott
 • izzadt, verítékes, verejtékes
 • vizes, vizenyős, nyálas, ázott, latyakos (bizalmas), lucskos, sáros, lecskes (tájnyelvi), locsos (tájnyelvi), csatakos
 • harmatos
 • nyálkás
 • könnyes
 • (időjárás): csapadékos, esős, párás, nyirkos

kölyök

főnév
 • fióka, állatfióka, ivadék, leszármazott, kicsiny (választékos)
 • kisfiú, lurkó, nebuló (bizalmas), gyerkőc (bizalmas), bikfic (bizalmas), poronty (bizalmas), rajkó (bizalmas), vasgyúró, csibész, srác, skalapca (régies), klapec (szleng), kölök (tájnyelvi), fattyú (tájnyelvi), hátulgombolós (pejoratív)
 • kamasz, tini, siheder, süvölvény, suhanc, ifjonc, legény, fickó, bikfic (bizalmas), suttyó (tájnyelvi), surján (tájnyelvi), surbankó (tájnyelvi), taknyos (bizalmas), tacskó (bizalmas)
 • (jelzőként): fiatal, éretlen

koptat

ige
 • hord, visel, nyű, vásít, avít (régies), nyüstöl (bizalmas), strapál (bizalmas), nyúz, ványol, koszol, szaggat
 • mállaszt, porlaszt, morzsol, pusztít, rongál, erodál (idegen)

hópehely

főnév
 • hópihe, pelle (régies), pihe, hókristály, hópili (tájnyelvi), hópilinke (tájnyelvi)

közellátás2

főnév
 • rövidlátás, miópia (szaknyelvi)

nénike

főnév
 • anyó, anyóka, öreganya, nénémasszony (régies), szülike (tájnyelvi), nenüske (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): nagynéni, tante (régies)
 • (tájnyelvi): testvérnéne, nővér, nőtestvér, nenő (tájnyelvi), nénike (tájnyelvi)

óhaj

főnév
 • óhajtás, sóhaj, kívánság, kívánalom, kívánat (régies), kérés, kérelem, vágy, vágyakozás, sóvárgás, epekedés, áhítozás, vágyódás, fohász (választékos)
 • kedv, szándék, törekvés, akarat

díjtalan

melléknév
 • ingyenes, díjmentes, térítésmentes, bérmentes, költségmentes, illetékmentes, potya (bizalmas)
 • fizetéstelen, fizetés nélküli

reménykedik

ige
 • remél, reménységet táplál, ringatja magát (valamiben), bízik, bizakodik, vár, hisz, óhajt
 • áltatja magát, hitegeti magát
 • (régies): rimánkodik, eseng (választékos), könyörög

pecsétnyomó

főnév
 • bélyegző
 • pecsétgyűrű

miután

kötőszó
 • azután, hogy, ahogy, amint, midőn (régies), miérthogy (tájnyelvi), minekutána (régies), mihelyt, mert

menekül

ige
 • visszavonul, megfutamodik, meghátrál, menekedik (régies), szabadul, szökik, elszökik, elszalad, elfut, elinal, eliszkol, pucol (bizalmas), lelép (bizalmas), menti a bőrét, menti az irháját
 • bujkál
 • emigrál
 • (valamitől): őrizkedik, elhárít magától, elfordul, elutasít, felhagy, távol tartja magát

művelet

főnév
 • eljárás, cselekedet, tevékenység, operáció, aktus, akció, munkálat, munkafolyamat, munkafázis, manőver

pártkönyv

főnév
 • tagkönyv, tagsági könyv, tagsági igazolvány, tagsági (bizalmas)
 • piros könyv (bizalmas)

mortalitás

főnév
 • halandóság, halálozási arány

megemlékezés

főnév
 • ünnepély, emlékünnepély, kommemoráció (régies)
 • visszapillantás, emlékezés
 • búcsúztató, nekrológ
 • köszöntés, köszöntő

nagyravágyó

melléknév
 • becsvágyó, ambiciózus, nagyra törő, karrierista (pejoratív), nagyralátó (régies), törtető, könyöklő (pejoratív), dicsvágyó, dicsszomjas (régies), polcleső (bizalmas) Sz: az ágon jár a szeme; mély vízbe veti a hálóját; nagy fára akar hágni

pátyolgat

ige
 • takargat, bugyolálgat, pólyál, beterít, beborít, beburkol
 • kényezget, babusgat, dédelget, becézget, kényeztet, dajkál, ringat, cirógat, ölelget, csókolgat