konferencia szinonimái

főnév
 • tanácskozás, tárgyalás, értekezlet, eszmecsere, ülés, gyűlés, megbeszélés, összejövetel, szimpózium (idegen), kongresszus, kollokvium

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyilatkozik

ige
 • véleményt mond, beszél, bejelent, elmond, tudtára ad, kinyilvánít, kijelent, kihirdet, közhírré tesz, deklarál
 • nyilatkozatot ad, interjút ad
 • válaszol
 • szavaz, voksol, választ

tömeg

főnév
 • halmaz, halom, kásahegy, rakás, massza, tömb
 • (szaknyelvi): súly
 • sokaság, sokadalom, tömkeleg, sereg, regiment, forgatag, csődület, tolongás, tumultus, tülekedés, áradat, özön
 • köznép, népség, plebs (pejoratív), az átlag
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a konferencia szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kitelik

ige
 • meghízik, meghájasodik, felszed magára, kikerekedik, kigömbölyödik
 • (tájnyelvi): eltelik (idő), lejár, végbemegy, befejeződik, véget ér
 • elegendő, futja, elégséges, elég

kényelmetlen

melléknév
 • célszerűtlen
 • kellemetlen, terhes, kényes, zavaró, feszélyező, ciki (szleng), kínos, bosszantó, idegesítő, irritáló

kárpitoz

ige
 • párnáz
 • bevon, áthúz
 • tapétáz

intellektuális

melléknév
 • értelmi, szellemi, észbeli, elméleti, teoretikus, elvont, filozofikus (idegen), spekulatív
 • művelt, tanult, tudós, képzett, nagy tudású, intelligens, pallérozott

kockázatos

melléknév
 • bizonytalan, kétséges, veszélyes, veszedelmes, nyaktörő, merész, vakmerő, hazárd, kalandos, húzós (szleng), rázós (szleng), meredek (szleng), meleg (szleng), rizikós (bizalmas), izgi (bizalmas), ciki (bizalmas)

közlés

főnév
 • kijelentés, megnyilatkozás
 • bejelentés, hirdetés, híradás, bemondás, tájékoztatás, értesítés, tudtul adás, közzététel, közhírré tétel, nyilvánosságra hozatal, publikálás, publikáció
 • tudósítás, közlemény, nyilatkozat, kommüniké (szaknyelvi), hirdetmény, tájékoztató

teke

főnév
 • kugli (bizalmas), tekejáték
 • kugligolyó, tekegolyó, golyó

hevenyészett

melléknév
 • rögtönzött, spontán, futólagos, improvizált, sebtében készült, összecsapott, felületes, elhamarkodott, vázlatos, odavetett, silány, slendrián, gondatlan, hebehurgya

háziúr

főnév
 • házigazda, háztulajdonos, lakástulajdonos, főbérlő, bérbeadó (szaknyelvi), házibácsi (bizalmas)

fagylaltozó

főnév
 • fagyizó (bizalmas), jégbüfé, cukrászda

hoki

főnév
 • jégkorong, jégkorongozás, jéghoki
 • gyeplabda
 • lovaspóló

kulcs

főnév
 • megoldás, megfejtés, nyitja (valaminek), formula, kód, rejtjel
 • számítási alap

lehanyatlik

ige
 • lerogy, lerogyik, leroskad, leesik, lecsuklik, lehorgad
 • leül, leereszkedik, lefekszik, ledől
 • (nap): lenyugszik, lenyugodik, lemegy, alászáll, lebukik, leáldozik
 • semmivé válik, letűnik, megszűnik
 • elmúlik

állapotos

melléknév
 • terhes, várandós, másállapotban van, teherben van, gyermeket vár, babát vár (bizalmas), áldott állapotban van, anyai örömök elé néz, gravida (szaknyelvi), viselős, várós (tájnyelvi), hozós (tájnyelvi), boldogállapotos (tájnyelvi), vastag (tájnyelvi)
 • hasas (tájnyelvi), vemhes

miniszteri

melléknév
 • miniszteriális (idegen)

megfiadzik

ige
 • megfial, lefial (tájnyelvi), megkölykezik, megellik
 • megmalacozik
 • megborjadzik
 • megcsikózik
 • (tájnyelvi): megszaporodik, sokasodik
 • (tájnyelvi): összetörik, széttörik

konklúzió

főnév
 • zárótétel
 • végkövetkeztetés
 • következmény, fejlemény, kihatás, utózönge, kimenetel, okozat, konzekvencia, rezultátum (régies), fácit (régies)
 • döntés, elhatározás

kiszól

ige
 • kikiált, kikiabál, kiüvölt, kiordít
 • (tájnyelvi): kimond, elmond, megmond
 • (tájnyelvi): kihirdet, bejelent, közöl

körülvesz

ige
 • (több személy): körülfog, körüláll, körbevesz, körégyűlik, közrefog, köréje gyülekezik
 • (dolog): övez, környez, keretez, szegélyez, határol, körülölel
 • (tömeg, ellenség): bekerít, körülzár
 • (régies): megkörnyékez, behálóz, körülkörnyékez
 • (körülveszi magát vmivel): körülbástyázza magát (valamivel)

megdönt

ige
 • meghajlít, földre nyom
 • lever, letör
 • megbuktat, megrendít, megingat, letaszít, megfoszt, lemondat, detronizál (szaknyelvi)
 • érvénytelenít, megsemmisít, eltöröl
 • rácáfol, megcáfol, cáfol, refutál (régies)
 • túlszárnyal

kormányoz

ige
 • vezet, hajt
 • navigál (szaknyelvi), kalauzol
 • irányít, igazgat, hatalmat gyakorol, uralkodik, parancsnokol (régies), vezérel, országol (régies), regnál (régies)

kerekezik

ige
 • kerékpározik, biciklizik, bringázik (bizalmas), teker, pedálozik, tapos, cangázik (bizalmas)
 • karikázik

közbeszól

ige
 • közbevet, bekapcsolódik a beszélgetésbe, belebeszél, közbevág, szavába vág, megakaszt, félbeszakít, közbekotyog (bizalmas), belepofázik (durva), beledumál (szleng), belevakerál (szleng), belevartyog (szleng)
 • beleavatkozik, közbelép, közbejön

megfeketedik

ige
 • megfeketül, feketévé válik
 • elszenesedik, elég