lötyög szinonimái

ige
 • kotyog, lotyog (tájnyelvi), löttyen, meglazul, lityeg-lotyog (tájnyelvi)
 • (ruhadarab): lóg, csüng, fityeg
 • ide-oda mozog, inog, itong-fitong (tájnyelvi), himbálódzik Sz: úgy áll, mint a vénasszony foga
 • ténfereg, lődörög, flangál, lófrál, teng-leng, lóg (valahol) (bizalmas)
 • (szleng): táncol, lejt, csörög (szleng), ráz (szleng) csurglizik (szleng), pörög (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kapitalista

főnév
 • tőkés, magántőkés, tőkepénzes

bíráló II.

főnév
 • kritikus, recenzens (szaknyelvi), műbíráló, műítész (régies), ítész (régies), szakértő, opponens (szaknyelvi), zsűritag
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lötyög szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lerak

ige
 • letesz, lemálház, lehelyez
 • (aknát): telepít, elhelyez
 • (sínt): lefektet
 • leszállít (járműről)
 • (ruhát): levesz, levet
 • (vizsgát): letesz
 • (tájnyelvi): lehord (bizalmas), lepocskondiáz (pejoratív), odamond (valakinek)

kötőgép

főnév
 • hurkológép

kóvályog

ige
 • bolyong, ide-oda járkál, tévelyeg, csatangol, kószál, kóborol, tekereg, kering, bitangol (tájnyelvi), keringél (tájnyelvi), kalamol (tájnyelvi)
 • szédül, szédeleg, émelyeg, kavarog

kiküldött

főnév
 • megbízott, meghatalmazott, kirendelt, kinevezett, követ, közvetítő, képviselő, közbenjáró, delegátus (idegen), ablegátus (idegen), deputáns (idegen), emisszárius (idegen)

liberális

melléknév
 • szabadelvű, szabadgondolkodó
 • engedékeny, elnéző, türelmes, toleráns
 • (régies): nagyvonalú, bőkezű

megdönt

ige
 • meghajlít, földre nyom
 • lever, letör
 • megbuktat, megrendít, megingat, letaszít, megfoszt, lemondat, detronizál (szaknyelvi)
 • érvénytelenít, megsemmisít, eltöröl
 • rácáfol, megcáfol, cáfol, refutál (régies)
 • túlszárnyal

vallomás

főnév
 • tanúságtétel, nyilatkozás, nyilatkozat, tanúskodás
 • bejelentés, felfedés, elárulás
 • hitvallás
 • beismerés, bevallás, számadás, feltárulkozás, gyónás (választékos), lelkizés (szleng)

kardigán

főnév
 • kötött kabát, szvetter (idegen)

kakukkfű

főnév
 • balzsamfű, mézfű, thimián, vadcsombor (régies), démutka (régies), thymus (idegen)

gátlástalan

melléknév
 • erkölcstelen, immorális, szabados, féktelen, szertelen, szemérmetlen, szemtelen, aljas, elvtelen

kendőz

ige
 • leplez, palástol, titkol, takargat, álcáz, rejteget
 • (régies): kendőzi magát, festi magát

megfoszt

ige
 • elvesz, elragad, elüt, kizsebel (bizalmas), megkopaszt, meghámoz (szleng), kifoszt, megtolvajol (tájnyelvi), kirabol, kiforgat, kisemmiz

megtekint

ige
 • megnéz, megszemlél, szemrevételez, átnéz, szemügyre vesz, mustrálgat, megvizsgál, konspiciál (idegen), megszemelint (tájnyelvi)
 • átlapoz, átfut, tanulmányoz

betokosodik

ige
 • betokozódik
 • begyepesedik, elparlagiasodik, berozsdásodik

őrizetlenül

határozószó
 • védtelenül, gazdátlanul, szabadon

negyedik

számnév
 • negyed (régies)

lucerna

főnév
 • csigacső (tájnyelvi), németlóhere (tájnyelvi)

lenyel

ige
 • benyel, elnyel, eltüntet, legyűr, megeszik, elfogyaszt, elkölt (választékos), megkajál (szleng), bekap, bedob (bizalmas), bevág, befal, felhabzsol, beburkol (szleng), belapátol (bizalmas), benyom (szleng), bepikköl (szleng), bepuszil (szleng), betermel (szleng)
 • elhallgat, magába fojt, elfojt, visszafojt
 • elnéz, elszenved, eltűr, elvisel, elkönyvel, zsebre vág

materializmus

főnév
 • anyagelvűség, anyagelviség(idegen)

nagysága

főnév
 • (megnevezésként és megszólításként): nagyságos asszony (régies), nagysád (régies), nagysám (régies)
 • tekintetes asszony (régies), ténsasszony (régies)

magzat

főnév
 • embrió, fétus (szaknyelvi)
 • (választékos): gyerek, utód, ivadék, leszármazott, csemete, sarj, sarjadék, fiacska (régies)

közepette

névutó
 • közt, között, közben, kíséretében, idején

megbánt

ige
 • megsért, lelkébe gázol, önérzetébe gázol, becsületébe gázol, vét (valaki ellen), inzultál, sértéssel illet, elszomorít, belemar, belerúg, megsebez Sz: belegyalogol a lelkébe; belegázol a lelkivilágába

náthás

melléknév
 • taknyos (bizalmas), grippés, hűléses, takonykóros (tréfás), szortyos (tájnyelvi), szortyogós (tájnyelvi), szuszka (tájnyelvi), csepeg az orra
 • influenzás