szükséglet szinonimái

főnév
 • igény, kívánalom, követelmény, szükség (régies)
 • kellék
 • kisdolog
 • nagydolog (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hozam

főnév
 • nyereség, kereset, haszon, profit, bevétel, jövedelem
 • terméshozam, terméseredmény, hozadék

siló

főnév
 • tartály, tároló, raktár, verem, gabonaraktár, gabonatároló, gabonaverem
 • (szleng): étel, abrak, harapnivaló, hami (bizalmas), zaba (szleng), kaja (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szükséglet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szível

ige
 • kedvel, szeret, vonzódik (valakihez), hajlik (valakihez), rokonszenvez (valakivel), szimpatizál(valakitől)

stúdió

főnév
 • adóterem, közvetítőszoba
 • műterem
 • műhely

sohase

határozószó
 • sose, sosem, sohse, sohsem, sohasem, soha, semmikor, semmikor sem, sohanapján (bizalmas), sohanapkor (tájnyelvi), bíbicnapkor (tájnyelvi), bíbicnap (tájnyelvi), szentbíbicnap (tájnyelvi, régies), majd ha fagy (tréfás)
 • soha többé
 • (tiltásban): soha ne
 • egyáltalán ne

rendreutasítás

főnév
 • dorgálás, korholás, fejmosás (bizalmas), megrovás, intés, lelkifröccs (bizalmas), figyelmeztetés

szőlőszem

főnév
 • szőlőbogyó, szem, bogyó

teke

főnév
 • kugli (bizalmas), tekejáték
 • kugligolyó, tekegolyó, golyó

piszkít

ige
 • piszkol, mocskol, maszatol, szutykol, szennyez, koszol
 • székel, rondít, undokít

per2

határozószó
 • osztva, törve (valamivel)(valamivel)(valamivel)(valamivel)

megtelik

ige
 • telítődik, betelik, feltelik (tájnyelvi), betöltődik, feltöltődik, telemegy (tájnyelvi), telegyűl (tájnyelvi)
 • benépesedik, benépesül
 • kikerekedik, kigömölyödik, kitelik, meggömbölyödik (tájnyelvi), megerősödik

pödör

ige
 • peder, sodor
 • csavar, teker, facsar, felteker, tekercsel, összecsavar, összesodor, összefon, bodorít, göndörít, (bajuszt) kifen, kunkorít
 • forgat, pörget, nyes (labdát), falsot ad (golyónak biliárdban)

tengerihántás

főnév
 • (tájnyelvi): kukoricafosztás

tömb

főnév
 • darab
 • háztömb, épülettömb, blokk
 • jegyzettömb, írótömb, íróblokk
 • tömörülés, szövetség, koalíció, front

homály

főnév
 • sötétedés, sötétség, este, esteledés, esthajnal (régies)
 • alkony, alkonyat, szürkület, szürkeség, barnulat (tájnyelvi), irám (tájnyelvi)
 • hajnalodás, derengés, pirkadat, pitymallat (tájnyelvi), hajnalfény
 • ború, borulat
 • árny, árnyék
 • köd, pára, por, gőz, felhő, gőzlecsapódás
 • hályog
 • bizonytalanság, ismeretlenség, rejtélyesség, titokzatosság, rejtelem, talány, titok

zúdul

ige
 • árad, áramlik, özönlik, tódul, ömlik, hömpölyög, dől, dűl, zuhog
 • megrohan, megtámad (valamit), tolul
 • rászakad, ráhárul

vargánya

főnév
 • úrigomba, úrgomba, kenyérgomba, kenyérbélű gomba, tinóru, tinórugomba

születés

főnév
 • világrajövetel
 • gyermekáldás (választékos)
 • kezdet, eredet, származás, gyökér, forrás
 • keletkezés, létrejött, kialakulás

szintúgy II.

kötőszó
 • szintén, is, úgyszintén, hasonlóképp, hasonlóképpen, nemkülönben

tarlórépa

főnév
 • takarmányrépa, fehérrépa (tájnyelvi), kerekrépa (tájnyelvi)

vallomás

főnév
 • tanúságtétel, nyilatkozás, nyilatkozat, tanúskodás
 • bejelentés, felfedés, elárulás
 • hitvallás
 • beismerés, bevallás, számadás, feltárulkozás, gyónás (választékos), lelkizés (szleng)

takaródzik, takarózi

ige
 • burkolózik, burkolódzik
 • mentegetőzik, mentegetődzik, védekezik, magyarázkodik

süsü1

főnév
 • (tájnyelvi): kapucni, csuklya

távíró

főnév
 • távírda, távíróhivatal, posta
 • telegráf (régies)
 • távírdász (régies), távírász

vánszorog

ige
 • mászik, vonszolódik, vonszolja magát, támolyog, kecmereg (bizalmas), kecmerkedik (tájnyelvi), gyartat (tájnyelvi), váncog (tájnyelvi), kertet (tájnyelvi), máncorog (tájnyelvi)