konviktus szinonimái

főnév
 • diákotthon, internátus, kollégium, pedagógium (régies)
 • papnevelde, szeminárium (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bútoroz

ige
 • berendez, bebútoroz

leszámítol

ige
 • (a kamat levonásával) kifizet, diszkontál, diszkomptál, ellenró (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a konviktus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kitűnő

melléknév
 • kiváló, eminens, kiemelkedő, kimagasló, kiugró, csodálatra méltó, csodálatos, elsőrendű, elsőrangú, felülmúlhatatlan, élvonalbeli, élenjáró, első osztályú, rendkívüli, egyedülálló, páratlan, jeles, érdemes, dicséretes, derék, fenomenális, excellens (régies), nevezetes, hírneves, közismert, nagynevű, illusztris, prominens, nagyszerű, remek, fantasztikus, pompás, pazar, mesés, isteni, tökéletes, ragyogó, briliáns, kifogástalan, felséges, hasonlíthatatlan, minőségi, príma, klassz (szleng), tuti (bizalmas), szuper (bizalmas), menő (bizalmas), kasa (szleng), oltári (szleng), világi (szleng), csúcs (szleng), frankó (szleng), baró (szleng), finom, ízletes, zamatos, jóízű, élvezetes Sz: ilyet nem minden bokorban lehet találni; minden pénzt megér; hét nyelven beszél; kenterben ver

képletes

melléknév
 • allegorikus, jelképes, szimbolikus, tropikus (szaknyelvi), képes, átvitt, példázatos, parabolikus (idegen), névleges, metaforikus
 • képzeletbeli, költött, állítólagos, fiktív
 • sematikus, figurás, vázlatos, vázlatrajzos, táblázatos

katángkóró

főnév
 • katáng, cikória, jajkóró (tájnyelvi)

iparcikk

főnév
 • árucikk, termék, áru

kolerikus

melléknév
 • lobbanékony, ingerlékeny

közte

határozószó
 • közötte, közepette

telefonérme

főnév
 • tantusz (régies), telefonpénz

hideg I.

melléknév
 • fagyos, jeges, kihűlt, lehűtött, jégbe hűtött, hűs, hűvös, fűtetlen, dermesztő, zimankós, csípős (időjárás), metsző (szél), éles (szél)
 • fagyasztott, izzítatlan, melegítetlen, préselt
 • szenvtelen, szenvedélytelen, szenvedélymentes, érzéketlen, közönyös, frigid, rideg, közömbös, tartózkodó, begombolkozott, barátságtalan, egykedvű, fásult, élettelen
 • szívtelen, keményszívű, kegyetlen, cinikus
 • elfogulatlan, pártatlan, józan

hegyén-hátán

határozószó
 • zsúfoltan, összevissza, rendetlenül, egymáson

fakszni

főnév
 • szeszély, hóbort, bogár, rigolya, dili, rapli (bizalmas), hepp (szleng)

homogén

melléknév
 • (választékos): egynemű, azonnemű, hasonnemű, egységes, egyforma, egyező

kuplung

főnév
 • tengelykapcsoló

lejárat2

főnév
 • lejáró, lemenet
 • határidő, exspiráció (szaknyelvi)
 • terminus

állomásépület

főnév
 • állomás, vasútállomás, vasúti épület, indóház (régies)

mísz

melléknév
 • (szleng): kedvetlen, egykedvű, levert, életunt, lehangolt, nyomott, csüggedt, fásult, közönyös, közömbös, apatikus, mélabús, búskomor, letargikus, enervált, deprimált, fád, spleenes (régies)
 • rosszkedvű, mísz, mogorva, morcos, durcás (bizalmas), barátságtalan, kelletlen, cvíder (tájnyelvi), harapós, ingerült, zsémbes, morózus
 • nyűgös, nyafogós, sírós, nyavalygós

meggémberedik

ige
 • megdermed, elmerevedik, megmerevedik
 • elzsibbad, megzsimberedik (tájnyelvi), megmacskásodik (tájnyelvi)

konyhakész

melléknév
 • előkészített, előfőzött
 • félkész, mirelit

kitaszít

ige
 • kizár, kirekeszt, kivet, kitúr, kilök, kidob, kirak, kirúg (bizalmas), kicsap, kilódít, kikerget, kitesz, kitagad, kiátkoz, kiközösít, kiutasít, kitoloncol, kitelepít, száműz, kitaszint (tájnyelvi), kizurpál (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): elbánik (valakivel), kitol (valakivel) (bizalmas)

kötelező

melléknév
 • kényszerítő, kényszerű, törvény szabta, megszabott, előírt, hivatalos, előírásos, megkövetelt, kénytelenítő (régies), obligát (régies), obligatórikus (régies)
 • köteles(idegen)

megengedett

melléknév
 • szabad, engedélyezett, törvényes, akadálytalan, jogos, jogszerű, szabályszerű, legális, legitim
 • meglazított
 • megeresztett, kiengedett, megnyitott
 • folyatott

korty

főnév
 • nyelet (tájnyelvi), hörpintés, slukk (szleng)

keresztény

melléknév
 • keresztyén, Krisztus-hívő
 • goj (pejoratív)
 • ebhitű (pejoratív), kutyahitű, gyaur
 • keresztényi, keresztyéni

középfok

főnév
 • komparatívusz (szaknyelvi)

megfogyatkozik

ige
 • csökken, fogy, meggyérül, megritkul, megcsappan, leolvad, megkevesbedik, megkisebbedik
 • gyengül, hanyatlik, apad, visszaesik