kibélel szinonimái

ige
 • kitöm, kinemezel, béléssel ellát
 • kitölt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tiszteletlen

melléknév
 • neveletlen, szemtelen, pimasz, orcátlan, udvariatlan, tapintatlan, modortalan, faragatlan, illetlen, arcátlan, cinikus, kekk (bizalmas), impertinens (régies), arrogáns, kegyeletsértő, szentségtörő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kibélel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kér

ige
 • kíván, könyörög, kunyerál, pitizik, instál (régies), kérlel, rimánkodik, esdekel, esd, esedezik, eseng (választékos)
 • felszólít, felhív, figyelmeztet
 • felkér, megkér
 • hívat, hozat, rendel
 • kérvényez, kérelmez, igényel, folyamodik, apellál (régies), petíciózik (választékos), instanciázik (tájnyelvi)

irt

ige
 • pusztít, elpusztít, eltávolít, gyilkol, öl, megsemmisít, kiszaggat, kivág, nyes (régies), vagdal (régies)
 • megszüntet

inas I.

melléknév
 • rágós, porcogós, szálas, csimbókos (tájnyelvi)
 • szikár, agyondolgozott, izmos, szívós, eres
 • (régies): húsos, vastag
 • erős

herkentyű

főnév
 • furcsaság, ketyere (bizalmas), kütyü (bizalmas), miskulancia (bizalmas), vacak, izé (bizalmas), bizbasz (durva)

kétszer

határozószó
 • két ízben, még egyszer, bis (idegen)

kisokos

főnév
 • notesz, jegyzet, jegyzetfüzet

színarany

főnév
 • sárarany (régies)
 • (jelzőként): színtiszta, igaz

györgyike

főnév
 • georgína, gyászvirág

gyámság

főnév
 • felügyelet, gondoskodás, gondviselés
 • gyámkodás, kuratéla (régies), tutéla (idegen), tutorság (idegen), gondnokság

előző

melléknév
 • korábbi, előbbi, előbbeni (tájnyelvi), megelőző, eddigi, régi, régebbi, hajdani, egykori, tavalyi, korai, előidejű, fentebbi, fenti, nevezett

hajós II.

főnév
 • tengerész, vízenjáró (tájnyelvi), hajókázó, tengeri medve (bizalmas), hajóslegény, matróz, hajósinas, hajóskapitány, hajóstiszt
 • révész

kitűnő

melléknév
 • kiváló, eminens, kiemelkedő, kimagasló, kiugró, csodálatra méltó, csodálatos, elsőrendű, elsőrangú, felülmúlhatatlan, élvonalbeli, élenjáró, első osztályú, rendkívüli, egyedülálló, páratlan, jeles, érdemes, dicséretes, derék, fenomenális, excellens (régies), nevezetes, hírneves, közismert, nagynevű, illusztris, prominens, nagyszerű, remek, fantasztikus, pompás, pazar, mesés, isteni, tökéletes, ragyogó, briliáns, kifogástalan, felséges, hasonlíthatatlan, minőségi, príma, klassz (szleng), tuti (bizalmas), szuper (bizalmas), menő (bizalmas), kasa (szleng), oltári (szleng), világi (szleng), csúcs (szleng), frankó (szleng), baró (szleng), finom, ízletes, zamatos, jóízű, élvezetes Sz: ilyet nem minden bokorban lehet találni; minden pénzt megér; hét nyelven beszél; kenterben ver

könyöklő II.

főnév
 • mellvéd, ablakpárkány, karfal, balusztrád (régies), tőc (régies)
 • karfa, kartámla, kartámasz, támla, támasz

megkaparint

ige
 • megszerez, megkap, megragad, hozzájut, kisajátít, lefoglal, elhappol (szleng), elmar, lecsap (valamire) (bizalmas), bitorol (régies), elhalábol (tájnyelvi), elhalámol (tájnyelvi), elhurkol (tájnyelvi), megkaparít (tájnyelvi), magához ragad, hatalmába kerít, szert tesz, lenyúl (szleng), elkajmóz (szleng)(valamiről)

lerombol

ige
 • ledönt, szétrombol, elrombol, romba dönt, rommá tesz, letarol, leront, feldúl, szétdúl, lebombáz, elpusztít, a földdel egyenlővé tesz, felprédál (régies), elenyésztet (régies)
 • (hírnevet): tönkretesz, lejárat
 • (társadalmi jelenséget): megdönt, megsemmisít, felszámol, szétver
 • (tájnyelvi): kidönt (fát), ledönt

kibontakozás

főnév
 • kikászálódás, kiszabadulás
 • kifejlődés, kifejlés, kifejlet, végkifejlet, megoldás
 • rendeződés

képes1

melléknév
 • illusztrált, szemléltető, szemléletes, figurás
 • átvitt, képletes, allegorikus, példázatos, jelképes, jelképi, szimbolikus, metaforikus

kimondhatatlan I.

melléknév
 • kiejthetetlen, artikulálhatatlan (idegen)
 • megnevezhetetlen, leírhatatlan, elmondhatatlan, mondhatatlan, különös, furcsa, hallatlan, felfoghatatlan, rejtélyes, elképzelhetetlen, hihetetlen, tabu, titkos
 • nagyfokú, módfelett nagy, túlságos, számtalan, tömérdek, töméntelen, miriád (idegen), maximális, rettentő nagy

lelkiismeretlen

melléknév
 • erkölcstelen, gátlástalan, aggálytalan, tisztességtelen, kétszínű, képmutató, felelőtlen, állhatatlan, hanyag, kötelességmulasztó, perfid (idegen), tág lelkiismeretű (bizalmas)

kifejez

ige
 • szavakba foglal, szavakba önt, magyaráz, kifejt, kifejezésre juttat, kimond
 • megnevez, jelöl, feltüntet
 • tudtul ad, közöl, jelez, gesztikulál, sejtet, érzékeltet
 • mutat, tükröz, ábrázol, megjelenít, visszaad, bemutat, jellemez, tipizál

ítélkezik

ige
 • ítél, bíráskodik, törvénykezik, ítéletet hoz, igazságot szolgáltat, törvényt ül, igazságot tesz, törvényt lát (régies)
 • ítéletet mond, véleményt mond, véleményt alkot, dönt
 • elítél, pálcát tör (valami felett)

kiragad

ige
 • kivesz, kiránt, kikap, kitép (valakinek a kezéből), kiszakít, kihúz, kirándít (régies)
 • kiment, kiszabadít, megment, megszabadít, kimenekít, kihoz (bizalmas), megléptet (szleng)
 • kiválaszt, kiemel, elkülönít

lépked

ige
 • lép, lépdel, lépeget, lépik (tájnyelvi), megy, jár, ballag, ballagdál (tájnyelvi), battyog, slattyog (bizalmas), bandukol, baktat, cammog