kígyózik szinonimái

ige
 • kanyarog, kanyarodik, tekereg, tekergőzik, csavarodik, kunkorodik, kacskaringózik, gyűrűzik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hiányosság

főnév
 • hiba, hézag, kivetnivaló, baj, csonkaság, fogyatékosság, szépséghiba, zavar, probléma, hátrány, gyengeség, elégtelenség, visszásság, elmaradottság, lakúna (idegen), defektus (idegen)
 • (régies): hiány

tudakol

ige
 • kérdezősködik, érdeklődik, informálódik, tudakozódik, tájékozódik, kíváncsiskodik
 • vallat, faggat, vizsgálódik, szimatol, fürkész, kémlel, nyomoz, firtat (valamit), puhatol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kígyózik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kétszer

határozószó
 • két ízben, még egyszer, bis (idegen)

járható

melléknév
 • célravezető, használható, megvalósítható, végrehajtható, keresztülvihető, lehetséges
 • elérhető, megközelíthető, hozzáférhető

írisz1

főnév
 • nőszirom, kardliliom, korall-liliom

hites I.

melléknév
 • esküdt, felesküdött, felesketett, törvényes, hivatalos
 • (régies): megbízható, hű, valódi, igazi, igaz, igazándi (tájnyelvi), eredeti

kidönt

ige
 • kifordít, kivág, kibuktat, kidűt (tájnyelvi), felbillent, feltaszít
 • kiönt, kiürít, kiborít

kiver

ige
 • kiüt, kiejt, legyőz
 • kiporol, kiütöget, kipaskol, kiráz
 • csépel
 • klopfol (bizalmas), potyol (tájnyelvi)
 • kikalapál
 • kicsikar (valakiből)
 • elfeledtet, leszoktat (valamiről)
 • kikerget, elűz, elüldöz, kivesszőz
 • kihajt, kicsap
 • (verejték): ellep, elborít

szomorkodik

ige
 • bánkódik, búsul, búslakodik, borong, búsong, búsolkodik (tájnyelvi), csügged, kesereg, emésztődik, emészti magát, szontyolog (tájnyelvi), szomorog (tájnyelvi), szívére vesz (valamit), gyötrődik, lógatja az orrát, lógatja a fejét

hajdina

főnév
 • pohánka, tatárka (tájnyelvi), hariska (tájnyelvi), haricska (tájnyelvi), borköles (régies)

győztes II.

főnév
 • bajnok, első, favorit, triumfáns (idegen)
 • hős
 • befutó

elterjedt

melléknév
 • közkeletű, elfogadott, bevett, befutott, meghonosodott, járatos, gyakori, közönséges, általános, divatos, uralkodó
 • közismert, népszerű, hírült (régies)

hanglejtés

főnév
 • intonáció (szaknyelvi), beszéddallam
 • hanghordozás, beszédmodor (régies)

kolerikus

melléknév
 • lobbanékony, ingerlékeny

közbelépés

főnév
 • beavatkozás, megszakítás, félbeszakítás, közbenjárás, intézkedés, segédkezés, interveniálás (szaknyelvi)

megöl

ige
 • elpusztít, megsemmisít, kivégez, leterít, meggyilkol, legyilkol, leöl, lemészárol, agyonver, agyonüt, megfojt, megmérgez, likvidál, leszámol (valakivel), végez (valakivel), elintéz, kinyuvaszt (durva), kinyiffant (szleng), kifektet (szleng), kikészít (szleng), kipurcant (szleng), kifingat (szleng), kinyír (szleng), kinyújtóztat (szleng), hazavág (szleng), dögleszt (tájnyelvi), elemészt, elveszejt (tájnyelvi) Sz: angolra tesz; átsegít a másvilágra; elküld az örök vadászmezőkre; eloltja a gyertyáját; elteszi láb alól; gajdeszba küld (szleng); hidegre tesz (bizalmas); kioltja életét; kivon a forgalomból (szleng); megadja a kegyelemdöfést; megszakasztja élete fonalát; pokolra küld
 • tönkretesz, befejez, megszakít, véget vet, megszüntet
 • eltapos, kicsinál (szleng), csődbe visz (konkurenciát), tönkretesz(bizalmas)

liga

főnév
 • szövetség, unió, államszövetség, föderáció, konföderáció
 • szövetkezés, koalíció, traktátum (régies), alliance (idegen)
 • egyesület, testület, ipartestület, céh, szervezet, korporáció (régies)
 • osztály

kihallgat

ige
 • kikérdez, vallat, firtat, tudakol, vallatóra fog, kérdőre von, kérdezősködik, érdeklődik, faggat, nyaggat, gyóntat
 • lehallgat, kifülel

keszeg

melléknév
 • (bizalmas): vézna, sovány, vékony, cingár, vékonydongájú, ösztövér, csontos, girhes, nyurga, ványadt, elaszott, silány, gyatra

kiskatona

főnév
 • újonc, kopasz (bizalmas)

létezik

ige
 • van, megvan, él, leledzik (régies), létez (tájnyelvi), egzisztál (idegen)
 • fennáll, előfordul

kilátszik

ige
 • kiáll, kinyúlik, kivan, kilóg, kivirít, kirí, kiütközik, előreugrik, kicsüng, kivillan, kiviggyanik (tájnyelvi)
 • (régies): kitűnik, kitetszik, kiviláglik, kiötlik (régies), szembeötlik, szembetűnik

jelenkor

főnév
 • ma, jelen, napjaink

kitelepít

ige
 • kilakoltat, kitesz, kirak, kiürít, áttelepít, kiköltöztet, átköltöztet, elmozdít, eltávolít, elszállít, elkerget, kiutasít, kitilt, kitoloncol, elhurcol, száműz, számkivet, kiűz, deportál, internál (idegen)

lezüllik

ige
 • elzüllik, lesüllyed, lecsúszik, lealacsonyodik, lealjasodik Sz: elmerül a fertőben