szövegkönyv szinonimái

főnév
 • librettó (szaknyelvi), szcenárió (szaknyelvi), szcenárium (szaknyelvi), forgatókönyv, rendezőkönyv

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beosztás

főnév
 • osztályozás, besorolás, kategorizálás, rendszerezés, csoportosítás, beskatulyázás (pejoratív)
 • fokbeosztás, skála, lépték, mérték
 • elrendezés, elhelyezés, diszpozíció (szaknyelvi), sorrend, egymásutániság, tagolás
 • munkakör, feladatkör, szerepkör, hatáskör, ügykör, reszort (idegen), poszt (bizalmas), tiszt (választékos), foglalkozás, stallum (régies)
 • rang, tisztség, pozíció
 • gazdálkodás, takarékosság, spórolás, ökonómia (szaknyelvi)

becipel

ige
 • bevisz, behoz, behord, behordoz, behurcol, bevonszol, becepel (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szövegkönyv szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

színarany

főnév
 • sárarany (régies)
 • (jelzőként): színtiszta, igaz

spárgatök

főnév
 • főzőtök, tök, úri tök, gyalogtök (tájnyelvi)

silbakol

ige
 • őrködik, őrt áll, strázsál
 • álldogál, várakozik, ácsorog, szobrozik (szleng)

rejtvény

főnév
 • fejtörő, rébusz (idegen), enigma (idegen), probléma, feladvány, keresztrejtvény
 • (régies): rejtély, talány

szomorkodik

ige
 • bánkódik, búsul, búslakodik, borong, búsong, búsolkodik (tájnyelvi), csügged, kesereg, emésztődik, emészti magát, szontyolog (tájnyelvi), szomorog (tájnyelvi), szívére vesz (valamit), gyötrődik, lógatja az orrát, lógatja a fejét

távíróvezeték

főnév
 • sürgönydrót

piheg

ige
 • liheg, szuszog, zihál, léletel (tájnyelvi), pápog (tájnyelvi), hápog, fúj, fújtat, levegő után kapkod

pedál

főnév
 • lábító (régies), taposó (bizalmas), lábtó (régies)

megszakítás

főnév
 • félbeszakítás, felfüggesztés, szüneteltetés, leállítás, elhalasztás, elnapolás, interrupció (idegen), intermezzo (idegen)
 • szétkapcsolás
 • közbeszólás, közbelépés
 • szünet, cezúra, pauza (idegen), intervallum
 • túlerőltetés

pór

főnév
 • paraszt, földművelő, földműves, szántóvető (régies), nemtelen (régies)
 • plebejus

telefonérme

főnév
 • tantusz (régies), telefonpénz

torokgyík

főnév
 • diftéria (szaknyelvi), difteritisz (szaknyelvi), torokbaj (tájnyelvi), gusa (tájnyelvi)

hivatalnok

főnév
 • köztisztviselő, tisztviselő, hivatalviselő, kormánytiszt, tiszt, bürokrata (pejoratív), beamter (idegen), audiat (idegen), officiális (idegen), funkcionárius, ügyintéző, tintanyaló (pejoratív), aktakukac (szleng), tintakukac (szleng), papírmoly (szleng), bélyegnyaló (pejoratív), irodista (pejoratív), fehérköpenyes, bennülő (tájnyelvi)

zavarog

ige
 • zajong, lármázik, hangoskodik
 • elégedetlenkedik, lázong, háborog, lázadozik, békétlenkedik, forrong, zúgolódik, zendül, lázad, felkel
 • keveredik, kavarog

válogatós

melléknév
 • kényeskedő, finnyás (pejoratív), kényes, elpuhult, bélebűzhödt (tájnyelvi), pincos (tájnyelvi), poszomántos (tájnyelvi)
 • igényes, nagyigényű, kifinomult
 • követelődző, rátarti, szőröző (bizalmas), szőrszálhasogató

szövődik

ige
 • bonyolódik
 • (kapcsolat): alakul, fejlődik, keletkezik, támad, létrejön, gömbölyödik (szleng)

szignál2

főnév
 • jel, jelzés, jeladás
 • gong
 • cégjelzés, márkanév

tanulatlan

melléknév
 • iskolázatlan, analfabéta, írástudatlan, műveletlen, képzetlen, tudatlan, buta, járatlan, tapasztalatlan, kulturálatlan, pallérozatlan, illiterátus (régies), unintelligens
 • közönséges, faragatlan, bárdolatlan, nyers, civilizálatlan, csiszolatlan, primitív
 • szakképzetlen, kívülálló, kontár, laikus, amatőr

vájat

főnév
 • mélyedés, üreg, vápa (régies)
 • árok, barázda
 • akna, vágat, folyosó
 • tárna
 • bevágás, horony, kannelúra (szaknyelvi), falc (szaknyelvi), rovátka

szűr2

főnév
 • ujjas (tájnyelvi), guba, suba, subica (régies), ködmön, dolmány, kankó (tájnyelvi)

strúma

főnév
 • golyva, pajzsmirigy-megnagyobbodás, pajzsmirigy-túltengés, guga (tájnyelvi)

társadalmi

melléknév
 • szociális, közösségi
 • (régies): társas

II.

főnév
 • üzletember
 • aspiráns (választékos), jelölt, pályázó