közötte szinonimái

határozószó
 • közte, közepette

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mora

főnév
 • haladék, késedelem, halasztás
 • (szaknyelvi): (rövid) szótag

hallószerv

főnév
 • fül
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közötte szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

könyöklő II.

főnév
 • mellvéd, ablakpárkány, karfal, balusztrád (régies), tőc (régies)
 • karfa, kartámla, kartámasz, támla, támasz

kihasználatlan

melléknév
 • megműveletlen, parlag, kiaknázatlan

kibélel

ige
 • kitöm, kinemezel, béléssel ellát
 • kitölt

juss

főnév
 • örökség, örökrész, hagyaték
 • járandóság
 • (régies): jog (valamire)
 • (tájnyelvi): hozomány
 • (tájnyelvi): haszon, nyereség, részesedés

közbelépés

főnév
 • beavatkozás, megszakítás, félbeszakítás, közbenjárás, intézkedés, segédkezés, interveniálás (szaknyelvi)

leforráz

ige
 • leönt, blansíroz, abárol (tájnyelvi), beforróz (tájnyelvi), leforrászol (tájnyelvi), forráz
 • megszégyenít
 • kijózanít
 • (tájnyelvi): megcsíp (dér növényt)

torokgyík

főnév
 • diftéria (szaknyelvi), difteritisz (szaknyelvi), torokbaj (tájnyelvi), gusa (tájnyelvi)

idegenvezető

főnév
 • útikalauz, utasvezető, cicerone (idegen), dragomán (régies)

hőerőmű

főnév
 • termocentrálé (idegen)

fellebbezés, föllebb

főnév
 • folyamodvány, folyamodás, rekurzus (idegen), panasztétel, panasz, fellebbvitel, apelláció (régies), apelláta (régies), jogorvoslat

importál

ige
 • behoz, beszállít
 • meghonosít, elterjeszt

lejárat2

főnév
 • lejáró, lemenet
 • határidő, exspiráció (szaknyelvi)
 • terminus

magában

határozószó
 • gondolatban, fejben
 • félhangosan
 • maga, magányosan, egyedül, egyes-egyedül, magán (régies), szólóban (bizalmas)

átfésül

ige
 • átkutat, átvizsgál, bejár, cirkál
 • átdolgoz, rendbe tesz, kijavít, átnéz, ellenőriz, adjusztál (szaknyelvi)

násznagy

főnév
 • vőfély

megtérít

ige
 • visszafizet, megfizet, megad, viszonoz, kipótol, kiegyenlít
 • leró, fedez, visel
 • kárpótol, jóvátesz, helyrehoz, rekompenzál (idegen), kompenzál, kártalanít, kárpótlást nyújt
 • visszatérít, áttérít
 • (tájnyelvi): megfordít, visszafordít

közt

névutó
 • között, közepette, körében, közepén, közben, környezetében, közbül (tájnyelvi)

kölcsönös

melléknév
 • viszonzott, kétoldali, kétoldalú, bilaterális (idegen), közös, egybehangzó, egyöntetű, egybevágó, visszaható, összefüggő, rokon, megegyező, viszonos (régies), korrelatív (idegen), reciprok (szaknyelvi)(idegen)

lángvörös

melléknév
 • vérvörös, tűzpiros, tűzvörös, pipacspiros, lángszínű

megszabadul

ige
 • mentesül
 • megtisztul, letesz (valamit), hátat fordít (valaminek)
 • kiszabadul, kimenekül, megmenekül
 • (tájnyelvi): megszül, világra hozza gyermekét
 • megszabadítja magát (valakitől, valamitől)
 • leráz (bizalmas), túlad (valamin), kiselejtez, kiszuperál (bizalmas), kimustrál, sutba dob, lepasszol (szleng), ejt (szleng), dob (szleng)
 • elveszt, elveszít, elkölt Sz: lerázza magáról, mint az eb a vizet(valakihez)

kulturálatlan

melléknév
 • műveletlen, iskolázatlan, faragatlan, bárdolatlan, közönséges, pallérozatlan, neveletlen, darabos, barbár, civilizálatlan, primitív, durva, vad, tudatlan, állatias, paraszt (durva), bunkó

kikutat

ige
 • átkutat, átvizsgál, kikeres, megkeres, kikoboz (tájnyelvi)
 • felkutat, megkeres, kipuhatol, kikémlel, kiszimatol, kiszaglász (bizalmas), explorál (idegen)
 • feltár, kiderít, kifürkész, megvizsgál, áttanulmányoz, elemez, analizál, ízekre szed, mélyére hatol, vizitál, kibazsal (tájnyelvi), kikurkász (tájnyelvi)

lealázó

melléknév
 • megalázó, lealacsonyító, sértő, bántó, megszégyenítő, becstelen, degradáló (idegen)

megtanít

ige
 • elsajátíttat, betanít, megismertet, kioktat
 • (valamire): rászoktat, ránevel