kilóg szinonimái

ige
 • kilátszik (valami alól), kivillan, előtűnik, kifityeg (tájnyelvi), kileffeg (tájnyelvi)
 • kicsúszik, kibújik, elmozdul, kimozdul, kitűrődik, kifittyen (régies)
 • (kilógja magát): kisimul, kirugódik
 • (bizalmas): elszökik, kiszökik, kioson, kilopódzik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

másutt

határozószó
 • máshol, másfelé, egyebütt (tájnyelvi), más helyütt

lehagy

ige
 • megelőz, felülmúl, túlszárnyal, túlhalad, lepipál (bizalmas), leköröz (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kilóg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kibontakozás

főnév
 • kikászálódás, kiszabadulás
 • kifejlődés, kifejlés, kifejlet, végkifejlet, megoldás
 • rendeződés

jelölt II.

főnév
 • pályázó, aspiráns (szaknyelvi), gyakornok
 • kandidátus, várományos

izé I.

főnév
 • dolog, izémizé (bizalmas), bigyó (bizalmas), hogyishívják (bizalmas), minekhívják (bizalmas), micsoda, miskulancia (bizalmas), nyavalya, vacak
 • valami, valaki, akárki, akármi

homoszexuális

melléknév, főnév
 • meleg, homokos (szleng), langyos (bizalmas), ferde hajlamú, kétes (bizalmas), buzi (durva), buzeráns (durva), laboráns (szleng), baboskendő (szleng), kislány (szleng), kancsó (szleng), köcsög (durva), faszszopó (durva), hímringyó (bizalmas), lekvár (szleng), puding (szleng)

kihallgat

ige
 • kikérdez, vallat, firtat, tudakol, vallatóra fog, kérdőre von, kérdezősködik, érdeklődik, faggat, nyaggat, gyóntat
 • lehallgat, kifülel

kollégium

főnév
 • diákotthon, diákszálló, kolesz (bizalmas), kolostor (szleng), kóter (bizalmas), konviktus (régies), internátus
 • előadás-sorozat
 • testület, kar

szövődik

ige
 • bonyolódik
 • (kapcsolat): alakul, fejlődik, keletkezik, támad, létrejön, gömbölyödik (szleng)

halkul

ige
 • csendesedik, csillapodik, csitul, csihad (tájnyelvi), alábbhagy, enyhül
 • szelídül, gyengül, erőtlenedik

hadosztály

főnév
 • divízió (szaknyelvi)

elvtelen

melléknév
 • megalkuvó, köpönyegforgató, gerinctelen, jellemtelen, opportunista, tisztességtelen, becstelen, kétkulacsos

háromszínű

melléknév
 • tricolor (idegen)

konyhakész

melléknév
 • előkészített, előfőzött
 • félkész, mirelit

közt

névutó
 • között, közepette, körében, közepén, közben, környezetében, közbül (tájnyelvi)

megszeg

ige
 • kettévág, felvág, megvág, megmetsz (tájnyelvi), megszel, felszel, megkezd, megtör
 • áthág, megsért, semmibe vesz, elrúg, fölrúg, kijátszik, megtör, túllép, átlép, violál (régies)
 • (megszegi magát) (tájnyelvi): megmakacsolja magát

lumbágó

főnév
 • izomzsába, hexensussz (bizalmas)

kimagasló

melléknév
 • kiváló, kitűnő, kiugró, kiemelkedő, jelentékeny, jeles, jelentős, eredményes, páratlan, legelső, legnagyobb, rendkívüli, óriási, fontos, tekintélyes, neves, hírneves, nagyhírű, közismert, utolérhetetlen, összehasonlíthatatlan, elsőrangú, illusztris, domináns (idegen), prominens, eminens, excellens (régies)

kiaknáz

ige
 • kibányász, kitermel, kifejt, bányászik, leművel (szaknyelvi)
 • kihasznál, hasznosít, felhasznál, értékesít, kizsákmányol, kiuzsoráz, kiszipolyoz, kimerít

kitörés

főnév
 • kinyomulás, kiáradás, kirontás, kirohanás, roham, támadás, kizajlás (idegen)
 • kirobbanás, felrobbanás, feltörés (gejzíré), szétrepedés, dübörgés, morajlás, explózió (idegen), explodálás (idegen)
 • indulatkitörés, dühkitörés, dühroham, felfortyanás, kifakadás, kirobbanás, kirohanás, erupció (idegen), őrjöngés, jajdítás (régies), önkívület, dili, hisztéria, paroxizmus (szaknyelvi)
 • felharsanás (nevetésé)

lobog

ige
 • (tűz): föl-fölcsap, lángol, langall (tájnyelvi), langallik (tájnyelvi), lombol (tájnyelvi)
 • (zászló): lebeg, leng, lengedez, libeg, libeg-lobog, bingallódzik (tájnyelvi)
 • (ruha) lebbedez (tájnyelvi)
 • (érzés): áthat, betölt, eltölt, elhatalmasodik (valakin), hevít
 • (víz): forr, zubog, gyöngyözik, bugyog

kipattogzik

ige
 • felhólyagzik, kirepedezik, kifakad, kicserepesedik, kicsattog (tájnyelvi), kiöklik (tájnyelvi), (ajak) kipeshed (tájnyelvi), kipörsög (tájnyelvi)
 • (rügy): kifeslik, kifakad, kipattog

jószagú

melléknév
 • illatos, fűszeres, balzsamos, szagos (régies), szépszagú (régies)

kívülálló

főnév
 • avatatlan, laikus, outsider (idegen)

lövedék

főnév
 • töltény, puskagolyó, golyó, sörét, töltet (régies), hákámalac (szleng)
 • (régies): hajítófegyver