kifelejt szinonimái

ige
 • kifeled, kihagy, mellőz, elhagy, figyelmen kívül hagy, megfeledkezik (valamiről), kimegy az eszéből, nem tartja eszében, elfelejt, átugrik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

természettan

főnév
 • fizika (régies)

útiköltség

főnév
 • viteldíj, tarifa
 • útravaló (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kifelejt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

késő

melléknév
 • kései, késői, késlekedő, elkésett, megkésett

ízlés

főnév
 • gusztus (bizalmas), ízlelés, ízlet (tájnyelvi)
 • beállítottság, felfogás, szokás, modor, érdeklődés, tetszés
 • finomság, választékosság, szépérzék
 • divat, sikk (bizalmas), elegancia, módi (bizalmas), bonton (régies)

ipari

melléknév
 • nagyüzemi, üzemi, gyári

híradó II.

főnév
 • hírek, híradás, krónika, közlöny, tudósítás
 • (régies): hírvivő, hírnök, herold (régies), hírmondó, hírhozó, követ, futár

kibontakozás

főnév
 • kikászálódás, kiszabadulás
 • kifejlődés, kifejlés, kifejlet, végkifejlet, megoldás
 • rendeződés

kiút

főnév
 • kijárat, kivezető út
 • szabadulás, menekülés, egérút, menekvés, megoldás, segítség, mentség, kibúvó

szócső

főnév
 • hangtölcsér, beszélőtölcsér
 • szószóló, szóvivő

haditudósító

főnév
 • harctéri tudósító

gyomorrontás

főnév
 • gyomorhurut, gastritis (szaknyelvi), bélhurut

elszigetel

ige
 • elkülönít, eltorlaszol, elrekeszt, izolál, elzár, elválaszt, szeparál, elbarikádoz, elhatárol, kiközösít, bojkottál, lokalizál (szaknyelvi), korlátoz, megszorít, körülhatárol, különválaszt, leválaszt, lekapcsol, befagyaszt

halpikkely

főnév
 • halhéj (tájnyelvi), halpénz (tájnyelvi), pikkely

kobold

főnév
 • szellem, manó, törpe

kötőfék

főnév
 • kantár, póráz, pányva

megneheztel

ige
 • megharagszik, felháborodik, megorrol, megsértődik, megapprehendál (régies), indignálódik (régies), felhúzza az orrát, rossz néven vesz, megböstörködik (tájnyelvi)(valamivel)(valaminek)

levéltáros

főnév
 • irattáros, levéltárnok (régies), archivista (idegen), archivárius (idegen)

kifli

főnév
 • szarvas (régies), szarvacska (tájnyelvi)

kering

ige
 • kereng, köröz, forog, pörög, körbejár, körbemegy, cirkalmaz
 • keringőzik, táncol
 • cirkulál, örvénylik, áramlik, folyik, hömpölyög
 • kavarog
 • kóvályog, keringél (tájnyelvi), bolyong, kószál, csatangol, ődöng, lődörög, őgyeleg, ténfereg, kódorog, kóborol, járkál, mászkál, császkál, kujtorog

kiruccan

főnév
 • elutazik, kirándul, elbarangol

leszámít

ige
 • levon, leszámol, csökkent, enged, elvesz
 • kivon
 • figyelmen kívül hagy, eliminál

kiképez

ige
 • gyakorlatoztat, kitanít, kiművel, tanít, oktat, idomít, edz, korrepetál, abriktol (régies)
 • kialakít, kiformál, kikészít, kiidomít (régies)

javasol

ige
 • kezdeményez, indítványoz, felterjeszt, előterjeszt, benyújt, proponál (régies), előáll (valamivel)
 • ajánl, javall, kommendál, tanácsol, rendel, előír, projektál (régies)
 • jelöl, kommendál (régies)

kiszélesedik

ige
 • kitágul, kibővül, kiterjed, kiterebélyesedik, kiöblösödik, vastagodik
 • (ismeret, tudás): gazdagodik, bővül, mélyül, gyarapodik

levált

ige
 • elbocsát, elküld, elmozdít, félreállít, felment, meneszt, felvált, lecserél (bizalmas), kicserél
 • elcsap, kirak, kitesz, destituál (idegen)
 • (időben) követ