kering szinonimái

ige
 • kereng, köröz, forog, pörög, körbejár, körbemegy, cirkalmaz
 • keringőzik, táncol
 • cirkulál, örvénylik, áramlik, folyik, hömpölyög
 • kavarog
 • kóvályog, keringél (tájnyelvi), bolyong, kószál, csatangol, ődöng, lődörög, őgyeleg, ténfereg, kódorog, kóborol, járkál, mászkál, császkál, kujtorog

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

betéved

ige
 • bevetődik, besétál, betér, becseppen, bekeveredik (tájnyelvi)

ébren

határozószó
 • virrasztva, álmatlanul, szemhunyás nélkül, fenn, émetten (régies), imette (régies), émedte (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kering szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kattog

ige
 • kopog, ropog, zakatol, zörög, csattog, pattog, katat (tájnyelvi), csatarázik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kotkodácsol, kotkodál, kárál, kotyog

import

főnév
 • behozatal
 • meghonosítás, elterjesztés

idestova

határozószó
 • előbb-utóbb, hamarosan, maholnap, rövidesen, már-már, körülbelül, nemsokára
 • megközelítőleg, szinte, majdnem

hatványozódik

ige
 • növekszik, nő, fokozódik, sokszorozódik, szaporodik, emelkedik

képlet

főnév
 • (régies): kép, ábra, alak, alakzat, mintázat, forma, séma
 • alakulat, képződmény
 • formula
 • (régies): csillagkép, csillagzat

kíméletlen

melléknév
 • durva, vad, rideg, tapintatlan, érzéketlen, erőszakos, sértő, bántó, goromba, szívtelen, embertelen, kegyetlen, keményszívű, irgalmatlan, könyörtelen, kérlelhetetlen, modortalan, állatias, embernyúzó, bosszúálló, vérszívó, szipolyozó, barbár, brutális, drasztikus, derb (idegen), krudélis (régies)

szépséges

melléknév
 • gyönyörű, gyönyörűséges, pompás, bűbájos, bájos, csodálatos

güzü

főnév
 • güzüegér
 • buzgómócsing (szleng), stréber (bizalmas)

gombolyít

ige
 • felteker, tekercsel, csavar, göngyölít, motollál, csévél, felcsévél, gomolyál (tájnyelvi), csombolyít (tájnyelvi)

elmondhatatlan

melléknév
 • kimondhatatlan, nagyfokú, mérhetetlen

gyújtogató I.

melléknév
 • tüzes, piromániás
 • bujtogató, lázító, uszító, izgató

királyfi

főnév
 • herceg, trónörökös

koordinál

ige
 • összeegyeztet, összehangol, szinkronba hoz, harmonizál, megszervez, irányít, igazgat

megérzés

főnév
 • előérzet, ösztön, sugallat, ihlet, intuíció, spuri (szleng), hatodik érzék (bizalmas), szimat, telepátia
 • gyanítás, sejtés, sejtelem

lehány

ige
 • ledob, ledobál, levet, leszór, lehajigál, lehullat
 • letép, leszaggat
 • lerókáz, leokád, összehány, bemocskol
 • (szleng): lenéz, megvet, semmibe vesz

kert

főnév
 • park, díszkert
 • udvar, telek
 • háztáji

karton1

főnév
 • kartonpapír, papírlemez, keménypapír, kéregpapír, papírmasé (idegen), papundekli (bizalmas), dekli (bizalmas)
 • papírdoboz
 • nyilvántartó kártya, katalóguscédula
 • egységcsomag

kifizetődő

melléknév
 • gazdaságos, jövedelmező, hasznot hajtó, rentábilis (szaknyelvi), hálás, gyümölcsöző, előnyös, hasznos, produktív

lefitymál

ige
 • leszól, lenéz, ócsárol, lekicsinyel
 • kisebbít, alábecsül, bagatellizál (idegen), lekezel

kevés

melléknév
 • csekély, némi, kis mennyiségű, egy kis, cseppnyi, csipetnyi, fikarcnyi, jottányi, körömfeketényi, mákszemnyi, parányi, szemernyi, szikra, szikrányi, szálnyi, hangyányi, csip-csup, apró-cseprő, bagatell, picsányi (szleng, durva), fuvintásnyi (tájnyelvi), egy paraszthajszálnyi Sz: annyi, mint kilenc medvének egy vackor; az öt ujján is megszámolhatja; elviszi két szúnyog egy rúdon; hátamon is kivinném; rákláb ebédre; szárnyán a légy is elviheti; százhúsz gémnek hatvan keszeg
 • elégtelen
 • szűkös, szerény, alacsony, sovány, hiányos, fogyatékos, ritka, gyér, sivár, elhanyagolható, jelentéktelen, nyomorúságos, halvány

innenső

melléknév
 • közelebbi, közelebb eső, innétső (tájnyelvi)

kikapcsol

ige
 • elzár, elolt, kiolt, lekapcsol, lecsavar, leállít, megállít, kirekeszt
 • kinyit, szétnyit, szétkapcsol
 • mellőz, kirekeszt, kihagy, kizár

legyengül, legyöngül

ige
 • elfárad, ellankad, elcsigázódik, lanyhul, elfittyen (tájnyelvi)
 • leromlik, lesoványodik, elesik (tájnyelvi), elposzkul (tájnyelvi), megcsigálódik (tájnyelvi)