megneheztel szinonimái

ige
 • megharagszik, felháborodik, megorrol, megsértődik, megapprehendál (régies), indignálódik (régies), felhúzza az orrát, rossz néven vesz, megböstörködik (tájnyelvi)(valamivel)(valaminek)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hangoztat

ige
 • bizonygat, állít, hangsúlyoz, kiemel, kidomborít, kifejezésre juttat, erősködik, nyomatékosít, megerősít, kiélez, súlyt fektet (valamire), kinyilvánít
 • (hangot) kitart (szaknyelvi)
 • (régies): hallat
 • szólaltat (hangszert)

elbírálás

főnév
 • mérlegelés, megítélés, döntés, méltatás, kritika, értékelés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megneheztel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megfilmesít

ige
 • filmre visz, filmet készít (valamiről), filmez, forgat, felvesz

lenn, lent

határozószó
 • alant, alul
 • idelenn, idelent
 • odalenn, odalent

legkevesebb

számnév
 • minimális, legkisebb, legcsekélyebb

körítés

főnév
 • hozzávaló, mellékétel, köret, garnírung (bizalmas)

megkeményít

ige
 • megedz, megacéloz, megerősít, megszilárdít, megsúlyosít (régies)
 • megszigorít, megszilárdít

menny

főnév
 • mennyország, paradicsom, túlvilág
 • másvilág
 • üdvösség
 • (választékos): boldogság, gyönyörűség, gyönyör
 • ég, égbolt, égboltozat
 • világűr, világegyetem, mindenség, éter
 • mennybolt

víznyelő

főnév
 • vízlevezető, ponor (szaknyelvi)

kimeríthetetlen

melléknév
 • sok, rengeteg, tömérdek, regiment, roppant, végtelen, határtalan, korlátlan, mérhetetlen, elfogyhatatlan, kiapadhatatlan, végeérhetetlen
 • gazdag, bőséges

kigondol

ige
 • kitalál, kitervel, kitervez, kispekulál (bizalmas), kiagyal, kieszel, kiókumlál (bizalmas), kiötöl, kifőz, elgondol, elképzel, kisüt, költ, kifundál, kiokoskodik, forral, kimódol, eltervez, megtervez, kimesterkél, kielmél (régies), kifineszel (tájnyelvi)
 • (régies): feltalál, megalkot, kitalál

handlé

főnév
 • ószeres, régiségkereskedő

kiszaglász

ige
 • (bizalmas): megtud
 • kifürkész, kikutat, kiszagol (bizalmas), kikémlel, kiszimatol

meteorológia

főnév
 • légkörtan, időjárástan

műveltség

főnév
 • iskolázottság, tanultság, képzettség, olvasottság, tájékozottság
 • kultúra, civilizáció, művelődés

citromfű

főnév
 • méhfű, mézelke, mézfű, mézgáncs (régies)

pisszen

ige
 • mukkan, moccan

ózondús

melléknév
 • (levegő): üde, friss, tiszta

megnyílik

ige
 • kinyílik, kifakad, kitárul, feltárul
 • széthasad, szétnyílik, kilyukad
 • kitárulkozik, kipakol (szleng), kiönti a szívét, könnyít a lelkén, kibeszél, megnyilatkozik(bizalmas)
 • működni kezd, megkezdődik, kinyit

megérzés

főnév
 • előérzet, ösztön, sugallat, ihlet, intuíció, spuri (szleng), hatodik érzék (bizalmas), szimat, telepátia
 • gyanítás, sejtés, sejtelem

megvesztegethetetlen

melléknév
 • tántoríthatatlan, becsületes, feddhetetlen, megközelíthetetlen, sziklaszilárd, megvásárolhatatlan

országhatár

főnév
 • határ, államhatár, gránic (régies), gyepű (régies)
 • sorompó

megroppan

ige
 • megreped, elreped, eltörik, meghasad
 • megrándul, meghúzódik, megrokkan
 • megreccsen, megpattan, kattan
 • megszakad, összeomlik, összeroppan (lelkileg), tönkremegy

leszállít

ige
 • házhoz szállít, letesz, lerak, lead, liferál (idegen)
 • alábbszállít, csökkent, leértékel, lecsökkent, kisebbít, leszorít, lenyom, mérsékel, apaszt

méltányol

ige
 • elismer, értékel, megbecsül, becsül, méltat, tisztel, respektál, tisztelettel adózik, becsben tart, kitüntet, honorál, csodál, figyelembe vesz

otthonos

melléknév
 • otthonias, lakályos, kényelmes, fesztelen, családias, familiáris, meghitt, intim, szívélyes, kellemes, közvetlen, barátságos
 • (valamiben): jártas, jól informált, járatos, bennfentes, tapasztalt, tájékozott
 • bejáratos