színvonal szinonimái

főnév
 • szint, felület, sík
 • nívó, minőség, mérték

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alakul

ige
 • alakot ölt, formát ölt, formát nyer, képződik, érlelődik, keletkezik, formálódik, idomul (választékos), szövődik, kovácsolódik, módosul
 • szerveződik, létrejön, létesül
 • változik, fejlődik, válik (valamilyenné), lesz (valamilyenné), átváltozik, lesz

demokráciaellenes

melléknév
 • antidemokratikus (idegen), zsarnok
 • jogtipró
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a színvonal szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szentjánosbogár

főnév
 • jánosbogárka, fényesbogár (tájnyelvi)

sérthetetlen

melléknév
 • sebezhetetlen, védett, támadhatatlan, immúnis
 • szent, érinthetetlen
 • megszeghetetlen

sanyargat

ige
 • kínoz, gyötör, nyomorgat, elnyom, szorongat, nyúz, csigáz, szigorgat (régies), fegyelmez, fenyít, büntet, mortifikál (régies) Sz: ostor alatt tart; kőkertben táncoltat

ráhagy

ige
 • örökít, örökül hagy, átörökít, testál (régies), rátestál (régies), végrendelkezik, hátrahagy, hagyományoz, reáhagyományoz (régies)
 • rábíz, odaad, gondjaira bíz, átad, átenged
 • áthárít
 • megenged, beleegyezik, jóváhagy, elnéz, eltűr
 • rászámít, hosszít, szélesít, megtold

szétszóródik

ige
 • széjjelszóródik, elszóródik, széthull, széjjelhull, szétpotyog, elgóródik (tájnyelvi)
 • elhányódik, elkallódik
 • (csoport): szétszéled, széjjelszéled, elszéled, feloszlik, szétoszlik, széjjeloszlik, elszerteledik (tájnyelvi)
 • (figyelem): megoszlik, elkalandozik, csökken, lanyhul

tanácskozik

ige
 • tárgyal, értekezik, ülésezik, gyűlésezik, eszmecserét folytat, megbeszél, konzultál, összeül, tanakodik (régies)

passz

főnév
 • (bizalmas): leadás, átadás, labdaátadás
 • (bizalmas): vége, nincs tovább

pápaszem

főnév
 • szemüveg, okuláré (tréfás), ókula (tréfás), szem (tréfás), üvegszem (tréfás), monokli, lornyon (régies), cvikker, kukucsüveg (tájnyelvi), kukker (szleng)

megkönyörül

ige
 • megbocsát, megkegyelmez, elnéz, feloldoz, megszán, megsajnál, irgalmaz, szemet huny, megkímél, elfelejt, elenged
 • segít, megsegít, kisegít, támogat, felkarol, gyámolít, pártfogol, patronál, megirgalmaz (régies), a hóna alá nyúl (bizalmas)

petróleumfőző

főnév
 • petrofor (idegen)

tárgyatlan

melléknév
 • határozatlan, intranzitív (szaknyelvi)(szaknyelvi)

tesz-vesz

ige
 • tevékenykedik, dolgozgat, munkálkodik, sürög-forog, sürgölődik, foglalatoskodik (valamivel), tüsténkedik
 • matat, motoszkál, téblábol, teszeget (régies), babrál, piszmog, pepecsel, bíbelődik, szöszmötöl, bajmolkodik (tájnyelvi), mókol (tájnyelvi)

helyreáll

ige
 • visszaáll, helyrezökken, normalizálódik, megjavul
 • újraindul

visszaverődés

főnév
 • visszatükröződés, visszasugárzás, reflexió, visszfény, reperkusszió (régies)
 • visszhang, ismétlődés, rezonancia (szaknyelvi)
 • visszapattanás, visszaütődés

ünnepség

főnév
 • ünnep, ünnepély, parádé, gála (bizalmas), szertartás, fesztivitás (idegen), ceremónia, devernyáció (tájnyelvi)

sziréna

főnév
 • vészkürt, duda (régies), kürt, nénó (szleng), nyávogó (szleng)
 • riasztó

szemléletes

melléknév
 • kifejező, érzékletes, festői, plasztikus, képszerű
 • nyilvánvaló, világos, tipikus, pregnáns (idegen)

születési

melléknév
 • veleszületett, natális (szaknyelvi)

útvesztő

főnév
 • labirintus, labirint (régies), csalkert (régies), tömkeleg (régies)
 • szövevény, bonyodalom

szolidáris

melléknév
 • összetartó, együtt érző, egyetértő

sírfelirat

főnév
 • sírvers, sírirat (régies), epitáfium (szaknyelvi), epigramma (szaknyelvi)

takarítás

főnév
 • rendrakás, rendbetétel, tisztogatás, dzsuvázás (szleng), ganyézás (szleng), szutykolás (szleng)

ülepít

ige
 • tisztít, kiválaszt, szedimentál (idegen)