kinyom szinonimái

ige
 • kiprésel, kisajtol, kisotul (tájnyelvi), kifacsar, kiszorít, kicsavar
 • kitol, kidug, kinyújt, kilök
 • kijuttat, eltávolít, kitűr (tájnyelvi)
 • kinyomtat, sokszorosít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hangsúlyoz

ige
 • megnyom (szótagot), nyomatékol (szaknyelvi), nyomatékoz (régies), kiemel (szót), akcentuál (idegen)
 • aláhúz, megjelöl, állít, kidomborít, előtérbe állít, előtérbe helyez, nyomatékossá tesz, hangoztat, rámutat, súlyt fektet (valamire), felhívja a figyelmet, megerősít

zsargon

főnév
 • csoportnyelv, rétegnyelv
 • tolvajnyelv, fattyúnyelv, bükkfanyelv, apacsnyelv, jassznyelv, argó, szleng
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kinyom szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiengesztelődik

ige
 • megbocsát, kibékül, lecsillapul, megenyhül

jószerével

határozószó
 • jószerivel, jóformán, voltaképp, voltaképpen, szinte, úgyszólván, tulajdonképpen, valójában, gyakorlatilag, lényegében

játékos I.

melléknév
 • szertelen, csintalan, rakoncátlan, eleven, virgonc, ugribugri, bohó, huncut, mókás, tréfás, pajkos
 • könnyed, derűs, játszi, vidám
 • (régies): cinkos, álnok, alakos, szemfényvesztő

hozzáfűz

ige
 • kiegészít, megjegyez, mellékel, kapcsol, csatol, hozzáerősít, hozzáakaszt, hozzátesz, hozzáilleszt, odaköt, hozzákapcsol, hozzátold

kikötőhíd

főnév
 • kikötőpalló, hajóhíd, stég

konkoly

főnév
 • babosgabona (tájnyelvi)

születési

melléknév
 • veleszületett, natális (szaknyelvi)

hangerő

főnév
 • orgánum (bizalmas), torok (tréfás)
 • hangosság

hajóskapitány

főnév
 • hajóparancsnok, tengerészkapitány

ének

főnév
 • éneklés, dalolás, énekszó, nótázás, trillázás, kornyika, kornyikálás
 • dal, nóta, dana (tájnyelvi), danaj (tájnyelvi), vers (régies)
 • himnusz, zsoltár, dicséret (régies), kántus (régies)

határtalan

melléknév
 • végtelen, vég nélküli, véget nem érő, végeérhetetlen, végeláthatatlan, beláthatatlan, illimitált (idegen)
 • hatalmas, óriási
 • nagyfokú, nagyarányú, mértéktelen, szertelen, túláradó, kitörő, éktelen, hallatlan, kimeríthetetlen, kifogyhatatlan, kiapadhatatlan, parttalan, feneketlen
 • engesztelhetetlen (gyűlölet)

koros

melléknév
 • idős, öreg, agg, vén, éltes, élemedett, javakorabeli, hajlott korú, elaggott, kiöregedett, elvénhedt, megette már a kenyere javát

kulacs

főnév
 • csutora, csobolyó (régies), gula (régies), klipiklapatórium (tájnyelvi), kotyogó (tájnyelvi), fagyurka (tájnyelvi)

ablakrózsa

főnév
 • rózsaablak, rozetta

megtesz

ige
 • véghezvisz, végrehajt, megcsinál, teljesít, elvégez, megcselekszik, eleget tesz (valaminek), effektuál (idegen), realizál, megvalósít, betölt, kivitelez, perfekcionál (idegen), keresztülvisz, eszközöl, művel, valóra vált
 • megfelel, alkalmas, megjárja
 • bejár, lejár, megjár, maga mögött hagy, fut, befut, végigjár, beutazik
 • (valakit valaminek): megválaszt, kikiált, rangra emel
 • megfogad, megjátszik, feltesz

magnókazetta

főnév
 • hangkazetta, kazetta

kiolvasó

főnév
 • kiszámoló, mondóka

kidől

ige
 • ledől, kiomol, kifordul
 • kiborul, kiömlik, kifolyik, kiürül
 • szétpereg, szétszóródik
 • összerogy, kimerül, kifárad, elfárad, elgyengül, elalél
 • meghal

kivon

ige
 • (választékos): kihúz, kiránt, előránt, kivesz, elővon
 • visszarendel, visszavon, visszahív, elvezényel, elvonultat
 • kiválaszt, kinyer, előállít, kiold
 • levon, kisebbít, csökkent, elvesz, leszámít, szubtrahál (szaknyelvi)

főnév
 • bálványfenyő, keresztesfenyő, szurkosfenyő

kisgazda

főnév
 • paraszt, őstermelő, földműves, csorvasz (tájnyelvi)
 • kisbirtokos, középparaszt

kacifántos

melléknév
 • nyakatekert, körülményes, bonyolult, túlbonyolított, szövevényes, faramuci (bizalmas)

kollaborál

ige
 • együttműködik, összedolgozik

magasságos

melléknév
 • (régies): fenséges, felséges, főmagasságú (régies)
 • (tájnyelvi): mennybeli, mennybéli