halálfej szinonimái

főnév
 • csontkoponya (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ül1

ige
 • üldögél, csücsül, ücsörög, fenekel (tájnyelvi), telepedik (valahova), kuksol, gubbaszt, gubbad (tájnyelvi), gunnyaszt, kucorog, kuporog, kotlik, ülepedik (tájnyelvi), trónol, peshed (tájnyelvi), seggel (tájnyelvi), vaszarodik (tájnyelvi)
 • kiül, elkoptat
 • időzik, elül, elüldögél, marad, elmarad, késik (tájnyelvi)
 • (bizalmas): raboskodik, börtönben van
 • büntetését tölti, rács mögött van, lakat alatt van, sitten van, hidegen van
 • (valamin): kisajátít
 • (régies): ülést tart, ülésezik, tanácskozik
 • ellep, elborít
 • elfoglal, rátelepszik, rátelepedik
 • (ügyet) halogat, elodáz, elfektet
 • lapul, megbújik
 • illik, talál
 • (járműre): beszáll, felszáll

geometria

főnév
 • (szaknyelvi): mértan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a halálfej szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gyorsul

ige
 • fokozódik, felélénkül, megnő
 • élénkül, frissül

foltos

melléknév
 • pecsétes, piszkos, szennyes, maszatos, koszos, festékes, mocskos, pacás (bizalmas), szurtos, fecsekes (tájnyelvi)
 • mintás, tarka, babos, pettyegetett, pettyezett, iromba (tájnyelvi), cirmos (tájnyelvi)
 • foldozott, foltozott, toldozott, toldozott-foldozott, viseltes

figyelmeztetés

főnév
 • figyelmeztető, emlékeztető, intelem, ujjmutatás (választékos), jelzés, jeladás
 • dorgálás, feddés, megrovás, intés, rendreutasítás

fehérje

főnév
 • protein (idegen), fehérnye (régies)

hagyomány

főnév
 • szokás, tradíció, konvenció (szaknyelvi), örökség
 • gyakorlat
 • (régies): hagyaték, örökrész, juss

helikopter

főnév
 • szitakötő (szleng), szecskavágó (szleng), helikopáter (tájnyelvi)

petróleumfőző

főnév
 • petrofor (idegen)

elúszik

ige
 • elvész, odalesz, elfogy, elfolyik, ugrik (szleng)

elsekélyesedik

ige
 • (vita): ellaposodik, elposványosodik, elsilányul, eliszaposodik

bojkottál

ige
 • kiközösít, kirekeszt, kizár, elutasít, elszigetel, izolál, mellőz

építési

melléknév
 • építészeti, architektonikus (idegen)

hiábavaló

melléknév
 • céltalan, fölösleges, haszontalan, hasztalan, hiú, értelmetlen, sziszifuszi, reménytelen, célszerűtlen, meddő, improduktív, gyenge, erőtlen, eredménytelen, fölös
 • (személy) (tájnyelvi): mihaszna, semmirekellő

iddogál

ige
 • boroz, ivogat, iszogat, pityizál (tájnyelvi), hörpöget, kortyol, kortyolgat, poharaz, italozik, öblöget (szleng), tütükél (szleng), szörpölget

kisbirtokos

főnév
 • kisnemes, kurtanemes, bocskoros nemes, hétszilvafás (nemes), telkes gazda, kisgazda

karambol

főnév
 • ütközés, közlekedési baleset, összeütközés, koccanás
 • baleset, szerencsétlenség

halandzsázik

ige
 • zagyvál, összevissza beszél, mellébeszél, a levegőbe beszél, hasal (szleng), dumál (szleng), maszlagol (szleng), hantáz (szleng), nyomja a süketet (szleng)

gyógyít

ige
 • kezel, gyógykezel, orvosol, kúrál, doktorol (régies), írál (régies), szanál (régies)
 • gondoz, ápol, ellát, istápol
 • enyhít, csillapít, feledtet

határtalan

melléknév
 • végtelen, vég nélküli, véget nem érő, végeérhetetlen, végeláthatatlan, beláthatatlan, illimitált (idegen)
 • hatalmas, óriási
 • nagyfokú, nagyarányú, mértéktelen, szertelen, túláradó, kitörő, éktelen, hallatlan, kimeríthetetlen, kifogyhatatlan, kiapadhatatlan, parttalan, feneketlen
 • engesztelhetetlen (gyűlölet)

kanáriköles

főnév
 • fénycirok, fénymag, kanárifű

hangadó II.

főnév
 • vezér, fővezér, főkolompos (pejoratív), előcsahos (tréfás), korifeus (régies), bandavezér

forr

ige
 • fő, lobog, zubog, zuhog, gyöngyözik, bugyborékol, bugyog, buzog (régies), habzik, pezseg, hólyagot vet, bizseg (tájnyelvi), lohog (tájnyelvi), bruhézik (tájnyelvi)
 • erjed
 • forrong, fortyonkodik (régies), zajdul (régies)
 • mérgelődik, haragszik, dühöng

házaspár

főnév
 • pár, emberpár, férj és feleség, házastársak

kaptató

főnév
 • emelkedő, kapaszkodó, domboldal, meredek
 • (régies): hágó, part