kerékkötő szinonimái

főnév
 • gát, akadály
 • (tájnyelvi): keréktalp, féksaru, csúszóvas, torlasz, fék
 • keréklánc

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

középkor

főnév
 • mezozoikum (szaknyelvi)
 • mediaevum (szaknyelvi)

gondolatjel

főnév
 • pauza (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kerékkötő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

károsodik

ige
 • károsul, kárt szenved, kárt vall
 • megsérül, megrongálódik Sz: rés esik rajta; megesik neki a diószegi vásár

illatos

melléknév
 • jó szagú, jó illatú, illatozó, szagos, illatdús, balzsamos, fűszeres, aromás

hűtlen

melléknév
 • hitszegő, hitehagyó, csalárd, szószegő, áruló, álnok, hűtlenkedő, megbízhatatlan, állhatatlan, csapodár, csalfa, csélcsap, illojális, galád, perfid, aposztata (idegen), házasságtörő

határozatlan

melléknév
 • meghatározatlan, eldöntetlen, indeterminált (idegen), kétes, kétséges, pontatlan, körvonalazatlan
 • ingadozó, ingatag, labilis, bizonytalan, bizonytalankodó, tétova, tétovázó, erélytelen, habozó Sz: akar is valamit, nem is
 • elmosódó, elmosódott, ködös, homályos, kialakulatlan, téveteg, semmilyen

keménykalap

főnév
 • figaró (régies), cilinder

kikiált

ige
 • kiszól, kikiabál, kikurjant, kiordít, kiüvölt, kilármáz
 • (árverésen): kihirdet, bemutat, elárverez
 • bejelent, kihirdet, közread, köztudomásra juttat, közhírré tesz, kidobol, kinyilvánít, érvénybe léptet, proklamál (idegen)
 • ráfog, híresztel, szétkürtöl, dobra ver, fűnek-fának elmond, felharangoz (tájnyelvi)
 • rágalmaz, hírbe hoz

szemtelenség

főnév
 • neveletlenség, csintalanság (tájnyelvi), arcátlanság, orcátlanság, cinizmus, pofátlanság, inszolencia (idegen), pimaszság, pökhendiség, nyegleség, hetykeség, arrogancia (idegen), impertinencia (idegen), kotnyelesség

grafikon

főnév
 • görbe, diagram (szaknyelvi)

gerle, gerlice

főnév
 • vadgalamb, vadgerle, görlice (tájnyelvi), gilice (tájnyelvi), gili (tájnyelvi), gilicemadár (tájnyelvi), kukuró (tájnyelvi)

ellenszegül

ige
 • ellenáll, ellentmond, szembeszegül, szembehelyezkedik, szembeszáll, ujjat húz (valakivel), visszautasít, megtagad, tiltakozik
 • visszaszól, felesel, akaratoskodik, makacskodik, megmakacsolja magát, nyakaskodik, berzenkedik

gyomlál

ige
 • kiirt, kitép, kikapál, kiszaggat (régies), gazol, megtisztít

kinyal

ige
 • kiürít, kitisztít
 • elfogyaszt
 • (kinyalja magát): kicsinosítja magát, kicsípi magát, kiöltözik

kondás

főnév
 • disznópásztor, kanász

megdönt

ige
 • meghajlít, földre nyom
 • lever, letör
 • megbuktat, megrendít, megingat, letaszít, megfoszt, lemondat, detronizál (szaknyelvi)
 • érvénytelenít, megsemmisít, eltöröl
 • rácáfol, megcáfol, cáfol, refutál (régies)
 • túlszárnyal

legfőbb

melléknév
 • fő-fő (tréfás), legelső, legfontosabb, leglényegesebb, elsődleges

kérés

főnév
 • kérelem, kérvény, folyamodvány, beadvány, kereset, instancia (idegen), petíció
 • kérdés, tudakozódás
 • óhaj, kívánság, esedezés, esengés (választékos), könyörgés, kunyerálás, rimánkodás, instálás (régies)

karambol

főnév
 • ütközés, közlekedési baleset, összeütközés, koccanás
 • baleset, szerencsétlenség

kiegyensúlyoz

ige
 • egyensúlyba hoz, harmonizál, kiegyenlít, összhangba hoz

lebecsül

ige
 • lenéz, lekicsinyel, depreciál (régies), bagatellizál (idegen), leértékel, alábecsül, fitymál, aláértékel, fitymál, kisáll (tájnyelvi), gyerekszámba vesz
 • félreismer

készpénz

főnév
 • pénz, mobil tőke, mozgótőke, aktíva (idegen), guba, dohány, kápé (bizalmas), pénzmag, zsozsó (szleng), lé (szleng), lóvé (szleng), mani (szleng), báresz (szleng), steksz (szleng)

indigó

főnév
 • indigócserje
 • átírópapír, másolópapír, átütőpapír, karbonpapír, kopírpapír (régies)

kigyógyít

ige
 • kikezel, helyrehoz, meggyógyít, kikúrál
 • kiábrándít, leszoktat

lefúj

ige
 • (szél): levisz, levet, eltávolít, lesodor
 • véget vet, befejez
 • visszavon, sztorníroz
 • megsemmisít
 • lepermetez, lespréz
 • elkábít