leszorít szinonimái

ige
 • leprésel, lenyom, lesajtol
 • lefog, rögzít
 • redukál, korlátoz, visszafog
 • (hajat): hátraszorít, lekötöz, összefog

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lebarnul

ige
 • lesül, megfogja a nap

visszaver

ige
 • visszaüt
 • elhárít, megfékez, meggátol, megállít, leszerel, kivéd, visszaszorít, visszavet, meghiúsít
 • visszatükröz, visszasugároz, reflektál
 • ismétel, visszhangoz, rezonál
 • (érvet): megcáfol, meghazudtol, tagad, megdönt, ellene áll (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a leszorít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

legördül

ige
 • leereszkedik, lemegy, leszalad, leszáll
 • legurul, lehengeredik, legörög
 • lecsúszik

kórus

főnév
 • énekkar, kar, énekegyüttes, dalárda, dalkör (régies)
 • kórusmű
 • karzat

komornyik

főnév
 • lakáj, inas

kiderít

ige
 • felkutat, feltár, fölfed, felderít, kipuhatol, kibogarász, kikutat, kipiszkál, kinyomoz, kibogoz, napfényre hoz, kiás, kikurkász (bizalmas), napvilágra hoz, délszínre hoz (régies), megvilágít, fényt derít (valamire), kiszimatol, kikémlel, világosságot derít (valamire), végére jár (valaminek), kitud, rájön, megfejt, megold, megállapít, tisztáz

lendít

ige
 • lódít, mozdít
 • repít, röpít, (hintát) lök
 • előmozdít, előrevisz, dob, segít

másként

határozószó
 • másképp, másképpen, eltérően, különbözően, máskülönben, máshogyan, másformán, ellenben, alias (idegen), aliter (idegen)

ünnepség

főnév
 • ünnep, ünnepély, parádé, gála (bizalmas), szertartás, fesztivitás (idegen), ceremónia, devernyáció (tájnyelvi)

juhászgazda

főnév
 • számadó (régies), bacsó (tájnyelvi)

jelentőség

főnév
 • fontosság, horderő, súly, lényeg, kihatás, nyomaték, relevancia (szaknyelvi)
 • érdem, érték, becs

frissít

ige
 • üdít, élénkít, megújít, frissel (tájnyelvi)
 • hűsít
 • (szaknyelvi): készel, színít, finomít

karambol

főnév
 • ütközés, közlekedési baleset, összeütközés, koccanás
 • baleset, szerencsétlenség

megállapít

ige
 • felderít, kinyomoz, kipuhatol, kiderít, megtud, tisztáz, fölfed, meghatároz, kitapint
 • regisztrál, kijelent, konstatál, kinyilvánít, kimond, leszögez
 • megszab, kimér, kiró, kiszab, kivet, megítél, bemér, megbecsül, taksál, rögzít, fixál, terminál (idegen), limitál, megad, kitűz
 • (régies): megalapoz, biztosít

megnyilatkozás

főnév
 • kijelentés, beszéd, közlés, állásfoglalás, nyilatkozat, véleménynyilvánítás, kifejezési forma, manifesztáció (idegen), megnyilvánulás, reveláció (idegen), kinyilvánítás, megjegyzés, közzététel, bemutatás

bemelegszik

ige
 • bemelegedik, felmelegszik, átmelegszik, elfülled (tájnyelvi), elfűlik (tájnyelvi)
 • (motor): beindul, megindul

orvostudomány

főnév
 • medicina (szaknyelvi), orvostan, gyógyászat, gyógyítás

műfordítás

főnév
 • fordítás, művészi fordítás, irodalmi fordítás, transzláció (szaknyelvi), tradukció (szaknyelvi)
 • tolmácsolás

letargikus

melléknév
 • fásult, közönyös, közömbös, érdektelen, érzéketlen, kedvetlen, mísz, egykedvű, levert, rezignált, életunt, részvétlen, borongós, mélabús, búskomor, tompult, enervált, deprimált, apatikus, indolens (idegen), blazírt, depressziós, fád, spleenes (régies), fancsali

lég

főnév
 • levegő, levegőég (régies)
 • (tájnyelvi): közhangulat, légkör, atmoszféra

magnókazetta

főnév
 • hangkazetta, kazetta

mulattató II.

főnév
 • bohóc, mókamester, tréfacsináló, komédiás, bolond (bizalmas)

liberális

melléknév
 • szabadelvű, szabadgondolkodó
 • engedékeny, elnéző, türelmes, toleráns
 • (régies): nagyvonalú, bőkezű

kölyök

főnév
 • fióka, állatfióka, ivadék, leszármazott, kicsiny (választékos)
 • kisfiú, lurkó, nebuló (bizalmas), gyerkőc (bizalmas), bikfic (bizalmas), poronty (bizalmas), rajkó (bizalmas), vasgyúró, csibész, srác, skalapca (régies), klapec (szleng), kölök (tájnyelvi), fattyú (tájnyelvi), hátulgombolós (pejoratív)
 • kamasz, tini, siheder, süvölvény, suhanc, ifjonc, legény, fickó, bikfic (bizalmas), suttyó (tájnyelvi), surján (tájnyelvi), surbankó (tájnyelvi), taknyos (bizalmas), tacskó (bizalmas)
 • (jelzőként): fiatal, éretlen

manikűr

főnév
 • körömápolás, kézápolás, manikűrözés (idegen)

múzeum

főnév
 • gyűjtemény, műcsarnok
 • képtár, galéria, pinakothek (idegen)
 • skanzen (idegen)