kertel1 szinonimái

ige
 • köntörfalaz, köntörfarol (tájnyelvi), köntörfaroz (tájnyelvi), hímez-hámoz, ötöl-hatol, mellébeszél, kerülget, csűr-csavar, taktikázik, kitér, kibúvót keres, elhomályosít, eltitkol

kertel2 szinonimái

ige
 • (tájnyelvi): sövényel, kerít, elkerít, bekerít, palánkol (régies), környöz (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szardella

főnév
 • ajóka, ajókagyűrű, szardellagyűrű, ringli (idegen)
 • szardellapaszta

zsibvásár

főnév
 • ócskapiac, piac, zsibogó (tájnyelvi), kukucska (tájnyelvi), tangó (szleng), zsibi (bizalmas), bolhapiac (bizalmas)
 • felfordulás, rendetlenség, kupi (szleng), bolondokháza (bizalmas)
 • lárma, hangzavar, zsivaj, zaj
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kertel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kávéház

főnév
 • kávézó, eszpresszó, presszó, café (idegen), kafána (régies)
 • cukrászda

inas II.

főnév
 • inasgyerek, inasfiú, tanuló, újonc, növendék, gyakornok, tanonc, legény (régies)
 • komornyik, szolga, hajdú, lakáj, kifutó, boy (idegen)
 • apród (régies), őrálló (régies), úr után járó (régies)

idióta

melléknév
 • buta, ostoba, bárgyú, szamár, tökfilkó, bamba, tyúkeszű, dinka (bizalmas), kuka (bizalmas), süsü (bizalmas), barom (durva), marha (durva), hatökör, stupid

havi

melléknév
 • havonkénti, hónaponkénti

képviselő I.

melléknév
 • reprezentáló (idegen)

kimért

melléknév
 • kiszabott, kijelölt, kiosztott, kirótt
 • kiszámított, meghatározott, kiporciózott, rádiktált (régies), aránylagos (régies)
 • távolságtartó, feszes, merev, hűvös, fagyos, tartózkodó, zárkózott, hivatalos, rezervált, szertartásos, pedáns, rideg, szigorú, lélektelen

szerelemvirág

főnév
 • kékdíszliliom, kékliliom, kéktubarózsa

gyakorlótér

főnév
 • gyakorlóterep, gyakorlópálya, rohampálya, gyaktér (szleng), szöcske (szleng)

gondolatmenet

főnév
 • eszmemenet, gondolatsor, konceptus (régies)
 • kivonat, vázlat

élmunkás

főnév
 • sztahanovista (régies)

gyurma

főnév
 • plasztilin, massza, gyuradék (régies), pasztelin (tájnyelvi)

kirendel

ige
 • kiküld, kivezényel, kiparancsol
 • kinevez, kijelöl, kiszab (régies), delegál

koplalás

főnév
 • éhezés, nélkülözés, ínség, nyomor
 • böjt, diéta, fogyókúra

megfegyelmez

ige
 • megrendszabályoz, megzaboláz, kordában tart, megegzecíroz (tájnyelvi), megfog (bizalmas), megreguláz Sz: a körmére koppint; az orrára koppint; gatyába ráz; gúzsba tesz; lapocka alá fog (valakit); megtanítja kesztyűbe dudálni; megtanítja neki, hány a nyolc; móresre tanít; pálca alá fog (valakit), ráncba szed, rövid pórázra fog
 • megfenyít, megbüntet, megfedd, megver

lehetőség

főnév
 • alkalom, mód, körülmény, út, pályatér (régies)
 • verzió
 • esély, kilátás, remény, távlat, út, tér, alternatíva, kifutás (bizalmas), történhetőség (régies), valószínűség, sansz (bizalmas), posszibilitás (idegen), eventualitás (idegen), ándung (régies), virtualitás (régies)

kérvény

főnév
 • folyamodvány, kérés, kérelem, igénylés, beadvány, instancia (idegen), petíció, kereset, libellus (idegen), fölterjesztés, felirat

kaszál

ige
 • arat, betakarít, tarol
 • csámpázik

kifordít

ige
 • kifelé fordít, kiserít (tájnyelvi)
 • kiborít, feldönt, felfordít, felbillent
 • kiönt, kidönt
 • kimozdít, kibillent, kizökkent
 • felszínre hoz, kiszánt, feltúr
 • félremagyaráz, elferdít, kiforgat

leforráz

ige
 • leönt, blansíroz, abárol (tájnyelvi), beforróz (tájnyelvi), leforrászol (tájnyelvi), forráz
 • megszégyenít
 • kijózanít
 • (tájnyelvi): megcsíp (dér növényt)

kezdeti

melléknév
 • első, primer (szaknyelvi), bevezető, előkészítő, kezdő, kezdődő, kialakuló, keletkező, iniciális (idegen)
 • korai, hajdani, régi, eredeti
 • ősrégi, őseredeti, archaikus, prehisztorikus (szaknyelvi)

integet

ige
 • jelt ad, jelez, lobogtat
 • figyelmeztet

kikér

ige
 • kikönyörög, kihívat, kihozat, kéredztet (tájnyelvi)
 • (kikér magának vmit): tiltakozik (valami ellen)

lehajít

ige
 • ledob (bizalmas), alávet, levet, lehajint (tájnyelvi), lelök
 • (szleng): iszik, lehajt, legurít (szleng), bedob (szleng)