koplalás szinonimái

főnév
 • éhezés, nélkülözés, ínség, nyomor
 • böjt, diéta, fogyókúra

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megváltozik

ige
 • átalakul, átváltozik, módosul, megfordul, átfordul (tájnyelvi), elmásul (tájnyelvi), eltér, változik(régies)(tájnyelvi)

keménykezű

melléknév
 • erőskezű, határozott, erélyes, szigorú
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a koplalás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiválogat

ige
 • kiszed, kiemel, különválaszt, osztályoz, szortíroz (bizalmas), szelektál, fajtáz (régies), minősít, rangsorol
 • megtisztít, megrostál, kiselejtez, kimustrál, kiszuperál (bizalmas)

kerámia

főnév
 • fajansz (idegen), majolika (idegen), agyagáru, fazekasáru, mázas cserép, cserép (tájnyelvi)
 • agyagipar, agyagművesség, fazekasság, fazekasmesterség, keramika

kávéház

főnév
 • kávézó, eszpresszó, presszó, café (idegen), kafána (régies)
 • cukrászda

írásbeli I.

melléknév
 • írott, írásos, leírt

kommentár

főnév
 • hírmagyarázat
 • jegyzet, széljegyzet
 • magyarázat
 • fejtegetés, megvilágítás, értelmezés, interpretáció, explikáció (szaknyelvi)
 • észrevétel, vélemény, megjegyzés

kreativitás

főnév
 • teremtőképesség, alkotóképesség

telexgép

főnév
 • (szaknyelvi): távgépíró

hím2

főnév
 • (régies): díszítés, dísz, minta

helyénvaló

melléknév
 • helyes, jogos, indokolt, megokolt, megalapozott, szükséges, értelmes, ésszerű
 • illő, odaillő, találó, idevágó, alkalmas, megfelelő
 • méltányos

fanatikus

melléknév
 • megszállott, fanatizált, rajongó, vakbuzgó, elvakult, mániákus, bigott
 • elszánt, vakmerő, szenvedélyes, féktelen, szertelen, szélsőséges, zabolátlan, vad

hord

ige
 • visz, hoz, cipel, hordoz, szállít, fuvaroz, továbbít, szállítmányoz, hurcolkodik, keccsöl (szleng), trógerol (szleng), cepel (tájnyelvi), cepekedik (tájnyelvi)
 • (hírt): terjeszt, közzétesz, továbbít
 • (szél): sodor, visz, összehord, fúj
 • (ruhát): visel, használ
 • elnyű, elkoptat, elhusol (tájnyelvi)
 • hordoz, hurcol, cipel, visz, tart (magánál)
 • (lőfegyver): repít, visz, lő

kútágas

főnév
 • ágas, gerenda (régies)

leküzd

ige
 • legyőz, úrrá lesz (valamin), ellenáll, megfékez, átverekszi magát, túljut
 • átjut
 • legyőz, leigáz, megver, győzedelmeskedik, felülkerekedik, lepipál, lefőz, lebír
 • (indulatot): erőt vesz magán, megfékezi magát, uralkodik magán

alpakka

főnév
 • újezüst, tulaezüst, pakfon, kínaezüst (régies), argentán, fehérréz

modernizál

ige
 • korszerűsít, átépít, újjáalakít, újjászervez, újjáépít, megújít, fejleszt

meghajlás

főnév
 • görbülés, billenés, horgadás, görbedés, meggörbülés
 • bókolás, pukedli (régies), hajlongás, főhajtás, térdhajtás, tiszteletnyilvánítás, üdvözlés
 • alázat
 • tudomásulvétel, belenyugvás, engedékenység, engedelmesség

kor

főnév
 • időszak, idő, éra, korszak
 • életidő (régies), életkor

kitoloncol

ige
 • eltávolít, kiutasít, kitilt, kitelepít, kilakoltat, kitesz, száműz, számkivet, kizsuppol, zsuppon visz ki (régies), deportál, internál (idegen)

következésképpen

határozószó
 • tehát, szóval, úgyhogy, egyszóval, ebből kifolyólag, eszerint, így hát, ennélfogva, ilyenformán, ennek következtében, következőleg

megesz, megeszik

ige
 • elharapdál, lerág, eleszik (tájnyelvi), bekajál (szleng), befal, behabzsol, felzabál, felfal, elfogyaszt, elkölt (választékos), beharap (tájnyelvi), beteper (tájnyelvi), megkajol, megkajál (szleng), lenyel, elpusztít, megpapiz (bizalmas), bekap (bizalmas), bedob (bizalmas), behajít (bizalmas), bevág (bizalmas), bekebelez, bepakol (szleng), megzabál, beburkol, bezabál (durva)
 • megemészt, tönkretesz, elpusztít
 • eláraszt, ellep
 • (szleng): elhisz, becsapódik, bekajál (szleng), becumiz (szleng)

kotta

főnév
 • hangjegy
 • hangjegyírás
 • kottalap
 • (tájnyelvi): dallam
 • partitúra (szaknyelvi)

kering

ige
 • kereng, köröz, forog, pörög, körbejár, körbemegy, cirkalmaz
 • keringőzik, táncol
 • cirkulál, örvénylik, áramlik, folyik, hömpölyög
 • kavarog
 • kóvályog, keringél (tájnyelvi), bolyong, kószál, csatangol, ődöng, lődörög, őgyeleg, ténfereg, kódorog, kóborol, járkál, mászkál, császkál, kujtorog

közgazdasági

melléknév
 • gazdasági, ökonómiai (szaknyelvi)

meggyógyít

ige
 • felgyógyít, kigyógyít, kikezel, helyrehoz, talpra állít, kikúrál, orvosol, asszanál (idegen), begyógyít (tájnyelvi)