képviselő I. szinonimái

melléknév
 • reprezentáló (idegen)

képviselő II. szinonimái

főnév
 • honatya, városatya, törvényhozó, szenátor, reprezentáns, felhatalmazott, deputátus (idegen), mandatárius (idegen), ablegátus (idegen), követ, küldött, kiküldött, exponens, delegátus (idegen), szószóló, szóvivő, közvetítő, közbenjáró, prókátor (régies), ügyvivő, megbízott

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

karperec

főnév
 • karkötő, karcsat (régies), karszorító (régies), karlánc, kargyűrű, kösöntyű (régies, választékos), bracelet (régies), brazléta (tájnyelvi)
 • (szleng): bilincs, mancsova (régies)

vánkos

főnév
 • párna, fejpárna, fejalj (régies), putok (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a képviselő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

karám

főnév
 • istálló, kerítés, akol, delelőhely, esztena (tájnyelvi), cserény (tájnyelvi)
 • vityilló, kalyiba, kunyhó, gunyhó (tájnyelvi), gurgying (tájnyelvi), viskó, gurgyolag (régies)

ígérget

ige
 • fogadkozik, szavát adja
 • áltat, hiteget, csábít, kecsegtet

huszáros

melléknév
 • hetyke, nyalka, peckes, feszes, katonás, daliás, deli
 • gyors, talpraesett, határozott
 • vakmerő, merész

hasonlóan

határozószó
 • hasonlatosképpen (régies), hasonlóképpen, hasonlóképp, olyanformán (tájnyelvi)

kéklik, kékellik

ige
 • kékít (tájnyelvi)

kiizzad

ige
 • megizzad, verítékezik, verejtékezik, kiveri a víz
 • kiválaszt
 • kierőlködik, létrehoz
 • előteremt, kiprésel, kifizet

szemetes I.

melléknév
 • gazos, sáros, söpredékes, gizgazos
 • piszkos, poros

gömbölyű

melléknév
 • gömb alakú, gömbölyded, kerek, kerekded, golyó alakú, szferikus (idegen), legömbölyített, kikerekedett, golyóforma, gömbszerű, gömbölyeg (tájnyelvi), gurgács (tájnyelvi)
 • hengeres
 • molett, kövérkés, telt idomú, dundi, telt, korpulens

gép

főnév
 • szerkezet, gépezet, készülék, berendezés, motor, erőgép, erőmű (régies), mechanizmus, masina (bizalmas), gépely (régies), műköny (régies), mozgony (régies)
 • mozdony (régies)

ellát

ige
 • eltart, gondoskodik (valakiről), törődik (valakivel)
 • élelmez, kosztol, etet, táplál
 • gondoz, ápol, kezel, gyógyít, gyámolít, istápol
 • felszerel
 • intéz, bonyolít, elvégez, teljesít, (feladatot) végrehajt, (szerepet) betölt

gyerkőc

főnév
 • gyerek, kölyök, srác, nebuló (bizalmas), lurkó, ifjonc, siheder, tinédzser, tini (bizalmas), hátulgombolós (pejoratív), zöldfülű, kamasz

kimondatlan

melléknév
 • ki nem mondott, hallgatólagos, megnevezetlen, elhallgatott
 • benne foglalt, beleértődő, beleértett, burkolt, rejtett, titkos, titkolt, ki nem fejezett, kifejtetlen, implicit (szaknyelvi)

kommentár

főnév
 • hírmagyarázat
 • jegyzet, széljegyzet
 • magyarázat
 • fejtegetés, megvilágítás, értelmezés, interpretáció, explikáció (szaknyelvi)
 • észrevétel, vélemény, megjegyzés

megbök

ige
 • megszúr, megdöf
 • megpöccent (tájnyelvi), meglök

lefed

ige
 • leborít, letakar, leterít, betakar, bevon, befed
 • lefátyoloz, lelapol (tájnyelvi)

képzet

főnév
 • elképzelés, elgondolás, gondolat, idea, észkép (régies), érzés, észlelés
 • (régies): kép, képlet, képzelet

kapdos

ige
 • kapkod, kapdoskodik (tájnyelvi), kapos (tájnyelvi), kapoz (tájnyelvi), fogoz (régies), ragadoz (régies)

kicsi, kicsiny II.

főnév
 • kisgyermek, apróság, baba, pólyás baba, csecsemő, csecsszopó, palánta, csemete, bébi (bizalmas), csimota (tájnyelvi)

látványosság

főnév
 • érdekesség, különlegesség, kuriozitás, látnivaló, látvány, nevezetesség, vonzerő, nézedelem (régies), spektákulum (régies)
 • mutatvány, attrakció, szenzáció (bizalmas)

kertel1

ige
 • köntörfalaz, köntörfarol (tájnyelvi), köntörfaroz (tájnyelvi), hímez-hámoz, ötöl-hatol, mellébeszél, kerülget, csűr-csavar, taktikázik, kitér, kibúvót keres, elhomályosít, eltitkol

imakönyv

főnév
 • imádságoskönyv, zsolozsmáskönyv, misekönyv, missale (idegen), breviárium

kifeszít

ige
 • kihúz, megfeszít, peckel, széttár, szétterjeszt, kiterjeszt, kinyújt, kinyújtóztat
 • kidomborít, kidülleszt

ledorongol

ige
 • leteremt (bizalmas), leszid, kritizál (bizalmas), bírál, lehúz (bizalmas), lekap (bizalmas), lebunkóz, lecsepül, elhallgattat, letorkol