idióta szinonimái

melléknév
 • buta, ostoba, bárgyú, szamár, tökfilkó, bamba, tyúkeszű, dinka (bizalmas), kuka (bizalmas), süsü (bizalmas), barom (durva), marha (durva), hatökör, stupid

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

palló

főnév
 • híd, gyaloghíd, dobogóhíd (tájnyelvi), bürü (tájnyelvi), fahíd, hajóhíd, hídlás (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): padló

átható

melléknév
 • (hang): erős, éles, hangos, fülhasogató, rikácsoló, fülsértő
 • (fájdalom): heves, intenzív, metsző, kínzó, mardosó
 • (hideg): csípős, dermesztő
 • (szag): maró, szúrós, orrfacsaró, penetráns (idegen)
 • (tekintet, pillantás): fürkésző, kutató, mély, mélyreható, szúrós
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a idióta szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

horgany

főnév
 • cink

hajszálcsövesség

főnév
 • kapillaritás (szaknyelvi), hajcsövesség (régies)

gyűjtőív

főnév
 • körív, kollekta (régies)

frigy

főnév
 • szövetség, szerződés, kötelék, kötés (régies), egyezmény
 • (választékos): házasság, nász
 • (régies): fegyverszünet, békekötés

huszáros

melléknév
 • hetyke, nyalka, peckes, feszes, katonás, daliás, deli
 • gyors, talpraesett, határozott
 • vakmerő, merész

izzadt

melléknév
 • verejtékes, verítékes, lucskos, csatakos, loncsos (tájnyelvi), vizes (bizalmas), nedves, nyirkos (tenyér), gyöngyöző (homlok)
 • párás, gőzös, nedves, nyirkos

rokka

főnév
 • guzsaly (tájnyelvi), pergő (tájnyelvi)

felküld, fölküld

ige
 • felvitet, felexpediál (régies)

felépül, fölépül

ige
 • megépül, elkészül
 • megvalósul, létrejön
 • meggyógyul, felgyógyul, kigyógyul, lábra áll, talpra áll, erőre kap, kilábal, javul, helyrejön, rendbe jön, visszanyeri erejét, visszanyeri egészségét, kiépül (régies), feliperedik (tájnyelvi), kievelődik (tájnyelvi), kipendül (tájnyelvi), kivásik (tájnyelvi), feltámbálódik (tájnyelvi), feltengül (régies)

dacára

névutó
 • ellenére, szemben, ellentétben, függetlenül (valamitől), tekintet nélkül (valamire)

feltét, föltét

főnév
 • auflág (idegen), rávaló (tájnyelvi)

jelenlét

főnév
 • tartózkodás, megjelenés, meglét, ottlét, részvétel, prezencia (régies)(régies)

kávéház

főnév
 • kávézó, eszpresszó, presszó, café (idegen), kafána (régies)
 • cukrászda

kvóta

főnév
 • hányad, arány, kontingens

kitermel

ige
 • felszínre hoz, feltár, kifejt, kibont, kibányász, kinyer
 • kiaknáz, kimerít, hasznosít
 • gyárt, kihoz (bizalmas), előállít
 • létrehoz, kifejleszt, megalkot, kialakít, előidéz

időhúzás

főnév
 • elnyújtás, nyújtás, halogatás
 • akadályozás

homlokzat

főnév
 • homlok, front, mellvéd, előrész, elölnézet, falfront, házelő, előoromzat

irányítás

főnév
 • célzás, irányzás
 • címezés, útbaigazítás, orientálás (idegen)
 • elvezénylés, küldés
 • igazgatás, rendelkezés, vezetés, vezénylés, parancsolás, dirigálás, menedzselés (idegen), előírás, utasítás, iránymutatás, navigálás (szaknyelvi), felügyelet, vezérlés, beleszólás, regula (régies), stratégia
 • elvezetés, terelés, mozgatás
 • tanács, útmutatás
 • vezetőség, vezetés, igazgatóság, uralom, fennhatóság, kormányzás, direkció (idegen), kormányzat, rezsim
 • idomítás, formálás, alakítás

kisokos

főnév
 • notesz, jegyzet, jegyzetfüzet

ildomos

melléknév
 • jólnevelt, derék, illemtudó, illedelmes, finom modorú, dicséretre méltó, okos (régies), tanult (régies), erényes (régies)
 • illendő, illő, odavágó, helyes

halló

módosítószó
 • figyelem!, hé!, maga ott! (bizalmas), tessék!

isteni

melléknév
 • istentől eredő, mennyei, szent, istenszerű, csodás, örök, felsőrendű
 • finom, remek, kitűnő, nagyszerű, felséges, csodálatos, óriási, pompás, pazar, kiváló, elsőrangú, gyönyörű, élvezetes, elbájoló, elbűvölő, angyali, tündéri

kitartás

főnév
 • helytállás, türelem, céltudatosság, következetesség, szívósság, szilárdság, állhatatosság, rendíthetetlenség, elszántság, merészség, makacsság, konokság, eltökéltség, perszeverancia (idegen), perszisztencia (idegen)
 • állandóság, megmaradás, folytonosság, állóképesség
 • hűség, ragaszkodás, engedelmesség, lojalitás, elvhűség