lehetőség szinonimái

főnév
 • alkalom, mód, körülmény, út, pályatér (régies)
 • verzió
 • esély, kilátás, remény, távlat, út, tér, alternatíva, kifutás (bizalmas), történhetőség (régies), valószínűség, sansz (bizalmas), posszibilitás (idegen), eventualitás (idegen), ándung (régies), virtualitás (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

véletlen II.

főnév
 • véletlenség, véletlen eset, vaksors (régies), kocka (régies), esetlegesség

születik

ige
 • világra jön, napvilágot lát, életre kel
 • létrejön, kialakul, keletkezik, lesz, terem, szülemlik (tájnyelvi), megjelenik, feltűnik, felbukkan, kerekedik
 • származik, ered, támad
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lehetőség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lándzsa

főnév
 • dárda, kopja, gerely, alabárd, dzsida (régies), kelevéz, cúca (tájnyelvi), pika (tájnyelvi)

kókler

főnév
 • (régies): bűvész, mágus, szemfényvesztő, illuzionista, kuruzsló, esőcsináló
 • szélhámos, csaló, csirkefogó, hóhányó, széltoló (bizalmas), mákvirág, svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), himpellér, imposztor (régies), pernahajder

kitermel

ige
 • felszínre hoz, feltár, kifejt, kibont, kibányász, kinyer
 • kiaknáz, kimerít, hasznosít
 • gyárt, kihoz (bizalmas), előállít
 • létrehoz, kifejleszt, megalkot, kialakít, előidéz

kertész

főnév
 • kertépítő, kertmívelő (régies)

lefed

ige
 • leborít, letakar, leterít, betakar, bevon, befed
 • lefátyoloz, lelapol (tájnyelvi)

madarász

főnév
 • madárfogó, foglár (régies)

unokafivér

főnév
 • kuzin, unokabáty
 • unokaöcs

játékvezető

főnév
 • bíró, mérkőzésvezető, játékmester (régies), rigó (szleng)

ismertető

főnév
 • prospektus, tájékoztató, plakát, falragasz, hirdetmény, reklám, recenzió (szaknyelvi), annotáció (szaknyelvi), katalógus, brosúra, szórólap

fogyókúra

főnév
 • fogyasztás, fogyi (bizalmas), fogyó (szleng), soványító kúra

jövendőbeli I.

melléknév
 • leendő, jövőbeni, eljövendő

málinkó

főnév
 • sárgarigó, aranymálinkó, aranybegy (tájnyelvi)

meghajlás

főnév
 • görbülés, billenés, horgadás, görbedés, meggörbülés
 • bókolás, pukedli (régies), hajlongás, főhajtás, térdhajtás, tiszteletnyilvánítás, üdvözlés
 • alázat
 • tudomásulvétel, belenyugvás, engedékenység, engedelmesség

beilleszt

ige
 • beleilleszt (valamibe), beépít, beleépít, beerősít, belefoglal, beköt (szaknyelvi), behelyez, beállít, beleállít, beigazít, (vájatba) beágyaz, betesz, bedug, becsúsztat, berak, belerak
 • beír, beleír, bedolgoz, beledolgoz, belesző, beépít, betold, beszúr, beleszúr, belefoglal, bejegyez, közbeiktat, felvesz, bevezet, besorol, besuszterol (bizalmas), interkalál (idegen), interpolál (szaknyelvi)

odatűz

ige
 • odaköt, odaszúr, odaerősít, odacsíptet
 • odavarr, odafércel
 • (nap): odasüt, odafekszik (tájnyelvi)

moly

főnév
 • molylepke, szú (régies)

lehurrog

ige
 • elhallgattat, letorkol
 • leszid, lehord (bizalmas), lezúg (régies), ráförmed, meghurrogat (régies), letájcsol (tájnyelvi), ledarabol (tájnyelvi), lefalángat (tájnyelvi), lehurít (tájnyelvi)(valakinek)

lakbér

főnév
 • házbér

lexikográfia

főnév
 • szótárírás, szótárszerkesztés
 • szótártudomány, szótártan

minisztertanács

főnév
 • kabinet, kormány, kormányzat

lemezjátszó

főnév
 • gramofon
 • CD-lejátszó, CD

konferanszié

főnév
 • műsorközlő, bemondó, kommentátor, műsorvezető

lopótök

főnév
 • csíktök, jónástök, kobaktök, nyakastök, szívótök

mogorva

melléknév
 • rosszkedvű, barátságtalan, morózus, harapós, mord (választékos), morcos, morc, komor, kedvetlen, bosszús, morgós, zsémbes, zsörtölődő, haragos, zord, tüskés (bizalmas), szúrós, marcona Sz: olyan, mintha az orra vére folyna; öreg kutya kedvében van; bal lábbal kelt fel; tövis közt hagyta a kedvét; minden szava egy égiháború