keresztapa szinonimái

főnév
 • koma (tájnyelvi), kereszt (bizalmas), sponsor fidei (idegen), keresztpapa, tatámuram (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

középút

főnév
 • középszer (választékos)

teremtmény

főnév
 • ember, élőlény, lény, létező, személy, perszóna (pejoratív), alak
 • alkotás, alkotmány, kreatúra (pejoratív), csinálmány
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a keresztapa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

karzat

főnév
 • galéria, erkély, tribün
 • kórus
 • kakasülő (tréfás)
 • karfa, korlát

illusztráció

főnév
 • szövegkép, ábra, szemléltetőanyag
 • ábrázolás, szemléltetés, megvilágítás, magyarázat

ideg

főnév
 • húr (régies), nervus (idegen)

hatóság

főnév
 • szervezet, szerv, testület, intézmény, hivatal, fórum (régies), instancia (régies), magisztrátus (régies), elöljáróság, önkormányzat, tanács

kényelmetlen

melléknév
 • célszerűtlen
 • kellemetlen, terhes, kényes, zavaró, feszélyező, ciki (szleng), kínos, bosszantó, idegesítő, irritáló

kilátás

főnév
 • látvány, látkép, körkép, látókör, látómező, távlat, panoráma, perspektíva, horizont
 • lehetőség, eshetőség, esély, remény, számítás, várakozás, ígéret, jövő, valószínűség, sansz (bizalmas)

szentségház

főnév
 • tabernákulum (idegen)

guberál

ige
 • keresgél, vájkál, turkál, piszkál

girhes

melléknév
 • sovány, cingár, ösztövér, vékony, vézna, szikár, vékonydongájú, vékonypénzű, keszeg (bizalmas), konyhagyalázó (tréfás), csontos, csont és bőr, ványadt, geher (tájnyelvi)
 • göthös (tájnyelvi), beteges, gyenge, nyápic, nyüszüge Sz: zörögnek a csontjai

elmar

ige
 • elűz, elkerget, elzavar, elüldöz, eltávolít
 • (szleng): elvesz, ellop, megkaparint, elhajt, elidegenít

gyök

főnév
 • gyökér, törzsök (régies), eredet, származás
 • szótő, tő
 • négyzetgyök

kiöntő

főnév
 • lefolyó
 • száj, csőr

konstatál

ige
 • megállapít, kijelent, felismer, észlel, érzékel, észrevesz, tapasztal, appercipiál (idegen)

megemberesedik

ige
 • megférfiasodik, emberkedik (tájnyelvi), megerősödik, megkomolyodik

légsúlymérő

főnév
 • légnyomásmérő, légmérő (régies), barométer, légnyomásíró (régies), aneroid (régies), storm-glass (régies)

keresztkérdés

főnév
 • ellenkérdés, ellenőrző kérdés

karmester

főnév
 • karnagy, karvezető, karigazgató, dirigens, (katonazenekaré) tamburmajor (régies), zenenagy (régies)

kiereszt

ige
 • kienged, kibocsát, csapol, kifolyat, megcsapol
 • útnak ereszt, elbocsát, elenged, kiszabadít, felszabadít
 • kihoz (bizalmas), megléptet (szleng)
 • szabadon enged, szabadlábra helyez
 • szabadjára enged
 • (ruhát): bővít, tágít, kienged

lecsökken

ige
 • leapad, lelohad, lefogy, megcsappan
 • lemegy

kétségbeesett

melléknév
 • elkeseredett, reményvesztett, reményhagyott, reménytelen
 • csüggedt, megkínzott, fájdalmas, aggodalmas, nyomorult, szerencsétlen, vigasztalan, szánandó, balsorsú, csüggeteg, kedveszegett, porig sújtott, desperált (idegen), pesszimista, deprimált
 • elszánt, eltökélt, hajthatatlan, merész, fanatikus, vakmerő

influenza

főnév
 • náthaláz, nátha, meghűlés, grippe (idegen)

kihever

ige
 • meggyógyul, kigyógyul, erőre kap, kilábal, életben marad, megmarad, túlél
 • kipihen, összeszedi magát, magához tér, átvészel

leginkább

határozószó
 • elsősorban, főként, főképp, főképpen, jobbára, különösen, túlnyomórészt, főleg, leggyakrabban, kiváltképpen, mindenekelőtt, többnyire, nagyrészt, fölötte, dandárján (tájnyelvi), nagyobbadán (tájnyelvi)