hatóság szinonimái

főnév
 • szervezet, szerv, testület, intézmény, hivatal, fórum (régies), instancia (régies), magisztrátus (régies), elöljáróság, önkormányzat, tanács

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összefolyik

ige
 • egybefolyik, összevegyül, egybeömlik, összeszalad, összecsap
 • egybeolvad, összeolvad, összemosódik, összefut, elmosódik

puskaműves

főnév
 • puskakészítő, fegyverkovács
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hatóság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

halott II.

főnév
 • holttest, tetem, hulla, porhüvely, megboldogult, elhunyt
 • dög (szleng)

fűszerez

ige
 • ízesít, ízt ad, megadja az ízét, trágyáz (régies), fűszerszámoz (régies)
 • színesít, élénkít
 • tarkít

főnemesség

főnév
 • arisztokrácia, főúri rend, mágnások, oligarchia (szaknyelvi)

felleg

főnév
 • felhő, fölleg (tájnyelvi)
 • homály, folt, árnyék, ború, borulat

harmatos

melléknév
 • nedves, vizes, nyirkos, lustos (tájnyelvi), locsos (tájnyelvi), cafos (tájnyelvi), lamos (tájnyelvi), csahos (tájnyelvi)
 • (választékos): üde, hamvas
 • ártatlan

hombár

főnév
 • (tájnyelvi): láda, szuszék (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): magtár, csűr, gabonapadlás, kamra, gabonaverem

preparál

főnév
 • tartósít, kitöm, kikészít
 • előkészít, elkészít
 • (pejoratív): kendőz, sminkel, kifest, szépít

erőskezű

melléknév
 • erélyes, határozott, szigorú, kemény, keménykezű, vaskezű, elszánt

enyelgés

főnév
 • flört, legyeskedés, etyepetye (bizalmas), etyele-petyele, picsi-pacsi, kötekedés, vihánc (szleng), incselkedés, ingerkedés, évődés, tréfálkozás, játszadozás, nyájasság (régies)

burukkol

ige
 • (tájnyelvi): turbékol, búg

évfolyamtárs

főnév
 • osztálytárs

hozzávág

ige
 • hozzácsap, odacsap, nekiüt, nekivág, nekidob, nekilök

intéző I.

melléknév
 • végző, mozgató, eljáró, vezető, irányító

kolorádóbogár

főnév
 • burgonyabogár, krumplibogár

keresztcsont

főnév
 • kereszttájék, sacrum (idegen)

hátralép

ige
 • hátramegy, visszahúzódik, hátrál, visszahőköl, hátrahőköl

halkít

ige
 • tompít, gyengít, csendesít, elnyel, csillapít

hímes

melléknév
 • hímzett, hímezett, kivarrt (tájnyelvi), ékesített, sujtásos, zsinóros
 • színes, színpompás, tarka, cifra, ékes, virágos, díszes, díszített
 • (beszéd): megtévesztő, megejtő, mézesmázos, kertelő

kép

főnév
 • arckép, portré, képmás, fotó, fotográfia, fénykép, felvétel
 • festmény, ikon, rajz, rajzolat, grafika, firka, ábra, illusztráció
 • filmkocka, látvány
 • tükörkép
 • hasonmás
 • arc, arckifejezés, orca, arculat, ábrázat, ábráz (régies), arclat (régies), pofázmány (szleng), fizimiska (bizalmas), cifferblatt (bizalmas)
 • jelkép, szimbólum, szókép, metafora (szaknyelvi), metonímia (idegen), átvitel (szaknyelvi)
 • látvány, tünemény, jelenés, látomás, képzet, vízió
 • látszat, benyomás, külszín
 • emlékkép, szemlélet, elképzelés
 • szín, jelenet

háztulajdonos

főnév
 • házbirtokos (régies), háziúr, házigazda

gátlás

főnév
 • korlátozás, akadályozás, akadály, elzárás
 • csillapítás, mérséklés
 • elfojtás, tartózkodás, félszegség, feszélyezettség, gátlásosság, aggály, szorongás, represszió (idegen), inhibíció (szaknyelvi)

hivatali

melléknév
 • hatósági, hivatalos, szolgálati, ügykezelési (választékos), adminisztrációs, munkaköri, officiális (idegen), funkcionális, bürokratikus

kérés

főnév
 • kérelem, kérvény, folyamodvány, beadvány, kereset, instancia (idegen), petíció
 • kérdés, tudakozódás
 • óhaj, kívánság, esedezés, esengés (választékos), könyörgés, kunyerálás, rimánkodás, instálás (régies)