guberál szinonimái

ige
 • keresgél, vájkál, turkál, piszkál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tenyészet

főnév
 • tenyészés
 • növényzet, növényvilág, vegetáció (szaknyelvi), kultiváció (szaknyelvi)

tárna

főnév
 • táró, vágat, folyosó, járat
 • akna
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a guberál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gazdag II.

főnév
 • milliomos, milliárdos, sikerember, pénzember, nagymenő (szleng), tőkés, tőkepénzes, pénzeszsák

felsorol, fölsorol

ige
 • felemlít, előszámlál, felsorakoztat, elősorol, sorra vesz, egyenként megnevez, részletez, kifejt, tételekre bont, elmond, lajstromoz, katalogizál, regisztrál, specifikál (idegen), felszukszemál (tájnyelvi)

felismer, fölismer

ige
 • azonosít, ráismer, megismer, identifikál, rekognoszkál (idegen), agnoszkál (szaknyelvi)
 • meglát, észrevesz, észlel, érzékel, megállapít, felfog, felfedez, kiszúr (bizalmas), megérez, megkülönböztet, kivesz, konstatál
 • rájön, rádöbben, ráeszmél, ráébred, belát, megért, megold, megfejt

erőskezű

melléknév
 • erélyes, határozott, szigorú, kemény, keménykezű, vaskezű, elszánt

gondolatvilág

főnév
 • eszmevilág, horizont, lelkület, lelkivilág, gondolatkör

halászik

ige
 • hálójába kerít (tájnyelvi), hálóra hajtat (tájnyelvi)
 • horgászik, horogra kerít

ötvös

főnév
 • ezüstműves, aranyműves, vésnök

ellenjegyez

ige
 • aláír, hitelesít, szignál (bizalmas), láttamoz, kontraszignál (régies)

elhasznál

ige
 • elfogyaszt, feldolgoz, elkölt, felél, kimerít(bizalmas)
 • elkoptat, elnyű, elhord, elvisel, elrongyol (régies)

bemesél

ige
 • (valakinek valamit): bebeszél, elhitet, bead (bizalmas)

előnyös

melléknév
 • jutányos, jövedelmező, gazdaságos, gyümölcsöző, kifizetődő, nyereséges, kedvező, hasznot hajtó, hasznos, rentábilis (szaknyelvi), termelékeny, produktív, hathatós, célravezető, célszerű
 • kedvező, tetszetős, vonzó, kellemes, hívogató, megnyerő, rokonszenves, szerencsés, üdvös, alkalmas, jótékony hatású, kecsegtető

hangszalag

főnév
 • hangszál (szaknyelvi)
 • magnetofonszalag, magnószalag, kazetta, magnókazetta

hiányol

ige
 • kifogásol, panaszol
 • hiányát érzi (valaminek), híjával van (valaminek), nélkülöz

kiadó II.

főnév
 • könyvkiadó, nyomtató (régies)
 • kiadóhivatal
 • csomagkiadó (régies)

jaj II.

főnév
 • kín, fájdalom, panasz, nyomor

gumibot

főnév
 • jelzőbot, belügyi kolbász (tréfás), népnevelő (tréfás), rendőrkolbász (tréfás), suhi (szleng), szalámi (szleng)

gally

főnév
 • ág, faág, vessző, hajtás, sarj, ágfa, gallyfa, rőzse, nyesedék, carak (tájnyelvi), csalit (tájnyelvi), csebere (tájnyelvi)
 • pálca, bot, virgács

had

főnév
 • katonaság, hadsereg, ármádia (régies), sereg, tábor (régies)
 • (régies): tömeg, sokaság, csőcselék
 • nagycsalád, família, nemzetség
 • háború, harc

istennő

főnév
 • istenasszony, díva (régies)

gyászol

ige
 • sirat, gyászban van, gyászt visel
 • sajnálkozik, fájlal, szánakozik, bánkódik, búslakodik, búsul, kesereg

feltör, föltör

ige
 • széttör, megtör
 • (talajt): felszánt
 • (zárat): felfeszít, kifeszít
 • kidörzsöl, feldörzsöl, felhorzsol, felsebez, felsért, kisebesít
 • előbuggyan, felbuggyan, előtör, feltör, felfakad, előjön, feljön, felbuzog, kilövell, felszökik, felforrik (tájnyelvi)
 • felszakad (választékos), kitör (valakiből)
 • felküzdi magát, beérkezik, befut (bizalmas), előretör, az élre tör, feljön
 • meggazdagodik

hajlott

melléknév
 • görbe, görnyedt, horgas, ívelt, kampós, púpos, deformált
 • (kor): idős, öreg, vén, éltes, jóbeli (tájnyelvi), élemedett

izmos

melléknév
 • erős, kisportolt, sportos, edzett, deltás (bizalmas), atlétatermetű, muszklis (bizalmas), robusztus, markos (tájnyelvi), vállas, testes, stramm (bizalmas), keménykötésű, kajakos (szleng), izompacsirta (tréfás), deltamatyi (szleng), bírhatós (tájnyelvi)
 • vaskos, zömök, tenyeres-talpas, íztagos (régies)