szedés szinonimái

főnév
 • betakarítás, behordás, begyűjtés
 • betűszedés
 • szöveg

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

helyezett

főnév
 • nyertes, díjazott, jutalmazott

tegnapi

melléknév
 • minapi, nemrégi, korábbi, tennapi (tájnyelvi)
 • idejétmúlt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szedés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szabályoz

ige
 • megszab, meghatároz, igazgat, intézkedik, parancsol, vezérel, kormányoz, előír, reguláz (régies), rendez, rendel, utasít
 • működtet, irányít, igazít, beállít, állít, átállít
 • temperál (szaknyelvi), kondicionál (szaknyelvi), normalizál, összehangol, arányosít, egybehangol
 • korlátoz

rikkancs

főnév
 • újságárus, újságos
 • kikiáltó
 • (régies): őrző, csősz, kerülő, őr
 • (tájnyelvi): tehénpásztor
 • kanász, disznópásztor

rendezés

főnév
 • rendbetevés, rendbetétel, rendszerezés, összeállítás
 • besorolás, osztályozás, csoportosítás, klasszifikáció (idegen)
 • elintézés, szabályozás, intézkedés, kezelés, irányítás
 • kiegyenlítés, kifizetés
 • szcenírozás (idegen), színrevitel

plató

főnév
 • magasföld, fennsík, hátság, felföld, terasz (szaknyelvi), fenntérség (régies), hegylapály (régies), lapos (tájnyelvi)
 • tálca, felszolgálótálca
 • rakterület, rakfelület

számtan

főnév
 • aritmetika (szaknyelvi), számolás, számvetés (régies)
 • matematika, mennyiségtan
 • számtanóra, matekóra (bizalmas), matek (bizalmas)

szituáció

főnév
 • helyzet, szitu (bizalmas), tényállás, élethelyzet, állapot, ábra (szleng)

összeakad

ige
 • (valakivel): találkozik, belebotlik, ráakad, megismerkedik
 • összeütközik

önérzet

főnév
 • önbecsülés, öntudat, önértékelés, méltóságérzet, méltóság, méltóságtudat, büszkeség
 • kivagyiság (tájnyelvi), rátartiság, gőg

masszázs

főnév
 • masszírozás, gyúrás, dögönyözés, gyömöszölés

övez

ige
 • átköt, körülköt, átfog, felövez (régies)
 • körülvesz, koszorúz (régies), körülölel, körülfog, szegélyez, körülzár, környékez (régies)

szoprán

főnév
 • diszkant (szaknyelvi), koloratúrszoprán (szaknyelvi)

tárgyszerű

melléknév
 • elfogulatlan, tárgyilagos, objektív, hiteles, valós

hallószerv

főnév
 • fül

vendég

főnév
 • látogató
 • idegen, jövevény, utas, vándor
 • meghívott
 • ügyfél, kuncsaft (bizalmas), vevő, kliens, fogyasztó
 • vendégszereplő
 • (bizalmas): menstruáció (szaknyelvi), paradicsomérés (szleng), piroska (szleng), piros betűs ünnep (szleng)

túlhalad

ige
 • elmegy (valami mellett), elhalad, megelőz, elébe vág (valaminek), lehagy, előnybe kerül
 • túllép, átmegy, átlép, áthág, maga mögött hagy, túlmegy, továbbmegy
 • túlnő, meghalad, túlszárnyal, felülkerekedik

szeg3

főnév
 • szög, sarok, szeglet, szöglet, zug

sütőteknő

főnév
 • dagasztóteknő

szerződik

ige
 • szerződést köt, kialkuszik, megegyezik
 • szegődik, munkát vállal

tréma

főnév
 • izgalom, félsz, frász (bizalmas), remegés, lámpaláz

szembetűnik

ige
 • szembeötlik, kiötlik (régies), kiugrik, előbukkan, feltűnik, szemet szúr, kivirít, kirí

rom

főnév
 • maradvány, ruina (régies), omladék, düledék (választékos), omladvány (régies), romladék (régies), romhalmaz, várrom

szilaj

melléknév
 • vad, féktelen, fékezhetetlen, fékevesztett, zabolátlan, indulatos, heves, szenvedélyes, szertelen, rakoncátlan, tüzes, tüzesvérű, vehemens
 • (választékos): viharos, viharzó, fergeteges, háborgó, tomboló
 • rideg (állattartás)

túlad

ige
 • továbbad (valamin), megszabadul, továbbpasszol (bizalmas), átenged, leráz, elsóz (bizalmas)
 • lemond (valamiről), felhagy (valamivel)
 • elbocsát, elküld, félredob, kiadja az útját, elmozdít, kirúg (bizalmas)