kalamáris szinonimái

főnév
 • (régies): tintatartó, tintaedény, tintásüveg
 • (tájnyelvi): női nemi szerv, hüvely

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dísz

főnév
 • díszítés, díszítmény, díszítőelem, ékítés, ékítmény, ék, ékesség, cifraság, cicoma, cafrang, cifra (régies), cikornya, ékjel (régies), ciráda, sallang, dekoráció, ornamens (idegen), ornamentika (szaknyelvi), pompa, dekórum (régies), ragyogvány (régies)
 • díszruha, gálaruha, gála, ünneplő ruha, ünneplő
 • dicsőség, kiválóság, büszkeség, becsület, dekórum (régies), színe-java

bejelentés

főnév
 • kijelentés, nyilatkozat, közlemény, közlés, tudósítás, hír, tájékoztatás, deklaráció, kommüniké (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kalamáris szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jávorfa

főnév
 • juharfa, iharfa (tájnyelvi)

hold1

főnév
 • holdkorong, holdtányér, holdsarló, istenkalácsa (tájnyelvi)
 • holdvilág, holdfény, holdsugár
 • mellékbolygó
 • mesterséges bolygó, műbolygó, műhold, mesterséges hold, szatellit (idegen), szputnyik
 • (régies): holdhónap
 • (lovon): hóka, csillag, fehér folt

hibrid

melléknév
 • keresztezett, keverék, vegyes, vegyülék, félvér, felemás, kevert, korcs (pejoratív)

hadirokkant

főnév
 • invalidus (régies)

jótékonykodik

ige
 • adakozik, adományoz, osztogat, szíveskedik, kegyeskedik (régies), alamizsnálkodik (régies), bőkezűsködik, gyűjt (valakinek)

keresztülhúz

ige
 • végighúz
 • átjuttat, átdug, átfűz, áthúz
 • áthúz, kihúz, töröl, megsemmisít
 • meghiúsít, tönkretesz, hátráltat, akadályoz, megtorpedóz (bizalmas), meggátol
 • átvonul, áthúz

szabályoz

ige
 • megszab, meghatároz, igazgat, intézkedik, parancsol, vezérel, kormányoz, előír, reguláz (régies), rendez, rendel, utasít
 • működtet, irányít, igazít, beállít, állít, átállít
 • temperál (szaknyelvi), kondicionál (szaknyelvi), normalizál, összehangol, arányosít, egybehangol
 • korlátoz

fullad

ige
 • fúl, nyuvad (tájnyelvi), fojtódik (régies), fulladozik, fuldoklik, akadozik a lélegzete, kapkodja a levegőt, levegő után kapkod
 • lankad, ellankad (régies)
 • (valamibe): félbeszakad, abbamarad, véget ér, meghiúsul

forma

főnév
 • alak, megjelenés, kinézés, külalak, fizimiska (bizalmas), fizikum, testforma, termet, kép (régies), ábrázat (régies)
 • kiállítás, kivitel
 • mód, módszer, módozat (szaknyelvi), eljárás, stílus, elrendezés, rendszer
 • versforma
 • hangalak (szaknyelvi), megnyilatkozás
 • alakulat (szaknyelvi), alakzat (szaknyelvi)
 • minta, kapta, kaptafa, sablon, keret
 • idom
 • külsőség, előírás, formaság

elázik

ige
 • átázik, összeázik (tájnyelvi), megázik, ronggyá ázik, szétázik, átitatódik, bőrig ázik, pacallá ázik Sz: olyan lesz, mint az ázott ürge
 • (bizalmas): berúg, leissza magát, lerészegedik, becsiccsent (bizalmas)

gazdálkodó II.

főnév
 • gazda, paraszt, földműves, szántóvető (régies), termelő, pór (választékos), farmer, ökonómus (szaknyelvi)

kettőshangzó

főnév
 • diftongus (idegen)

kiözönlik

ige
 • kitódul, kizúdul, kicsődül, kiáramlik, kiárad

macska

főnév
 • cica (bizalmas), cicka (tájnyelvi), cirmos, macsek (bizalmas), skac (szleng), skodri (szleng), gyalogszőrös (szleng)
 • (szleng): nő, lány, csaj (szleng), bige (szleng), spiné (szleng), cicus (szleng)
 • pormacska, porcica (bizalmas)
 • vasmacska, horgony, anker (régies)

krízis

főnév
 • válság, válsághelyzet, szükséghelyzet, szükségállapot, kényszerhelyzet
 • kutyaszorító, slamasztika
 • fordulópont

kalászos

főnév
 • gabonaféle, gabona

járóbeteg-rendelés

főnév
 • ambulancia (szaknyelvi)

keletkezik

ige
 • létrejön, létesül, lesz, képződik, ered (valamiből), előáll (valamiből), fakad, fellép, kel (régies), támad, kialakul, kifejlődik, kiformálódik, kerekedik, keveredik (tájnyelvi), származik, szövődik, születik, szülemlik (választékos), alakot ölt, gerjed (tájnyelvi), kiüt (tűz)

közlegelő

főnév
 • legelő, szabadjárás (régies)

kapituláció

főnév
 • fegyverletétel, megadás
 • feladás, meghátrálás, behódolás

horog

főnév
 • kampó, kankó (régies), karom, kamó (tájnyelvi), gamó (tájnyelvi), kajmó (tájnyelvi)
 • halászgamó, akasztó
 • (bizalmas): horogütés

képvisel

ige
 • eljár, megvéd, védelmez, fellép, támogat, felkarol, megóv, megoltalmaz
 • helyettesít, pótol, beugrik
 • megtestesít, jelent, kifejez, reprezentál, megjelenít, mutat, ábrázol, feltüntet, szemléltet, jelképez

krematórium

főnév
 • hamvasztó, halotthamvasztó, hamvasztókemence