kényszerképzet szinonimái

főnév
 • rögeszme, agyrém, megszállottság, hóbort, monománia (szaknyelvi), obsessio (idegen), fixa idea (idegen)
 • vesszőparipa, bogara (valakinek)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ráeszmél

ige
 • rádöbben, ráébred, rájön, fölismer, tudatára ébred, felfog, átlát, megért

felpillant, fölpilla

ige
 • felnéz, feltekint, felveti szemét, felemeli tekintetét
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kényszerképzet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kapituláció

főnév
 • fegyverletétel, megadás
 • feladás, meghátrálás, behódolás

igazgatóság

főnév
 • direktorátus (idegen), főnökség, vezetőség

humbug

főnév
 • csalás, szédelgés, szélhámosság, szemfényvesztés, ámítás, koholmány, svindli (bizalmas), kóklerség

hárpia

főnév
 • házisárkány, szörnyeteg, szipirtyó (pejoratív), boszorkány, csoroszlya, satrafa, banya, fúria

kedvesség

főnév
 • szeretetreméltóság, nyájasság, báj, bűbáj, kellem, amabilitás (régies), charme (idegen), grácia (választékos), delícia (régies)
 • előzékenység, szívesség, jóindulat
 • (régies): kegy, kegyesség, kegyeltség

kihallgat

ige
 • kikérdez, vallat, firtat, tudakol, vallatóra fog, kérdőre von, kérdezősködik, érdeklődik, faggat, nyaggat, gyóntat
 • lehallgat, kifülel

szembetűnik

ige
 • szembeötlik, kiötlik (régies), kiugrik, előbukkan, feltűnik, szemet szúr, kivirít, kirí

gondtalan

melléknév
 • derűs, derült, nyugodt, vidám, könnyű, boldog, szerencsés, elégedett, könnyed, derűlátó, víg Sz: él, mint Marci Hevesen; úgy él, mint az égi madár; él, mint madár az ágon
 • nyugalmas, békés, csendes, zavartalan, aggálytalan

gáztűzhely

főnév
 • gázfőző, gázsparhelt, sparhelt (tájnyelvi), takaréktűzhely, tűzhely
 • gázrezsó, rezsó, gázfőzőlap, gázforraló, gázmelegítő, gázégő

elkészül

ige
 • befejeződik, megvalósul, fölépül, tető alá kerül, bevégződik, létrejön, megszületik
 • (valamivel): befejez, elkészít
 • (valamire): felkészül, berendezkedik

gyáva

melléknév
 • félénk, ijedős, nyúlszívű, pipogya, pulya, bátortalan, poltron (régies), férfiatlan, félős, kishitű, kislelkű (régies), betoji (szleng), beszari (szleng), spenóthuszár (szleng), nyuszi (szleng), szívbajos (szleng), majrés (szleng) Sz: a maga árnyékától is megijed; a nyúl is megszalasztja; aligha nyúl nem volt az apja; anyámasszony katonája; árnyékától is fél; az anyja szoknyája mögé bújik; az árnyékától is megijed; bátor a katonák háta mögött; bátor a kenderben, de nem a lenben; bátor katona a kemence mellett; bátor katona, ha a kőhíd alá juthat; bátor, ahol senki sincs; bátor, mint a nyúl az agarak előtt; egy hólyaggal a világból kiűzheted; előtte a hajszál is dorong; fél éjjel kimenni csak a pitvarba is; gyáva, mint a nyúl; káposztalé folyik az ereiben; kivették a szívét; maga árnyéka ellen sem vitéz; megszalasztja a nyúl; mellén acél, hátán vas, de belül a nyúl, nem pedig a sas; nem Bátorban, hanem Futakon lakik; nem találta fel a bátorságot; nincs tiszta gatyája; nincs vér a pucájában; ott volna jó katona, ahol gombóccal lövöldöznek; pápa katonája; pendelyházi regementből való; retteg a széltől is; rettenik, mint a talált ember fia; savóvá vált a vére; szélről van a lélek benne; szoknya mögé való ember; vakmerő, mint a cigány lova

kilök

ige
 • kidob, kiszór, kihajít, kihány, kivág, kivet, kiselejtez, kiszuperál (bizalmas)
 • kiutasít, kikerget, kiűz, kipenderít, kitaszít, kirepít, kisug (tájnyelvi)
 • elbocsát, felmond, kirúg (bizalmas), kidob, eltávolít, elcsap, hivatalától megfoszt, hivatalából elmozdít
 • kibök, kiszúr, kitol, kinyom, kiüt, kidöf (tájnyelvi)
 • (szleng): kibabrál (bizalmas), rászed, becsap, kitol (valakivel) (bizalmas), átvág (szleng), átdob a palánkon (szleng)

kókusz

főnév
 • kókuszpálma, kókuszdió
 • (szleng): fej, fő, kobak (bizalmas), kupa (bizalmas), bura (szleng), dinnye (szleng), észtok (szleng), fűrészporraktár (szleng), víztorony (szleng)

megbetegedés

főnév
 • betegség
 • fertőzés

lecsapol

ige
 • elfolyat, leereszt, kiszív, kiereszt
 • levezet, elvezet, kiszárít, víztelenít

képes1

melléknév
 • illusztrált, szemléltető, szemléletes, figurás
 • átvitt, képletes, allegorikus, példázatos, jelképes, jelképi, szimbolikus, metaforikus

kántor

főnév
 • (egyházi) énekes, hangász (tájnyelvi), elöléneklő (régies)
 • (régies): diák

kibékülés

főnév
 • kiengesztelődés, megbékülés, megbékélés, összebékülés, békekötés, béke, békesség, megenyhülés, békeszerződés, lecsillapodás

lassít

ige
 • fékez
 • hátráltat, késleltet, visszatart, visszafog, akadályoz

keresztszülő

főnév
 • kereszt (bizalmas), keresztapa, keresztpapa (bizalmas), koma (tájnyelvi), keresztkoma (tájnyelvi)
 • keresztanya, keresztmama (bizalmas), komaasszony (tájnyelvi)

illemtudó

melléknév
 • illedelmes, finom modorú, udvarias, jólnevelt, szerény, előzékeny, figyelmes, tisztelettudó

kienged

ige
 • kiereszt, kibocsát, szabadon bocsát, kiszabadít, elenged, szabadon enged, szabadon ereszt, szabadlábra helyez, felszabadít, megszabadít, szabaddá tesz, kiszalaszt, kiszalajt (tájnyelvi)
 • kihoz (bizalmas), megléptet (szleng)
 • kioldoz, kibont, kibogoz
 • (ruhát): bővít, tágít, kiereszt
 • megenyhül, felolvad, felenged

lebernyeg

főnév
 • (régies): köpeny, köpönyeg, kabát, körgallér, malaclopó (tréfás)
 • lebeny, toka, mál (régies)
 • leffentyű