galaxis szinonimái

főnév
 • tejútrendszer, galaktika, csillagrendszer, univerzum, világegyetem

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

világítás

főnév
 • fény, világosság, megvilágítás
 • világítóberendezés, világítóeszköz, fényforrás, lámpa, közvilágítás

csizma

főnév
 • bilgeri, botos (tájnyelvi), ebenlógó (tájnyelvi)
 • hótaposó (bizalmas), hótapsi (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a galaxis szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fotóz

ige
 • fényképez, filmez, fotografál

felébreszt, fölébres

ige
 • felkelt, felkölt, felver, felráz, felriaszt, felzavar, fellármáz, felijeszt, magához térít, (ágyból) kiugraszt
 • felgerjeszt, felszít, fellobbant, felgyújt, felkorbácsol

fecskendő

főnév
 • injekciós tű, injektor (idegen), csöklendő (tájnyelvi), fecske (szleng), csúzli (szleng), eszköz, fegyver (szleng), kendő (szleng), művzser (szleng), pisztoly (szleng), puska (szleng), revolver (szleng)
 • locsoló, spricni (bizalmas)

elvágyik

ige
 • elvágyódik, elkívánkozik

futrinka

főnév
 • futóbogár
 • katicabogár
 • (tájnyelvi): (fürge) kislány, fruska

gyógyítható

melléknév
 • kezelhető, orvosolható, megmenthető, enyhíthető

önt

ige
 • borít, dönt, tölt, zúdít, ont, csurgat, csórint (tájnyelvi), zuhint (tájnyelvi), loccsant, löttyent, lottyant, csöpögtet
 • hozzákever, hozzávegyít
 • kiönt, márt, formába önt, mintáz
 • kifejez, megformál, megfogalmaz, megszövegez
 • csepegtet, kelt, ébreszt, támaszt

elektromosság

főnév
 • villamosság, áram, villany, villanyáram, elektricitás (régies)
 • töltés

eklézsia

főnév
 • egyház, gyülekezet, egyházközség, hitközség, parókia

becsvágy

főnév
 • dicsőségvágy, dicsvágy, nagyravágyás, igyekezet, igyekvés, törekvés, ambíció, velleitás (idegen), nagyralátás (régies)

eligazodás

főnév
 • tájékozódás, orientáció (idegen), helyzetfelismerés

gyűr

ige
 • ráncol, fodroz
 • nyomkod, göngyöl, gyömöszöl, dögönyöz, tuszkol, benyom
 • maga alá gyűr, leteper, lebirkóz

haszonbér

főnév
 • haszonbérlet, árenda (régies)

kéményseprő

főnév
 • kéménykotró (tájnyelvi), kotró (tájnyelvi), füstfaragó (tájnyelvi)

inal

ige
 • fut, szalad, nyargal, menekül, szökik, elillan, szedi a lábát, olajra lép (szleng)
 • (tájnyelvi): lót-fut

galuska

főnév
 • nokedli, csusza, nyögvenyelő (tájnyelvi), dödölle (tájnyelvi), haluska (tájnyelvi), csiszke (tájnyelvi), lélekkötő (tájnyelvi), nyukli (régies), vízenballagó (régies), gombocka (régies)

forgolódik

ige
 • sürög-forog, sürgölődik, szorgoskodik, ireg-forog (tájnyelvi), nyüzsög, fergelődik (tájnyelvi)
 • (valaki körül): udvarol, közelít, legyeskedik, settenkedik, hízeleg, kakaskodik (bizalmas), törleszkedik, dörgölődzik, dörgölőzik, kerülget, környékez, teszi a szépet, csapja a szelet
 • hempereg
 • hánykolódik, fészkelődik
 • (valamilyen körben, valahol): viselkedik, érintkezik (valakivel), forog, mozog

grúz

melléknév, főnév
 • georgiai

íjász

főnév
 • nyilas, íjas (régies)

gépészet

főnév
 • géptan
 • mechanika, mozgástan (régies), erőműtan (régies)

felfuttat, fölfuttat

ige
 • (növényt): felnöveszt, felkúszat
 • kifejleszt, felfejleszt

gyár

főnév
 • üzem, vállalat, telep, ipartelep, fabrika (régies)

immigrál

ige
 • bevándorol, betelepedik