élet szinonimái

főnév
 • emberélet, lét, létezés, életmód, életvitel, életfolyamat, élés, fennállás
 • pályafutás, sors, életút, életpálya
 • világ
 • hatály, érvény, tartam
 • elevenség, derű, életöröm
 • megélhetés
 • (tájnyelvi): gabona, búza

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bitangol

ige
 • (tájnyelvi): kóborol, csavarog, csatangol, csámborog, cselleng, kódorog
 • (tájnyelvi): tékozol, pazarol, veszteget, prédál (régies), rongál, pusztít
 • (tájnyelvi): bitorol

legkevesebb

számnév
 • minimális, legkisebb, legcsekélyebb
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a élet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

egyszerűség

főnév
 • kezdetlegesség, dísztelenség, keresetlenség, vegyítetlenség, szimplicitás (idegen), természetesség, hamisítatlanság
 • szerénység, igénytelenség, puritanizmus
 • tapasztalatlanság, járatlanság, együgyűség, ártatlanság, naivitás, romlatlanság, tisztaság
 • műveletlenség, tanulatlanság

csiszár

főnév
 • lócsiszár, lókereskedő, lókupec, kupec
 • lótolvaj
 • (régies): kardkészítő, kardcsiszoló

cseléd

főnév
 • szolga, szolgáló, mindenes, alkalmazott, háztartási alkalmazott, bejárónő, maris (szleng), házirézi (szleng)
 • (régies): gyerek, gyermek

bokréta

főnév
 • csokor, virágcsokor, csokréta (bizalmas), bukéta (régies), bokrét (tájnyelvi)
 • sisaktoll, kócsagtoll, forgó
 • (kukoricáé) címer (tájnyelvi)

elcsal

ige
 • elédesget, csalogat, kecsegtet, odacsal, félrevezet, elbolondít
 • elszipkáz (szleng), elzsarol, elcsehel (tájnyelvi), kicsal

előre I.

határozószó
 • előrefelé, tovább, egyenesen, toronyiránt, az élre, elfele (tájnyelvi), eléfelé (tájnyelvi), előnek (tájnyelvi)
 • eleve, jókor, korán, idejekorán, előbb, korábban, már, idejében, előlegben, előzőleg, hirtelen, korábbra, előlegesen, először, kezdetben, a priori (idegen)

manifesztum

főnév
 • kiáltvány, nyilatkozat, proklamáció (idegen), szózat, ediktum (régies), dekrétum, felhívás, deklaráció

becsvágy

főnév
 • dicsőségvágy, dicsvágy, nagyravágyás, igyekezet, igyekvés, törekvés, ambíció, velleitás (idegen), nagyralátás (régies)

bandita

főnév
 • gonosztevő, rabló, gengszter, bűnöző, rablógyilkos, gazember, gazfickó, csirkefogó, útonálló (régies), zsivány (régies), betyár (régies), huligán, briganti, haramia, gyilkos, bérgyilkos

beleillik

ige
 • beleilleszkedik, belesimul, beletalál (valamibe), odaillik, belevág (valamibe), harmonizál (valamivel), passzol (valamihez) (bizalmas)
 • belevaló (valamibe), beletartozik

elsimul

ige
 • kisimul, lesimul
 • rendeződik, elrendeződik, kiküszöbölődik
 • (tájnyelvi): elcsúszik

erőpróba

főnév
 • mérkőzés, viadal, vetélkedés, versengés, verseny, ujjhúzás

gordonkázik

főnév
 • csellózik

felugrik, fölugrik

ige
 • talpra ugrik, talpra szökik, talpra szökken, felpattan, felkel, felszökik, felszökken (választékos), felrittyen (tájnyelvi), felszottyan (tájnyelvi)
 • felkap (valamire), ráugrik, felszáll
 • meglátogat, beugrik, benéz, felnéz, felmegy, felkeres
 • (láz): felmegy, felszalad, felszökik

életkedv

főnév
 • életöröm, lelkesültség, életigenlés, élénkség, élni akarás, életerő, kakaó (szleng), spiritusz (bizalmas)

egyke

melléknév
 • egyetlen, egyetlenke, anyaegye (tájnyelvi), aranyszar (tájnyelvi), egyecske (tájnyelvi), egyfi (tájnyelvi)

ellop

ige
 • elvesz, eltulajdonít, elsikkaszt, elidegenít, elrabol, elemel, elcsór (szleng), elcsen, elbitorol, megcsap (bizalmas), elcsakliz (bizalmas), megfúj (szleng), elköt, elsinkófál (bizalmas), bezsebel, elhappol (szleng), eloroz, pártját fogja (régies), eltüntet, elkommunizál, megléptet (bizalmas), meglógat (bizalmas), elzabrál (bizalmas), elszajrézik (szleng), megcsap (szleng), meglovasít (szleng), eltiedel (tájnyelvi), elcsirizel (tájnyelvi), elsuvaszt (tájnyelvi), tolvajol (tájnyelvi), eltökít (tájnyelvi)
 • plagizál

felsír, fölsír

ige
 • felrí, felzokog, felbőg, felsikolt, felnyög, feljajdul
 • felhangzik (hegedűszó)

elhalványodik

ige
 • elhalványul
 • elsápad, elfehéredik
 • elszíntelenedik, színét veszti, kifakul, megkopik, kikopik
 • (emlék): elmosódik, elhomályosodik, gyengül, meggyengül, tompul, eltűnik, kitörlődik, elfelejtődik
 • eltörpül, nyomába se ér

csóró I.

melléknév
 • (szleng): szegény, szegényes, elhanyagolt, toprongyos, ütött-kopott, ágrólszakadt, nincstelen, nyomorult

eloson

ige
 • (választékos): elillan, eltűnik, elsuhan, elszökik, kiszökik, elmegy, ellopódzik, eloldalog, elsomfordál, megszökik, meglép (bizalmas), lelép (bizalmas), lelécel (szleng), elpárolog (bizalmas), meglóg (bizalmas), kereket old, felszedi a sátorfáját, elsurran, ellábal (régies), elsuttyan (tájnyelvi), elosont (tájnyelvi), elsullog (tájnyelvi), elsullankodik (tájnyelvi), ellábít (tájnyelvi)

feltérképez, föltérk

ige
 • felmér, felbecsül