kiegészít szinonimái

ige
 • hozzáfűz, hozzátesz, kitold, told, toldoz, ráad, pótol, kipótol, kompletál (idegen), kibővít, kiterjeszt, kitágít, gyarapít, nagyobbít, kikerekít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bocsánatos

melléknév
 • (régies): megbocsátható, menthető, bocsátandó (régies)

leendő

melléknév
 • jövendőbeli, jövőbeli, jövendő, jövő, esendő (régies), majdani, bekövetkező
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiegészít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

keresztnév

főnév
 • utónév, személynév
 • bérmakeresztnév

iszapfürdő

főnév
 • iszapkezelés, iszapkúra

ingyen II.

melléknév
 • ingyenes, díjtalan, díjmentes, fizetés nélküli, költségmentes, szabad, grátesi (idegen), potya (bizalmas), ingyenvaló (tájnyelvi)

hibáztat

ige
 • vádol, okol, kritizál, szemrehányást tesz, dorgál, felelőssé tesz, felró, gyanúsít, bevádol, inkriminál (idegen), bűnösít (tájnyelvi), kárhoztat, elítél
 • rosszall, helytelenít, nehezményez, furcsáll, kivetnivalót talál

kézipoggyász

főnév
 • személypoggyász, kézitáska, bőrönd

kitakar

ige
 • felfed, feltár, kibont, szabaddá tesz, lemeztelenít, lecsupaszít

szita

főnév
 • rosta, szűrő

gyűr

ige
 • ráncol, fodroz
 • nyomkod, göngyöl, gyömöszöl, dögönyöz, tuszkol, benyom
 • maga alá gyűr, leteper, lebirkóz

gyepű

főnév
 • sövény, kerítés
 • határ, határsáv, országhatár

elsimul

ige
 • kisimul, lesimul
 • rendeződik, elrendeződik, kiküszöbölődik
 • (tájnyelvi): elcsúszik

halászcsárda

főnév
 • halvendéglő

kivéve

határozószó
 • leszámítva, nem tekintve, nem számítva, valamin kívül, kivételével (valaminek), eltekintve (valamitől)

köröz

ige
 • kering, körben jár, (levegő) áramlik, cirkulál
 • üldöz, nyomoz, kerestet, kurrentál (régies)

meglátás

főnév
 • felfigyelés, megnézés, megtekintés, megpillantás, felismerés, megszemlélés
 • észrevétel, elgondolás, ötlet, felvetés, gondolat, megjegyzés, hozzászólás

letelik

ige
 • eltelik, kitelik, lejár, eljár, elmegy, lepereg, elmúlik
 • elrepül, elröpül, elszalad, elillan, tovaszáll, tovatűnik, eliramlik

kiegyensúlyozott

melléknév
 • egyensúlyban levő, egalizált (idegen), egyforma, állandó, ingadozásmentes
 • békés, háborítatlan, harmonikus, megállapodott, lehiggadt, komoly, nyugodt, megfontolt, józan, csöndes, megingathatatlan, állhatatos, rendíthetetlen, szilárd, eltökélt, türelmes, mértéktartó, mértékletes

kerékkötő

főnév
 • gát, akadály
 • (tájnyelvi): keréktalp, féksaru, csúszóvas, torlasz, fék
 • keréklánc

kiöblít

ige
 • átöblít, megtisztít, kitisztít, meglögyböl (tájnyelvi)
 • kimos, kiöblöget, irrigál (idegen), kitisztál (tájnyelvi)

lépcső

főnév
 • lépcsősor, lépcsőzet, grádics (régies)
 • lépcsőfok
 • lépcsőfeljáró
 • hágcsó, fellépő, lajtorja (régies)
 • (szaknyelvi): terasz
 • szakasz, ütem, fok, grádus (idegen)

kihajtó I.

melléknév
 • kiűző, elűző, kikergető, elkergető, elhajtó

jaguár

főnév
 • káguár (régies), onka (régies)

kísérteties

melléknév
 • ijesztő, hátborzongató, titokzatos, rejtelmes, sejtelmes, földöntúli, félelmetes, borzalmas, rémes, irtózatos, baljóslagú, szörnyű, ördögi, démoni, sátáni, fantomszerű, kísértetes (tájnyelvi)
 • megdöbbentő, meghökkentő, szokatlan, különleges, kivételes, rendkívüli, páratlan, sajátszerű, figyelemre méltó, szembeszökő

leszoktat

ige
 • kigyógyít