kupleráj szinonimái

főnév
 • (szleng): bordélyház, nyilvánosház, piros lámpás ház, örömtanya, lebuj (szleng), kurvalak (szleng)
 • (bizalmas): fejetlenség, rendetlenség, felfordulás, ribillió, zűrzavar, összevisszaság, káosz, rumli (bizalmas), szemétdomb, tohuvabohu (választékos)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyógycipő

főnév
 • ortopéd cipő

megmunkál

ige
 • megformál, kidolgoz, kikészít, megdolgoz, kiképez, cizellál
 • (földet): megművel, kultivál (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kupleráj szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kötözködik

ige
 • kötődik, ingerkedik, kötekedik, kikezd, kötölődik (tájnyelvi), beleköt (valakibe), szőröz (bizalmas), gáncsoskodik, bolháskodik (tájnyelvi), hörcsögösködik (tájnyelvi), kapcáskodik (valamibe) (tájnyelvi), akadékoskodik, ujjat húz (valakivel)

kimenő

főnév
 • ünneplő, ünnepi ruha, alkalmi ruha
 • eltávozás, kimaradás, szabadság, eltáv (szleng), kimarcsi (szleng)

kifizetetlen

melléknév
 • kifizetendő, rendezetlen, hátralékos, kiegyenlítetlen, fennmaradó, fennmaradt, fennálló

kanóc

főnév
 • gyertyabél, lámpabél, égőbél (régies), mécsbél (régies)
 • gyújtózsinór, gyújtó (régies), bombagyutacs (régies), csóva (régies)
 • (tájnyelvi): hímvessző (kisfiúé)

köztulajdon

főnév
 • közkincs, közvagyon

lekerül

ige
 • alákerül, alájut
 • lejut, lekeveredik (bizalmas), lekecmereg (bizalmas)
 • letér, lemegy

törekedik, törekszik

ige
 • igyekszik, iparkodik, fárad, akar (valamit), fáradozik, szepelkedik (tájnyelvi), gyúródik (tájnyelvi), aspirál, gravitál, pályázik (valamire), tendál (idegen), ambicionál (régies), szándékoskodik (tájnyelvi)

íjász

főnév
 • nyilas, íjas (régies)

hüvelyk

főnév
 • hüvelykujj, nagyujj, öregujj, bütyök (tájnyelvi), bütyökujj (tájnyelvi)
 • col, inch (idegen)

felsír, fölsír

ige
 • felrí, felzokog, felbőg, felsikolt, felnyög, feljajdul
 • felhangzik (hegedűszó)

iparcikk

főnév
 • árucikk, termék, áru

lépcső

főnév
 • lépcsősor, lépcsőzet, grádics (régies)
 • lépcsőfok
 • lépcsőfeljáró
 • hágcsó, fellépő, lajtorja (régies)
 • (szaknyelvi): terasz
 • szakasz, ütem, fok, grádus (idegen)

mángorol

ige
 • simít, kisimít, hengerel, dörgöl (tájnyelvi), mángol (tájnyelvi)

áttekinthető

melléknév
 • átlátható, világos, rendezett, tiszta, egyszerű, logikus, érthető, egyértelmű

neoncső

főnév
 • fénycső

melegedik, melegszik

ige
 • (idő): enyhül, javul, tágul (tájnyelvi)
 • (valaki): fűtőzik (tájnyelvi), fűtőzősködik (tájnyelvi)

kurbliz

ige
 • forgat, hajt, teker

kőszívű

melléknév
 • rideg, szívtelen, kemény, keményszívű, szőrösszívű, gonosz, érzéketlen, engesztelhetetlen, hajlíthatatlan, kérlelhetetlen, irgalmatlan, kegyetlen, könyörtelen

lecsatol

ige
 • leold, lekapcsol, leakaszt, levesz
 • leválaszt

megugrik

ige
 • felágaskodik, megbokrosodik
 • (szleng): megszökik, meglép (bizalmas), meglóg (bizalmas), odábbáll, elmenekül, elszalad, elillan, elszelel, továbbáll, kereket old, eltűnik, elpárolog, elinal, dezertál
 • kimozdul
 • (akadályt): elér, átvisz

lábazat

főnév
 • talapzat, aljzat, alapzat, alapozás, posztamens (idegen), fundamentum

kiözönlik

ige
 • kitódul, kizúdul, kicsődül, kiáramlik, kiárad

legott

határozószó
 • (régies): legottan (régies), azonnal, azon nyomban, rögtön, rögvest, hamar, tüstént, mindjárt, máris, nyomban, haladéktalanul, menten, egyszerre, íziben (tájnyelvi), azonhamar (régies), azonhelyt (régies), azon hevenyében (régies)

meggyszín

melléknév, főnév
 • meggyszínű, sötétpiros, sötétvörös, vörös, meggyvörös, rubinpiros, vérpiros, vérvörös, borvörös