huzakodik szinonimái

ige
 • vitatkozik, veszekedik, civakodik, kötekedik, nyuzolkodik (tájnyelvi)
 • húzódozik
 • vonakodik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mulaszt

ige
 • hanyagol, mellőz, kihagy
 • elszalaszt
 • veszít
 • (iskolából): hiányzik, távol marad
 • lóg (bizalmas), bliccel (bizalmas)
 • (fájdalmat, bánatot): csökkent, enyhít, csillapít
 • oszlat, szüntet

zsíros

melléknév
 • kövér, mócsingos, szalonnás, faggyas, tápláló, nehéz
 • hájas, túlsúlyos, elhízott
 • foltos, pecsétes, olajos, piszkos, mocskos, szennyes
 • termékeny, gazdag, dús
 • jövedelmező, pénzes
 • módos, vagyonos, tehetős, vastag (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a huzakodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hízó

főnév
 • sertés, disznó, malac, koca, coca, röfi (bizalmas), hizlalmány (régies)

hadikórház

főnév
 • tábori kórház, katonakórház

gyilkol

ige
 • öl, öldököl, leszúr, lemészárol, megsemmisít, kiirt, agyonüt, pusztít, levág, vérengzik, kicsinál (szleng), hidegre tesz (bizalmas), kinyiffant (szleng), kinyír (szleng), kinyuvaszt (durva) Sz: eltesz láb alól, kivon a forgalomból (szleng, tréfás)
 • zaklat, kínoz, gyötör
 • (motort) rongál, nyű, nyúz

fortély

főnév
 • cselfogás, csel, ravaszság, trükk, furfang, csalafintaság, ügyeskedés, mesterkedés, fondorlat, fifika (bizalmas), finesz (bizalmas), forsz, praktika
 • csínja-bínja (valaminek), nyitja (valaminek), mesterfogás, fogás

hozzájut

ige
 • hozzáfér, hozzáférkőzik, kieszközöl, kimódol
 • elér, elnyer, megszerez, megkap, szert tesz, szerez, birtokába jut, beszerez, átvesz, elsajátít
 • időt szakít (valamire), időt talál (valamire), érkezése van (tájnyelvi)

ismerkedés

főnév
 • barátkozás, kapcsolatteremtés, bemutatkozás

rezeg

ige
 • leng, lebeg, ing, vibrál, oszcillál (szaknyelvi), ingadozik, rengedez (régies), reng
 • reszket, remeg, rázkódik, berzeng (tájnyelvi)
 • rezonál

felfuttat, fölfuttat

ige
 • (növényt): felnöveszt, felkúszat
 • kifejleszt, felfejleszt

fél II.

számnév
 • kettedrész, egyketted, ketted, ötven százalék

csóró I.

melléknév
 • (szleng): szegény, szegényes, elhanyagolt, toprongyos, ütött-kopott, ágrólszakadt, nincstelen, nyomorult

félreérthetetlen

melléknév
 • egyértelmű, világos, nyilvánvaló, érthető, magától értetődő, szemmel látható, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, megkérdőjelezhetetlen, félremagyarázhatatlan, vitathatatlan, bizonyos, leplezetlen, kézenfekvő, szembeszökő, szembetűnő, határozott, csalhatatlan, tevőleges (régies), igenleges (régies), kategorikus, szabatos, pontos, egyenes, evidens

jaguár

főnév
 • káguár (régies), onka (régies)

karattyol

ige
 • (tyúk): kárál
 • (béka): kuruttyol, brekeg, vartyog, ümmög (tájnyelvi)
 • hadar, locsog, fecseg, bagyog (tájnyelvi), karatyál (tájnyelvi), karicsol (tájnyelvi), kerettyel (tájnyelvi), lübög (tájnyelvi)

kupec

főnév
 • kereskedő, árus, üzér (régies), kalmár, szatócs (régies), tőzsér (régies), lócsiszár, lókupec, csihellér (tájnyelvi)
 • (jelzőként): seftelő (bizalmas), üzletelő, haszonleső, nyerészkedő

kisiparos

főnév
 • mester, majszter (idegen), maszek (bizalmas), kézműves (régies)

húzódozik

ige
 • vonakodik, fanyalog, kelletlenkedik, finnyáskodik, ódzkodik, irtózik, iszonyodik, iszkódik (tájnyelvi), szabódik, szabadkozik, mentegetődzik, mentegetőzik, kibúvót keres, kéreti magát, fázik (valamitől) (bizalmas), ellenkezik, vakaródzik, vakarózik, húzódik
 • idegenkedik, kerül, undorodik

hitetlenkedik

ige
 • kételkedik, kétkedik, bizalmatlankodik, gyanakodik, él a gyanúperrel, tamáskodik, nem hisz a szemének

induló II.

főnév
 • mars (régies)
 • versenyző, résztvevő, nevező, pályázó, játékos

kiözönlik

ige
 • kitódul, kizúdul, kicsődül, kiáramlik, kiárad

idomít

ige
 • dresszíroz, edz, treníroz, betanít
 • belovagol
 • szelídít
 • alakít, formál

hajnalodik

ige
 • hajnallik, dereng, hasad a hajnal, pitymalodik, pitymallik (választékos), pirkad, virrad, pirkallik (tájnyelvi), pitymorodik (tájnyelvi), vidul (tájnyelvi)
 • reggeledik, világosodik, nappalodik

iparosít

ige
 • indusztrializál (idegen)

kiserked

ige
 • (vér): kiserken, szivárog, kiszivárog
 • kinő, kiütközik, megjelenik