tollászkodik szinonimái

ige
 • készülődik, szedelőzködik, cihelődik, kászálódik, vászkálódik (régies), csühődik (régies), csimpeszkedik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): henyél, lustálkodik, haszontalankodik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

idegösszeomlás

főnév
 • ideg-összeroppanás, idegkimerültség, idegkimerülés, kiborulás (bizalmas), neurózis (szaknyelvi)

heverő I.

melléknév
 • elterült, leborult, fekvő
 • henye, tunya, munkátlan, lusta, fölösleges, rest, lomha, tétlen, naplopó, dologtalan, renyhe, lebzselő, pihenő, nyugvó, haszontalan
 • félretett, tartalékolt (pénz)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tollászkodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

terjedelem

főnév
 • kiterjedés, nagyság, méret, térfogat, extenzió (idegen), dimenzió, volumen, szélesség, hosszúság, fesztáv (szaknyelvi)
 • sávtartomány (szaknyelvi)
 • hangterjedelem (szaknyelvi)
 • hatókörzet, hatókör, hatósugár, akciórádiusz (idegen)
 • időtartam, időköz, intervallum, periódus, ciklus

szoknyavadász

főnév
 • szoknyabolond, nőbolond, asszonybolond, kékszakáll, nőcsábász, szoknyapecér (bizalmas), kakas (tréfás), szeladon (régies), kurafi (régies), donjuan, kujon (bizalmas), casanova, kurvahajcsár (durva), kurvapecér (durva)

szexuális

melléknév
 • nemi
 • érzéki

súg-búg

ige
 • sugdolózik, összebeszél, összesúg, sugdos, súgdogál, susog, susog-pusog (tájnyelvi), sugdosódik (tájnyelvi), suttog-buttog, susmog (tájnyelvi), susmusol (bizalmas)
 • forral, pletykál

tintatartó

főnév
 • tentatartó (tájnyelvi), tintásüveg, kalamáris (régies)

tüstént

határozószó
 • azonnal, máris, mindjárt, rögtön, haladéktalanul, nyomban, csakhamar, rögvest, egyteremtésében (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi), legott (régies), azonhamar (régies), azonhelyt (régies), azon hevenyében (régies), szorgost (régies), üscsint (régies)

riadt

melléknév
 • ijedt, rémült, nyúlszívű, félős

rendház

főnév
 • kolostor, monostor, klastrom (régies), zárda, szerzetház, apátság

nahát

indulatszó
 • (bizalmas): ejha
 • nos, no, nohát, hát, tehát, egyszóval

rőt

melléknév
 • barnásvörös, vörhenyes, rozsdavörös, vörösbarna, vörösesbarna, bronzszínű, vereses (tájnyelvi)
 • vörös

újságíró

főnév
 • publicista (idegen), zsurnaliszta (pejoratív), riporter, újdondász (régies), hírlapíró, közíró

valós

melléknév
 • valóságos, valódi, reális, tényleges, konkrét, hiteles, meglévő, élő, kézzelfogható, tárgyszerű

jelszó

főnév
 • jelmondat, mottó, lózung (régies), szlogen (bizalmas), vezérszó (régies), hadige (régies)

zéró, zérus II.

főnév
 • senki, semmi, nímand (idegen)

tolongás

főnév
 • tülekedés, tömeg, sokaság, sokadalom, tumultus, csődület, gyúródás (tájnyelvi)
 • tolakodás, tülekedés, nyomakodás, furakodás, lökdösődés, taszigálás, szorulás (régies)

térdel, térdepel

ige
 • letérdel, letérdepel, térdet hajt, térden áll, térdre ereszkedik, térdre borul, térdre roskad, térdre rogy

tropa

melléknév
 • (szleng): tönkrement, használhatatlan
 • (szleng): fáradt, kimerült, kész (bizalmas)

zajong

ige
 • lármázik, hangoskodik, kiabál, zsibong, zsivajog, zsinatol (tájnyelvi), ricsajozik, rivalg (régies), randalírozik, zenebonázik, csataráz (tájnyelvi), csirimpol (tájnyelvi)
 • zúg, morajlik
 • lázong, forrong, elégedetlenkedik, zúgolódik, háborog, zavarog

tökéletlen

melléknév
 • hibás, kidolgozatlan, kezdetleges, kiforratlan, éretlen, elégtelen, hiányos, befejezetlen, bevégzetlen, csonka
 • ostoba, buta, együgyű, hülye, féleszű, félbolond, esztelen, fafejű, tökfejű, tökkelütött, gyenge, ütődött (bizalmas), félnótás, süket (szleng), hibbant, félkegyelmű, bárgyú, gyengeelméjű

szótag

főnév
 • szillaba (szaknyelvi)

tunya

melléknév
 • lusta, lomha, tétlen, semmittevő, dologtalan, henye, renyhe, rest, hájfejű, lassú, álmos, élhetetlen, szunyák (régies), tonyhó (régies), alamár (régies), léhonda (tájnyelvi), lomhár (tájnyelvi), pacuha (tájnyelvi), szunyáta (tájnyelvi)

zenede

főnév
 • (régies): zeneiskola