közeljövő szinonimái

főnév
 • holnap

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hőmérséklet-emelkedé

főnév
 • felmelegedés

üresfejű

melléknév
 • léha, buta, butácska, hólyag, ostoba
 • műveletlen, iskolázatlan, tanulatlan Sz: lotyog a feje, mint a záptojás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közeljövő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

koszt

főnév
 • élelmezés, ellátás, gondoskodás
 • étkezés
 • étel, élelem, eleség, táplálék, ennivaló, eledel, elemózsia, harapnivaló, kaja (bizalmas), zaba (bizalmas)

kies

melléknév
 • idilli, bájos, hangulatos, kellemes, szép, bűbájos, elragadó, paradicsomi

kevert

melléknév
 • elegyített, elegyes, vegyes, kombinált, sokféle, sokrészű, különféle, felemás, korcs (szleng), keresztezett, hibrid, heterogén

jóindulatú

melléknév
 • jó szándékú, jóakaratú, jóérzésű, emberséges, emberszerető, humánus, türelmes, toleráns, együtt érző, megértő, irgalmas, könyörületes, kegyes (régies), szeretetteljes, segítőkész, benignus (régies), kuláns (régies)
 • szelíd, békés, jámbor, kezes, nyájas, barátságos, szívélyes
 • ártalmatlan
 • fájdalommentes, enyhe lefolyású, könnyű

körvonalaz

ige
 • vázol, odavet, felrajzol, leskiccel
 • körülír, áttekintést ad, ismertet, bemutat

lealázó

melléknév
 • megalázó, lealacsonyító, sértő, bántó, megszégyenítő, becstelen, degradáló (idegen)

tizenegyes

főnév
 • büntetőrúgás, büntető, pontrúgás

hurrá

indulatszó
 • éljen!, vivát!
 • hajrá!, előre!, rajta!

hordószónok

főnév
 • demagóg, népámító, hangoskodó

felhergel, fölhergel

ige
 • felbosszant, felingerel, felidegesít, feldühít, felbőszít, felheccel, felloval

ihol

határozószó
 • (tájnyelvi): itt, ehen (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): íme, lám

légiposta

főnév
 • repülőposta, air mail (idegen), par avion (idegen)

lovagias

melléknév
 • udvarias, előzékeny, figyelmes, tapintatos, szolgálatkész, gáláns, kedves, szívélyes, szíves, segítőkész, készséges, nobilis (idegen)
 • becsületbeli (ügy)

ásványtan

főnév
 • kőzettan, mineralógia

nagymise

főnév
 • énekes mise, szagosmise (tájnyelvi), öregmise (tájnyelvi)

megszállott

melléknév, főnév
 • fanatikus, rajongó, szenvedélyes, vakbuzgó, mániákus, mániás, megrögzött, bigott
 • ördöngös, tébolyodott

közepes II.

főnév
 • (osztályzat): hármas, arany közép (szleng), galamb (szleng), kos (szleng), kígyó (szleng), középfazon (szleng), kukac (szleng), madár (szleng), sün (szleng), teve (szleng), tizenegyes (szleng), tripla (szleng), trojka (szleng)

korona

főnév
 • fejdísz, fejék, diadém, tiara (idegen)
 • ékesség
 • uralkodói méltóság, királyi hatalom
 • tetőpont, csúcs, fénypont, legjava
 • lombozat, lombkorona, falomb, levélzet

lábbeli

főnév
 • cipő, lábtyű (régies)
 • cipőáru (régies)

megpillant

ige
 • meglát, észrevesz, észlel
 • megismer, kiszúr (bizalmas), felismer, fölfedez

közvetett

melléknév
 • indirekt (idegen), implicit (szaknyelvi)
 • tekervényes, nyakatekert

kihány

ige
 • kivet, kidob, kiszór, kihajít, kipenderít, kilapátol, kidobál
 • kiokád, kiad, kiöklendez, visszaad, kirókáz, viszontlát (bizalmas), kibuk (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): sujtásoz, cifráz, kivarr

lantos

főnév
 • (régies): énekes, dalnok, énekmondó, bárd (régies), trubadúr (régies), igric (régies), regös (régies)
 • költő, poéta

megsimogat

ige
 • megcirógat, megcirókáz (tájnyelvi), megsíkogat (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): megver, elpüföl (bizalmas), elpáhol (bizalmas), eltángál (bizalmas)