hurrá szinonimái

indulatszó
 • éljen!, vivát!
 • hajrá!, előre!, rajta!

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lépték

főnév
 • méretarány
 • beosztás, skála

ideutazik

ige
 • idejön, eljön, ellátogat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hurrá szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hivatás

főnév
 • hajlam, elhivatottság, készség, hajlandóság, elrendeltetés, késztetés, vokáció (idegen), tehetség, rátermettség
 • foglalkozás, mesterség, pálya, szakma, professzió (idegen), szerep, funkció, tiszt, állás
 • életcél
 • feladat, kötelesség, küldetés, rendeltetés, misszió, cél, szolgálat

hadar

ige
 • darál, fúj, hablatyol (tájnyelvi), hebrencskedik (tájnyelvi) Sz: pereg a nyelve, mint a pergő rokka; úgy beszél, mint a szélkelep
 • (tájnyelvi): csépel

gyerekség, gyermeksé

főnév
 • gyermekkor, ifjúkor
 • csekélység, jelentéktelenség, kicsiség, apróság
 • gyerekesség, pajkosság, csíny, komolytalanság

forr

ige
 • fő, lobog, zubog, zuhog, gyöngyözik, bugyborékol, bugyog, buzog (régies), habzik, pezseg, hólyagot vet, bizseg (tájnyelvi), lohog (tájnyelvi), bruhézik (tájnyelvi)
 • erjed
 • forrong, fortyonkodik (régies), zajdul (régies)
 • mérgelődik, haragszik, dühöng

hozomra

határozószó
 • hitelbe, rovásra, kontóra, csúzlira (szleng)

iskolaév

főnév
 • tanév, oktatási év

réved

ige
 • mered, mereng, álmodozik, ábrándozik, mélázik, révül, bambul

felfoghatatlan, fölf

melléknév
 • átláthatatlan, érthetetlen, megfoghatatlan, megragadhatatlan, megközelíthetetlen, követhetetlen, homályos, hihetetlen, rejtelmes, túlvilági
 • megdöbbentő, elképesztő, bámulatos, képtelen, abszurd, numenális (idegen), irracionális, természetfölötti, megmagyarázhatatlan, földöntúli, érzékelhetetlen

fékez

ige
 • lassít, megállít, visszafog, visszatart, zaboláz, gyeplőz (régies), kantároz (régies), eréz (régies)
 • akadályoz, hátráltat, tartóztat, gátol, korlátoz
 • mérsékel, enyhít, gyöngít, moderál (bizalmas), csökkent, tompít, redukál, csillapít, szelídít, leküzd

csoportkép

főnév
 • élőkép, némakép
 • csoportfénykép, tabló

felpumpál, fölpumpál

ige
 • felfúj, felszív, felszivattyúz, felduzzaszt, felpuffaszt, felfújtat
 • (szleng): teherbe ejt, felcsinál (bizalmas), szépen odatesz (valakinek) (szleng), televág (szleng), alávág (szleng)

izolál

ige
 • elszigetel, elhatárol, elválaszt, elkülönít, elzár, szeparál (választékos)

kar1

főnév
 • brachium (szaknyelvi), jatt (szleng)
 • rúd, nyél, emeltyű (régies)
 • karfa

kulturálatlan

melléknév
 • műveletlen, iskolázatlan, faragatlan, bárdolatlan, közönséges, pallérozatlan, neveletlen, darabos, barbár, civilizálatlan, primitív, durva, vad, tudatlan, állatias, paraszt (durva), bunkó

kísérleti

melléknév
 • tudományos, tapasztalati, kutatási, vizsgálati, empirikus, experimentális (idegen), teszt-, kémleleti (régies)
 • vizsgált
 • próbaképpeni, időleges, átmeneti, ideiglenes, provizórikus (idegen)

huszadrangú

melléknév
 • érdektelen, lényegtelen, mellékes, jelentéktelen

hisztérikus

melléknév
 • (szaknyelvi): hisztériás (idegen), ingerlékeny, eszeveszett, eszelős, zaklatott, őrült, őrjöngő
 • tomboló, mániákus, felindult, felkorbácsolt

indítványoz

ige
 • javasol, előterjeszt, tanácsol, proponál (régies), megpendít, megemlít, felvet, ajánl, iniciál (idegen), javall, sugall

kiolvas

ige
 • kiles, kipuskáz (bizalmas)
 • kibetűz, kisilabizál
 • végigolvas
 • kiérez, kikövetkeztet, sejt, gyanít
 • megjósol
 • (régies): számlál, kioszt, kiad
 • (tájnyelvi): megszámol

ideológiai

melléknév
 • eszmei, világnézeti, elméleti

hajlandóság

főnév
 • hajlam, készség, vonzódás, vonzalom, előszeretet, ingerencia (tréfás), velleitás (idegen)
 • szándék, akarat, kedv, indulat
 • beleegyezés, hozzájárulás

invázió

főnév
 • megszállás, megrohanás, agresszió, offenzíva
 • behatolás, beáramlás, elözönlés, betörés

kisbirtokos

főnév
 • kisnemes, kurtanemes, bocskoros nemes, hétszilvafás (nemes), telkes gazda, kisgazda