között szinonimái

névutó
 • közt, közepette, közében, közepén, közben, környezetében, közbül (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fehérnemű

főnév
 • alsó, alsónemű, alsóruha, alsóruházat, testi ruha (régies), alsóholmi (tájnyelvi), változó (tájnyelvi), változógúnya (tájnyelvi), fehéröltő (tájnyelvi), fehérruha (tájnyelvi)
 • vászonnemű (régies), vászonáru (régies)
 • bugyi

megokolatlan

melléknév
 • alaptalan, megalapozatlan, indokolatlan, motiválatlan, igazolatlan, jogosulatlan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a között szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

könyöklő I.

melléknév
 • ambiciózus, nagyravágyó, becsvágyó, csörtető, törtető, stréber (bizalmas), karrierista, pedálozó (pejoratív), buzgómócsing (szleng)

kihasználás

főnév
 • hasznosítás, utilizáció (idegen), felhasználás, kiaknázás
 • pumpolás, visszaélés, kizsigerelés, kiszipolyozás, élősködés

kibékülés

főnév
 • kiengesztelődés, megbékülés, megbékélés, összebékülés, békekötés, béke, békesség, megenyhülés, békeszerződés, lecsillapodás

jurta

főnév
 • nemezsátor, körsátor

közbelép

ige
 • közbeavatkozik, beleavatkozik, közbejön, közbenjár (valakiért), megakaszt, intézkedik, áthidal, segédkezik, interveniál (szaknyelvi), beleártja magát, beleüti az orrát, keresztbe tesz (bizalmas), félbeszakít, megszakít, közéjük csap (bizalmas)

lefordul

ige
 • leesik, ledől, leszédül, lebukik, lecsúszik, lezuhan, lekavarodik (tájnyelvi)
 • letér, lemegy
 • (tájnyelvi): történik

torok

főnév
 • gége, giga (tájnyelvi), nyeldeklő (tájnyelvi)
 • (üvegé, csőé): nyílás, száj, torkolat (régies), szád (régies)
 • garat (malomé)

idegenszerűség

főnév
 • egzotikum (idegen), barbarizmus (régies)
 • különbözőség, szokatlanság
 • magyartalanság

hőemelkedés

főnév
 • láz

fellebbez, föllebbez

ige
 • folyamodik, rekurrál (régies), kérvényez, fordul (valakihez), apellál (régies), opponál (szaknyelvi), remonstrál (idegen), jogorvoslást kér

import

főnév
 • behozatal
 • meghonosítás, elterjesztés

lejárat1

ige
 • megszégyenít, eláztat (szleng), leéget (szleng), blamál (bizalmas), dezavuál (idegen), diszkreditál (idegen), kompromittál (idegen) Sz: kínos helyzetbe hoz; rossz hírbe hoz
 • (lejáratja magát): megszégyenül, leég (bizalmas), lebőg (szleng)

maga2

névmás
 • ön, kegyed, kend (régies), kegyelmed (régies), kelmed (régies), magácska (bizalmas)

átfázik

ige
 • áthűl, átfagy (bizalmas), megfázik, összefagy (bizalmas), áthűtőzik (tájnyelvi), elfázódik (tájnyelvi) Sz: átjárja a hideg; csontjáig hatol a hideg; megveszi az isten hidege

nászajándék

főnév
 • móring (régies), jegyajándék, hozomány

megterhelés

főnév
 • teher, tehertétel, súly
 • jelzálog
 • stressz, megpróbáltatás

közszó

főnév
 • köznév

kölcsönkér

ige
 • kölcsönbe kér, kölcsönvesz, kölcsönöz, elkér, igényel, kéreget, kölcsönkéreget (pejoratív), koldusoskodik (pejoratív), kunyerál (szleng), darizik (szleng), pumpol (bizalmas)

lángvirág

főnév
 • lampionvirág, flox

megszabadító

melléknév, főnév
 • megmentő, felszabadító, megváltó

kultúra

főnév
 • műveltség, művelődés, közműveltség, közművelődés, civilizáció
 • kulturáltság, pallérozottság, csiszoltság
 • termesztés, művelés, megművelés
 • tenyészet, baktériumtelep

kikúrál

ige
 • kikezel, kigyógyít, kiorvosol (tájnyelvi)

lealacsonyít

ige
 • megaláz, megszégyenít, leforráz, csúfol, megsért, kisebbít, degradál, devalvál (idegen), profanál (választékos)
 • lealjasít, aljasít, barmít (régies), lezülleszt

megtáncoltat

ige
 • táncba visz
 • megforgat
 • (lovat): megugráltat, megugrat
 • elver, ellátja a baját, elbánik (valakivel), jól befűt (valakinek), megfingat (szleng), megszorongat, elhúzza a nótáját