fellebbez, föllebbez szinonimái

ige
 • folyamodik, rekurrál (régies), kérvényez, fordul (valakihez), apellál (régies), opponál (szaknyelvi), remonstrál (idegen), jogorvoslást kér

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

karakter

főnév
 • jellem, hajlam, természet, alaptermészet, lelkialkat
 • jelleg, jellegzetesség, sajátosság, jellemző vonás
 • egyéniség, jellemszilárdság, lelkierő
 • (szaknyelvi): írásjel, betű, leütés

akasztófavirág

főnév
 • gazember, gazfickó, akasztófáravaló, akasztófa címere, kötnivaló (tájnyelvi), kötélrevaló (tájnyelvi), akácfáravaló (tájnyelvi), akasztófa-rángató
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fellebbez, föllebbez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fekvőhely

főnév
 • ágy, fekhely, hálóhely, alvóhely, nyughely, kerevet, rekamié, pamlag (régies), nyoszolya (régies), heverő, hencser (tájnyelvi), sezlon, dívány, ottomán (régies), kanapé, dikó (tájnyelvi), priccs, ágyszék (tájnyelvi), hálópad (tájnyelvi), hálólóca (tájnyelvi)
 • alom, tanya, vacok

eltompul

ige
 • elkopik, kicsorbul
 • elérzéketlenedik, elfásul
 • elbutul, ellustul, elbárgyul, berozsdásodik, begyepesedik

előzmény

főnév
 • kiindulás, kiindulópont, előtétel, antecedens, alapvetés, alapozás

ék1

főnév
 • csap, pecek, faszeg, fadugó, tipli, illesztés, retesz, cank (tájnyelvi)

felgöngyöl, fölgöngy

ige
 • felteker, felcsavar, felgombolyít, felsodor, összefon, összecsavar
 • felgöngyölít, elintéz, megold, megfejt, felderít, kiderít, kinyomoz, tisztáz, leleplez

flamand

melléknév
 • flandriai (régies), holland

narkózis

főnév
 • altatás, bódítás, érzéstelenítés, reusch (idegen), anesztézia
 • kábulat, kábultság, bódulat

csuklya

főnév
 • kámzsa, kapucni, csuha, kápa (régies), kapucium (régies), kukla (régies), csucska (tájnyelvi), süsü (tájnyelvi)

csírátlanít

ige
 • lecsíráz
 • sterilizál, fertőtlenít, dezinficiál

állatvásár

főnév
 • baromvásár (régies)

diadal

főnév
 • győzelem, siker, eredmény, elismerés, diadalom (régies), dicsőség
 • diadalünnep
 • diadalérzés, diadalérzet, diadalmámor

foltos

melléknév
 • pecsétes, piszkos, szennyes, maszatos, koszos, festékes, mocskos, pacás (bizalmas), szurtos, fecsekes (tájnyelvi)
 • mintás, tarka, babos, pettyegetett, pettyezett, iromba (tájnyelvi), cirmos (tájnyelvi)
 • foldozott, foltozott, toldozott, toldozott-foldozott, viseltes

geológus

főnév
 • (szaknyelvi): földtantudós, geológ (régies)

individuális

melléknév
 • egyéni, személyi, személyes, perszonális, egyedi, sajátos, különös, karakterisztikus, jellegzetes

hatóság

főnév
 • szervezet, szerv, testület, intézmény, hivatal, fórum (régies), instancia (régies), magisztrátus (régies), elöljáróság, önkormányzat, tanács

fellépés, föllépés

főnév
 • szereplés, bemutatkozás
 • megjelenés, kiállás, viselkedés, magatartás, modor
 • allűr (idegen), attitűd, habitus

fejleszt

ige
 • növeszt, kibocsát
 • (energiát): termel, létrehoz
 • bővít, gyarapít, fellendít, felvirágoztat, gazdagít, növel, épít
 • csiszol, finomít, palléroz (választékos), alakít
 • korszerűsít, modernizál, forradalmasít, beruház, előrevisz, erősít

fényképalbum

főnév
 • fotóalbum

hártya

főnév
 • héj, bőrke, bőröcske (régies), burok, lemezke, film, serosa (szaknyelvi), velum (szaknyelvi), lantorna (régies), pille (régies), enyeg (régies), háportyika (tájnyelvi)
 • hályog
 • hártyapapír, pergamen

félretesz

ige
 • oldalra rak, félrerak, szögre akaszt, ad acta tesz (idegen), skartba tesz (régies), talonba tesz, elrak, eltesz
 • abbahagy, elfektet, elodáz, levesz, elnapol, elkerül, haladékot ad
 • megőriz, spórol (bizalmas), takarékoskodik, meghagy, megtakarít, fenntart, felhalmoz, elraktároz, tárol, tartalékol, tartogat, rezervál, csuporgat (tájnyelvi), dugacsol (tájnyelvi)
 • félreállít, mellőz, háttérbe szorít, eltávolít, levált, megszabadul, elküld, elbocsát

élvezhetetlen

melléknév
 • fogyaszthatatlan, ehetetlen, se íze, se bűze, kellemetlen, éldelhetetlen (régies)
 • unalmas

fiatalkorú

melléknév, főnév
 • tinédzser, tini (bizalmas), serdülő, kamasz, bakfis
 • kiskorú

határvillongás

főnév
 • határincidens, határversengés (régies)