könyöklő I. szinonimái

melléknév
 • ambiciózus, nagyravágyó, becsvágyó, csörtető, törtető, stréber (bizalmas), karrierista, pedálozó (pejoratív), buzgómócsing (szleng)

könyöklő II. szinonimái

főnév
 • mellvéd, ablakpárkány, karfal, balusztrád (régies), tőc (régies)
 • karfa, kartámla, kartámasz, támla, támasz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megénekel

ige
 • megversel, versbe önt

ide-oda

határozószó
 • erre-arra, fel-alá
 • idestova, hovatovább, körülbelül (tájnyelvi)
 • mindegy, nem számít, akár ide, akár oda
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a könyöklő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kompenzál

ige
 • kiegyenlít, helyrehoz, helyreállít, ellensúlyoz, egalizál, nivellál, jóvátesz, kártalanít, kárpótol, visszaad, visszatérít, rendez

kettősség

főnév
 • dichotómia (idegen), dualizmus (idegen), dualitás (idegen)

képződmény

főnév
 • alakulat, képlet, formáció (szaknyelvi), alakzat, képződés

jajgatás

főnév
 • jaj, jajszó, jajveszékelés, jajkiáltás, sírás-rívás, nyögdécselés, nyöszörgés, segélykiáltás, vészkiáltás, kesergés, óbégatás (pejoratív)
 • panaszkodás, siránkozás, sopánkodás, sirám, siralom, lamentáció (régies)

korrumpál

ige
 • megveszteget, lefizet, megvesz, lekenyerez, lepénzel, megken (szleng), jattol (szleng)
 • megront, elzülleszt

küzdelmes

melléknév
 • rögös, göröngyös, hányatott, viharos, megerőltető, viszontagságos, nehéz, strapás (bizalmas)

termőtalaj

főnév
 • termőföld, humusz, táptalaj, televény (szaknyelvi)

homlokzat

főnév
 • homlok, front, mellvéd, előrész, elölnézet, falfront, házelő, előoromzat

híradó I.

melléknév
 • tudósító, értesítő, kikiáltó, hirdető, híresztelő
 • (szaknyelvi): híradós (század), távbeszélő (katona), távírász (katona), tyúkbeles (szleng), híres (szleng), prüntyögős (szleng), antennás (szleng)

fekvőhely

főnév
 • ágy, fekhely, hálóhely, alvóhely, nyughely, kerevet, rekamié, pamlag (régies), nyoszolya (régies), heverő, hencser (tájnyelvi), sezlon, dívány, ottomán (régies), kanapé, dikó (tájnyelvi), priccs, ágyszék (tájnyelvi), hálópad (tájnyelvi), hálólóca (tájnyelvi)
 • alom, tanya, vacok

huzat

főnév
 • bevonat, tok, burkolat, terítő, lepel, borítás, ciha
 • léghuzat, légáramlat, léghuzam, légmozgás, légjárás, légvonat, cúg (tájnyelvi)

lapát

főnév
 • evező
 • kormány, lapát
 • (szleng): fül, kagyló (szleng), légycsapó (szleng), vitorla (szleng)

letaglóz

ige
 • leüt, leterít, lebunkóz, agyonüt, lecsap, mészárol (régies)
 • lesújt, megdöbbent, elképeszt, megdermeszt, letör, ledöbbent (szleng)

aprómunka

főnév
 • pepecs munka, babramunka

munkabíró

melléknév
 • munkaképes, egészséges, dologbíró (tájnyelvi), magabíró (tájnyelvi), dologképes (tájnyelvi), győző (tájnyelvi), győzős (tájnyelvi)
 • tetterős, erős, energikus

megmagyarázhatatlan

melléknév
 • érthetetlen, megfejthetetlen, rejtélyes, titokzatos, homályos, meghatározhatatlan, enigmatikus (idegen), összefüggéstelen, felfoghatatlan, értelmetlen
 • természetfölötti, földöntúli, kísérteties, rejtelmes, titkos, túlvilági, paranormális (idegen)

könyvbarát

főnév
 • könyvgyűjtő, könyvbolond, könyvkukac (tréfás), könyvmoly (választékos), bibliofil (idegen)

kollektív

melléknév
 • közös, közösségi, együttes, társas, testületi, csoportos

krémszínű

melléknév
 • nyers színű, vajszínű, csontszínű, sárgásfehér, bézs (idegen)

megjegyzés

főnév
 • hozzászólás, észrevétel, hozzáfűznivaló, meglátás, magyarázat, megállapítás, véleménynyilvánítás, hivatkozás, reflexió, annotáció (választékos), obszerváció (régies), észrevevés (régies), aranyköpés (bizalmas), beköpés (szleng), bemondás (bizalmas), benyögés (szleng)
 • kommentár, jegyzet
 • bírálat

kötelességtudó

melléknév
 • becsületes, megbízható, tisztességes, lelkiismeretes, jóravaló

kialvatlan

melléknév
 • elcsigázott, kimerült, fáradt, nyúzott, beesett szemű, karikás szemű

kúria

főnév
 • udvarház (régies), kastély, úri lak, udvarhely
 • nemesi telek, udvarháztelek
 • (régies): bíróság, törvényszék, táblabíróság (régies)
 • szentszék

meglazul

ige
 • kilazul, fellazul, tágul, enged, lötyög (bizalmas), megereszkedik, meggyengül, elernyed (választékos), lanyhul (választékos)
 • kibomlik, kifűződik, kioldódik