közérzet szinonimái

főnév
 • egészség, hogylét, egészségi állapot
 • lelkiállapot

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

verbunkos

főnév, melléknév
 • toborzó, hadfogadó (régies)

provincializmus

főnév
 • vidékiesség, lokálpatriotizmus
 • korlátoltság, elmaradottság, szűklátókörűség
 • (szaknyelvi): tájszó, tájnyelvi sajátság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közérzet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

köcsög

főnév
 • kancsó, korsó, csupor, szilke (tájnyelvi), bokály (régies), bumó (tájnyelvi)
 • fazék (régies)
 • (szleng): vagina (szaknyelvi)
 • (szleng): homoszexuális, homokos (szleng), buzi (durva)
 • (szleng): hülye, buta, agyalágyult, nyúlagyú (szleng), gyökér (szleng)

kifogás

főnév
 • kihúzás, kihalászás
 • mentség, mentő körülmény, ürügy, kibúvó, mentegetődzés, mentegetőzés, teketória, pretextus (idegen), szabadkozás, egérút, kiskapu (bizalmas), kiút, kibeszéd (tájnyelvi)
 • rosszallás, hibáztatás, elítélés, ellenvetés
 • panasz, reklamáció

kézi

melléknév
 • kézzel végzett, manuális (idegen), kézzel hajtott
 • hordozható

jótáll

ige
 • kezeskedik (valamiért), garantál, garanciát vállal (valamiért), kezességet vállal, szavatol, felelősséget vállal (valamiért), felel, biztosít

kötélhúzás

főnév
 • vetélkedés, versengés

lecsap

ige
 • levág, lemetsz, leüt, lesújt, letaglóz
 • lever, ledob
 • támad, rácsap, ráront, rátör, rajtaüt
 • elhódít, lecsikkant (tájnyelvi), lecsillent (tájnyelvi), levillángzik (tájnyelvi)
 • (szleng): leüt, kifektet (szleng), megborít (szleng)
 • (szleng): megszerez, lenyúl (szleng)

toleráns

melléknév
 • elnéző, türelmes, béketűrő, megértő, humánus
 • engedékeny, méltányos, előítélet-mentes, elfogulatlan

hűhó

főnév
 • hangoskodás, mulatozás, zaj, lárma, ricsaj, rumli (bizalmas), zenebona, handabandázás, cirkusz, patália, ribillió, zsivaj, zűrzavar, botrány, ramazúri (bizalmas), felfordulás, veszekedés, aréna (szleng), balhé (szleng), zrí (szleng), rikács (régies)
 • felhajtás, cécó (bizalmas), hajcihő (bizalmas), csinnadratta, parádé, fényűzés

hosszan

határozószó
 • végtelenül, határtalanul, korlátlanul, végeláthatatlanul
 • részletesen, terjengősen, elnyújtottan, végeérhetetlenül

felismerés, fölismer

főnév
 • azonosítás, ráismerés, megismerés, agnoszkálás (idegen), identifikálás (idegen), identifikáció (idegen)
 • percepció (idegen)
 • érzékelés, észlelés
 • észrevétel, meglátás, megállapítás
 • megoldás, felfedezés

illemszabály

főnév
 • etikett (régies), protokoll
 • jogszokás

legyez

ige
 • hűsít, hűt, hüsel (régies), leppel (tájnyelvi)
 • hízeleg, kedveskedik, bókol

főnév
 • bálványfenyő, keresztesfenyő, szurkosfenyő

asztalnemű

főnév
 • asztalteríték, teríték

nap

főnév
 • napkorong (választékos), naptányér (választékos), Nap, ruhaszárító csillag (tréfás), tarhonyaszárító csillag (tréfás)
 • napsütés, napfény, verőfény, verő (tájnyelvi), napmeleg (tájnyelvi), napvilág
 • nappal
 • időszak, kor

megszív

ige
 • megszí, beleszí, beleszippant, teleszív, teleszí
 • (szleng): pórul jár
 • (megszívja magát): megnedvesedik, átnedvesedik
 • teleszívja magát
 • (megszívja magát): leissza magát, lerészegedik

közgazdász

főnév
 • ökonómus (szaknyelvi), közgazda (régies), nemzetgazdász (régies)

kosz

főnév
 • piszok, mocsok, szenny, szennyedék (régies), retek, szutyok

lakás

főnév
 • lakóhely, otthon, hajlék, bérlemény, kégli (szleng), keglevics (szleng)
 • szállás, menedék, lak, tanya, zug, kvártély (tájnyelvi), fészek (bizalmas), odú (szleng), lyuk (bizalmas)

megrendül

ige
 • megrázkódik, megmozdul, meginog, megdől, megtántorodik, zökken, döccen
 • meghatódik, elérzékenyül
 • összerezzen, megdöbben, megijed, megrémül, megtorpan, visszariad, megdermed, összeroppan, összeomlik, tönkremegy

kritérium

főnév
 • ismérv, ismertetőjel, ismertetőjegy, jegy, sajátosság, jelleg, jellegzetesség, jellemző, karakterisztikum (idegen)

kijelentés

főnév
 • állítás, közlés, közlemény, bejelentés
 • mondat, szentencia (régies), mondás, szólás, nyilatkozat
 • kinyilatkoztatás, reveláció (idegen), deklaráció, manifesztáció (idegen), proklamáció (idegen)

látásmód

főnév
 • látás, szemlélet, szemléletmód, optika
 • világnézet

megszelídít

ige
 • megnevel, kezessé tesz, betör, háziasít, domesztikál, idomít, kitanít, megjuhászít (tájnyelvi)
 • megfékez, megzaboláz, lecsillapít
 • enyhít, csökkent, mérsékel, gyengít